2 bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật2.4 một trong những Bài Toán Tính diện tích s Hình Chữ Nhật2.6 bài xích tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài những đường bảo phủ hình, cũng chính là đường phủ bọc toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải: Cách này áp dụng mối đối sánh giữa hai cách làm tính diện tích hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương pháp lọc dãy số và nhiều loại trừ, ta có các cặp số chiều dài cùng chiều rộng lớn sau hoàn toàn có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ bí quyết tính diện tích hình chữ nhật, bạn cũng có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại cân xứng nhất với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều nhiều năm của hình chữ nhật bởi 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta gồm tổng của chiều rộng với chiều dài là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN kết quả của số đo chiều rộng cùng chiều nhiều năm được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x đôi mươi = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương thức đối chiếu, từ bỏ (1) ta thấy toàn bô đo của chiều rộng với chiều lâu năm là 29 m, đem đối chiếu với kết quả cặp số đo chiều rộng với chiều nhiều năm ở (2) ta thấy cặp số 9 với 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng lớn là 9 m; chiều dài là trăng tròn m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng là a; số đo chiều lâu năm là b (a > 0; b > 0; a 0) với phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi sẽ là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy search chu vi mảnh vườn đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh vườn đông đảo là hầu như số trường đoản cú nhiện.

Bài giải:

Chiều lâu năm gấp 5 lần chiều rộng nên hoàn toàn có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng.

Ta có diện tích s mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng lớn của mảnh vườn là 12 m.

Từ đó tính được:

– Chiều nhiều năm của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của miếng vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm. Nếu sút chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài 14 m. Trường hợp chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài sút 3m thì mảnh đất đó biến chuyển hình vuông. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Nếu sút một cạnh hình vuông vắn đi 4 cm thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông 60 cm2. Tính chu vi hình vuông đó.

Bài 5: Một hình vuông có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng cạnh của hình vuông vắn và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng gấp đôi chiều nhiều năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật đó gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật gồm chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật cùng một hình vuông vắn có chu vi bằng nhau và bằng 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng 50% chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông vắn hơn diện tích s hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông vắn được tạo thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, hiểu được tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp rất nhiều lần chu vi hình vuông vắn cạnh 415m. Tính chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả hai lần chiều rộng hèn chiều dài 6cm, nhưng lại chiều lâu năm lại kém năm lần chiều rộng lớn là 3cm. Tính diện tích s tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng 4cm, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

Xem thêm: Nêu Khái Niệm Hình Thức Sinh Sản Tiếp Hợp Của Trùng Giày, Sinh Sản Tiếp Hợp Của Trùng Giày

b. Hãy phân chia hình chữ nhật bên trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bởi chiều rộng hình chữ nhật thuở đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông vắn và hình chữ nhật mới đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 70 cm, được chia thành hai phần bởi một đoạn thẳng song song cùng với chiều rộng sao để cho phần đầu tiên là một hình vuông, phần vật dụng hai là hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?