Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bởi tổng độ dài các đường bao bọc hình, cũng đó là đường bảo phủ toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Tính chu vi diện tích

Chu vi hình chữ nhật bằng2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng.

*

Trong đó:

Plà chu vi hình chữ nhật.alà chiều dài hình chữ nhật.blà chiều rộng hình chữ nhật.
*
Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD gồm chiều lâu năm = 6cm và chiều rộng = 3cm. Yêu thương cầu: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?Với vấn đề tính chu vi hình chữ nhật khá đơn giản này, bạn giải chỉ cần áp dụng bí quyết tính chu vi hình chữ nhật đã ra mắt ở trên để giải quyết:Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có: = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9×2 = 18 cm .

Công thức tính diện tích s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được đo bằng độ béo của mặt phẳng hình, là phần phương diện phẳng ta có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật được xem theo công thứcchiều dài nhân chiều rộng.

*

Trong đó:

Slà diện tích s hình chữ nhật.alà chiều nhiều năm hình chữ nhật.blà chiều rộng hình chữ nhật.

Trường hợp 1: Biết chiều dài, chiều rộng

*

Khái niệm tính diện tích s hình chữ nhật: diện tích hình chữ nhật bởi tích của chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng.–Công thức tính diện tích hình chữ nhật:S = a x bTrong đó:+ a: Chiều dài của hình chữ nhật+ b: Chiều rộng của hình chữ nhật+ S: diện tích hình chữ nhậtVí dụ:Có một hình chữ nhật ABCD cùng với chiều dài = 5cm với chiều rộng lớn = 4cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bởi bao nhiêu?Khi áp dụng công thức tính diện tích s hình chữ nhật, ta gồm như sau:S= a x b = 5 x 4 =20cm2(Xăng-ti-mét vuông)

* Trường hợp 2: Biết 1 cạnh cùng đường chéo của hình chữ nhật

Đối với trường hòa hợp này, bạn phải tính một cạnh còn lại, tiếp đến bạn phụ thuộc công thức ngơi nghỉ trường hòa hợp 1 để tính diện tích. 

*

Giả sử: bài toán cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = a, đường chéo AD = c. Tính diện tích s ABCD.

– bước 1: Tính cạnh BD dựa trên định lý Pytago lúc xét tam giác vuông ABD.– bước 2: hiểu rằng cạnh BD và AB thì bạn thuận lợi tính được diện tích ABCD = AB x BD.

Tính chất Và vết Hiệu nhận ra Hình Chữ Nhật

* Tính chất

– nhị đường chéo trong hình chữ nhật bằng nhau, giảm nhau tại trung điểm của từng đường.– Có tương đối đầy đủ tính hóa học của hình bình hành và hình thang cân.– nhì đường chéo cánh trong hình chữ nhật giảm nhau tạo ra 4 tam giác cân.

* lốt hiệu

– Tứ giác gồm 3 góc vuông – Hình thang cân gồm một góc vuông– Hình bình hành gồm một góc vuông hoặc bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau

Công Thức Suy Rộng

Từ công thức tính diện tích, chu vi hình chữ nhật làm việc trên, bạn dễ dàng suy ngược cách làm tính chiều dài, chiều rộng khi biết được diện tích, chu vi, 1 cạnh:

*Cho diện tích, chiều nhiều năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều lâu năm = diện tích s : Chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng lớn = diện tích s : Chiều dài

* đến chu vi, chiều nhiều năm 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều nhiều năm = P: 2 – chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = P: 2 – chiều dài

Lỗi không đúng Hay gặp gỡ Phải Và gần như Lưu Ý khi Làm bài Tính diện tích s Hình Chữ Nhật

– các đại lượng cần phải cùng đơn vị đo lường. Thông thường, những bài toán đối kháng giản, đề bài sẽ ra đơn vị giám sát và đo lường giống nhau, còn việc khó thì các bạn cần chăm chú điều này bởi hoàn toàn có thể đề bài đánh lừa.– Ghi sai đơn vị tính: với diện tích, bạn cần viết đơn vị giám sát và đo lường cùng với nón 2.

Một Số vấn đề Tính diện tích Hình Chữ Nhật

Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Diện tích hình chữ nhật biến đổi như ráng nào nếu:a) Chiều lâu năm tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng sút 4 lần ?

Lời giải: Công thức tính diện tích s hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích S của hình chữ nhật vừa tỉ trọng thuận với chiều nhiều năm a, vừa tỉ trọng thuận cùng với chiều rộng lớn b của nó.

*

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

– Một gian phòng gồm nền hình chữ nhật với size là 4,2m và 5,4m bao gồm một cửa sổ hình chữ nhật size là 1m và 1,6m cùng một cửa đi ra vào hình chữ nhật form size là 1,2m và 2m.

– Ta coi một gian chống đạt mức chuẩn chỉnh về tia nắng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích s nền nhà. Hỏi gian chống trên có đạt mức chuẩn chỉnh về ánh sáng hay không?

*

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích s tam giác vuông dưới đây (h.122):

*

Lời giải:

Đo hai cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.Áp dụng phương pháp tính diện tích tam giác vuông, ta được:

*

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Cho một tam giác vuông. Hãy đối chiếu tổng diện tích của hai hình vuông vắn dựng trên nhị góc vuông với diện tích hình vuông vắn dựng bên trên cạnh huyền.

*

Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Tính diện tích các hình sau đây (h.124)( từng ô vuông là một đơn vị diện tích)

*

Lời giải:Diện tích hình a là 6 ô vuôngDiện tích hình b∆ADH =∆BCI nên diện tích s hình b sẽ bằng diện tích hình a (ABIH).Vậy diện tích hình b là 6 ô vuôngDiện tích hình c:∆KLN =∆NMO nên diện tích s hình c đã bằng diện tích hình a (KMCB).Vậy diện tích s hình c là 6 ô vuông

Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*
*

Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi: Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.a) Hãy vẽ một hình chữ nhật bao gồm diện tích nhỏ hơn nhưng bao gồm chu vi to hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy trong khi vậy.b) Hãy vẽ hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích s hình chữ nhật với diện tích hình vuông vắn có cùng chu vi vừa vẽ. Nguyên nhân trong các hình chữ nhật gồm cùng chu vi thì hình vuông có diện tích s lớn nhất.

*
*
*
*

Bài 1:Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 20cm cùng chiều dài bởi 25cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm cùng 500cm2

Bài 2:Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 15cm cùng nửa chu vi bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm với 375cm2

Bài 3:Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi 96 cm, nếu bớt chiều nhiều năm 13 cm và sút chiều rộng 5 centimet thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật kia có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật tất cả chiều dài hơn chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = trăng tròn (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x 20 = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4:Tìm diện tích s của một hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 26 centimet và bao gồm chu vi cấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều lâu năm x 3 = chiều nhiều năm x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều lâu năm x 2 + chiều rộng lớn x 2

Vậy: Chiều nhiều năm = chiều rộng lớn x 2.

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5:Một miếng khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài 64 m, chiều rộng 34 m. Bạn ta bớt chiều dài cùng tăng chiều rộng nhằm miếng đất là hình vuông, biết phần diện tích s giảm theo chiều nhiều năm là 272. Tìm phần diện tích tạo thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị sút của chiều nhiều năm miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông vắn là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng lớn miếng khu đất được tăng thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD tất cả tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?

*

Cách giải:Cách này áp dụng mối đối sánh giữa hai phương pháp tính diện tích hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta tất cả chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc dãy số và nhiều loại trừ, ta có những cặp số chiều dài và chiều rộng lớn sau có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2= 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Xem thêm: Bảng Chiều Cao Cân Nặng Chuẩn Của Trẻ Theo Mỗi Tháng Tuổi, Chiều Cao Cân Nặng Chuẩn Của Bé Gái Từ 0

Như vậy từ phương pháp tính diện tích hình chữ nhật, bạn cũng có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều lâu năm của hình chữ nhật bằng 40m.