Este là gì? Este bao gồm những đặc điểm vật lý cùng hóa học như thế nào? phương pháp gọi thương hiệu este, vận dụng và pha chế este như vậy nào? Trong bài viết hôm nay, bọn họ sẽ lần lượt tìm hiểu qua hầu như khía cạnh này nhé! Mời chúng ta cùng tham khảo!


ESTE – Khái niệm, danh pháp, đặc điểm hóa học, áp dụng và điều chế

1. Khái niệm về este

– Khi gắng nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacboxylic bởi nhóm OR, ta được một este.

Bạn đang xem: Tính chất este

– Este đối kháng chức có công thức chung: R-COO-R’

+ R: cội hidrocacbon của axit (hoặc H cùng với axit fomic).

+ R’: nơi bắt đầu hidrocacbon của ancol (R # H)

– Este no solo chức bao gồm công thức chung:

+ CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)

+CxH2xO2 (x ≥ 2)


*

este-khai-niem-danh-phap-tinh-chat-hoa-hoc-ung-dung-va-dieu-che


2. Phương pháp gọi thương hiệu este

Tên este = tên nơi bắt đầu hidrocabon của ancol + tên nơi bắt đầu axit (đổi đuôi ic → at)

Ví dụ:

CH3COOC2H5: Etyl axetatCH2=CH-COOCH3: Metyl acrylat

3. đặc điểm của este

3.1. đặc điểm vật lý

– Trạng thái: ngơi nghỉ t° thường, các este là chất lỏng hoặc hóa học rắn.

– Tính tan: nhẹ nhàng hơn và hết sức ít tan trong nước, hòa tan được nhiều chất cơ học khác nhau.

– ánh nắng mặt trời sôi: este có ánh nắng mặt trời sôi thấp hơn so cùng với axit cùng ancol bao gồm cùng số C.

– Mùi: những este thông thường có mùi thơm dễ chịu và thoải mái như geranyl axetat có mùi hoa hồng, isoamyl axetat giữ mùi nặng chuối chín, benzyl axetat nặng mùi thơm hoa nhài…

3.2. đặc điểm hóa học

Phản ứng ở đội chức

a) phản nghịch ứng thủy phân

Thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit:

R-COO-R’ + H-OH (H2SO4, t°) ⇔ R-COOH + R’OH

Thủy phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà chống hóa):

R-COO-R’ + NaOH (H2O, t°) → R-COO-Na + R’-OH

b) bội phản ứng khử

– Este bị khử do LiAlH4 (liti nhôm hidrua). Lúc ấy nhóm R-CO- biến đổi ancol bậc I:

R-COO-R’ (LiAlH4, t°) → R-CH2-OH + R’-OH

Phản ứng ở nơi bắt đầu hidrocacbon

a) phản nghịch ứng cùng vào nơi bắt đầu hidrocacbon ko no

– cội hidrocacbon của este gồm phản ứng cùng với phi kim như H2, Cl2, Br2,… tựa như như hidrocacbon không no.

CH37CH=CH7COOCH3 + H2 (Ni, t°) → CH316COOCH3

b) bội nghịch ứng trùng hợp

– một số este đơn giản có link C=C thâm nhập phản ứng trùng thích hợp giống anken.

4. Điều chế este

– Este thường xuyên được điều chế bởi phản ứng este hóa bằng phương pháp đun sôi lếu hợp bao gồm axit cacboxylic với ancol cùng với xúc tác H2SO4 đặc:

R-COOH + R’-OH ⇔ R-COO-R’ + H2O

– một vài este tất cả cách pha trộn riêng:

Este của phenol:

C6H5-OH + (CH3CO)2O (anhidrit axetic) → CH3COOC6H5 (phenyl axetat) + CH3COOH

Este Vinyl axetat (CH3COOCH=CH2)

CH3COOH + CH≡CH (xt, t°) → CH3COOCH=CH2

5. Ứng dụng của este

Ứng dụng của este trong đời sống cùng trong công nghiệp khôn xiết đa dạng. Có thể kể ra một số trong những ứng dụng rất nổi bật của chúng như sau:

– Dung môi hòa tan những chất hữu cơ. VD: amyl cùng butyl axetat dùng làm pha tô tổng hợp.

– dùng làm thủy tinh trong hữu cơ. VD: poli(metyl acrylat), poli(metyl metacrylat).

– hóa học dẻo, keo dán giấy dán, hóa học hóa dẻo.

– cần sử dụng làm xà phòng, hóa học giặt rửa tổng hợp.

– Nước hoa, mỹ phẩm, phụ gia thực phẩm…

Giải bài xích tập về este

Câu 1. Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống ở các phát biểu sau đây:

a) Este là thành phầm của phản bội ứng thân axit và ancol

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử tất cả nhóm COO–

c) Este no, đối kháng chức, mạch hở có CTPT là CnH2nO2, với n ≥ 2

d) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc một số loại este

e) thành phầm của làm phản ứng thân axit với ancol là este

Bài làm:

a) S → do este là sản phẩm của ancol cùng axit cacboxylic

b) S → bởi trong phân tử este không tồn tại anion COO– 

c) Đ

d) Đ

e) S → bởi este là thành phầm giữa axit cacboxylic cùng ancol

Câu 2. Ứng với CTPT C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Bài làm

Đáp án đúng: C

1) CH3 – CH2 – COO – CH3

2) CH2 – COO – CH2 – CH3

3) HCOO – CH2 – CH2 – CH3

4)

*

Câu 3. Chất X gồm CTPT là C4H8O2. Khi X chức năng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. CTCT của X là:

A. HCOOC3H7

B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC­3H5

Bài làm

Đáp án đúng: C

Ta có: Y có CTCT là CH3COONa

⇒ X là este: CH3COOC2H5

Câu 4. Thủy phân este gồm CTPT là C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được các thành phần hỗn hợp hai hóa học hữu cơ Y cùng Z. Biết Z có tỉ khối tương đối so với H2 là 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat

B. Metyl axetat

C. Metyl propionate

D. Propyl fomat

 Bài làm

Đáp án đúng: A

Ta có: MZ = 23 x 2 = 46 (g/mol) ⇒ Z là ancol C2H5OH.

⇒ Y là CH3COONa

⇒ X là CH3COOC2H5 (etyl axetat)

PTPU:

CH3COOC2H5 + NaOH (t°) → CH3COONa + C2H5OH

Câu 5. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường thiên nhiên axit cùng bazơ không giống nhau ở điểm nào?

Bài làm

– Thủy phân este trong môi trường xung quanh axit: tạo ra axit, ancol cùng là làm phản ứng thuận nghịch.

– Thủy phân este trong môi trường bazo (còn được điện thoại tư vấn là phản ứng xà chống hóa): tạo thành muối của axit, ancol cùng là phản nghịch ứng một chiều.

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 g một este X đối chọi chức chiếm được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) cùng 5,4 g nước.

a) xác định CTPT của X.

Xem thêm: Biệt Danh Cho Bé Trai, Bé Gái, Nickname Hot, 1009+ Biệt Danh Cho Con Trai Ý Nghĩa

b) Đun 7,4 g X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến khi phản ứng hoàn toàn thì nhận được 3,2 g ancol Y cùng một lượng muối hạt Z. Viết CTCT của X và tính khối lượng của ancol Z.