Phi kim có đặc thù hóa học tập gì? ngoài đặc thù vật lý là tồn tại sinh hoạt 3 dạng rắn (S, P,…); lỏng (Br2); khí (Cl2,O2,N2,H2…); không dẫn điện, không dẫn nhiệt và ánh nắng mặt trời nóng chảy thấp,…


Vậy phi kim gồm những tính chất hoá học đặc trưng nào? bọn họ hãy cùng khám phá chi tiết về tính hóa học hoá học tập của phi kim, vận dụng những tính bao gồm chất hoá học này nhằm giải một vài bài tập điển hình nổi bật về phi kim qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Tính chất của phi kim

* đặc điểm hóa học tập của phi kim:

Bạn vẫn xem: tính chất hóa học tập của Phi kim, lấy một ví dụ và bài bác tập – hóa lớp 9


Tác dụng cùng với kim loạiTác dụng với HyđroTác dụng cùng với Oxi

Dưới trên đây là cụ thể về đặc thù hóa học của Phi kim, bọn họ hãy cùng tìm hiểu.

*

I. Tính chất hóa học của Phi kim:

1. Tác dụng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 →  2NaCl

 Fe + S FeS

b) Oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 2CuO

 2Mg + O2 2MgO

2. Tác dụng cùng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2  2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro tạo ra thanh khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

– nhiều phi kim không giống (C, S, Br2,…) bội nghịch ứng cùng với khí hyđro tạo thành hợp hóa học khí.

3. Tác dụng với oxi

– các phi kim chức năng với khí oxi chế tạo ra thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 SO2

 4P + 5O2 2P2O5

4. Mức độ vận động hóa học của phi kim

– nút độ vận động hóa học to gan hay yếu hèn của phi kim thường xuyên được xét địa thế căn cứ vào kỹ năng và nấc độ bội nghịch ứng của phi kim kia với sắt kẽm kim loại và hyđro.

– Flo, Oxi, Clo là phần đa phi kim chuyển động mạnh (flo là phi kim chuyển động mạnh nhất). Lưu huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là phần lớn phi kim hoạt động yếu hơn.

Tính chất hóa học của Kim loại, lấy một ví dụ và bài tập

II. Bài tập về đặc thù hóa học của Phi kim

Bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: cho sơ thiết bị biểu diễn thay đổi sau:

 Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối hạt sunfat tan → muối bột sunfat không tan.

a) Tìm công thức những chất tương thích để cầm cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa trên.

* lời giải bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9:

a) Chất phù hợp là S, ta gồm sơ đồ vật sau:

 S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

b) Phương trình phản bội ứng:

 S + O2 

*
 SO2

 2SO2 + O2 t^0" /> 2SO3

 SO3 + H2O → H2SO4

 H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

 Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung lếu láo hợp gồm 5,6g sắt với 1,6g lưu hoàng trong môi trường không có không khí thu được tất cả hổn hợp chất rắn A. Mang lại dung dịch HCl 1M bội nghịch ứng toàn vẹn với A thu được tất cả hổn hợp khí B.

a) Hãy viết các phương trình hóa học.

b) Tính thể tích hỗn hợp HCl 1M vẫn tham gia phản bội ứng.

* lời giải bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9:

– Theo bài ra ta có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình bội phản ứng:

Fe + S → FeS (1)

– Theo PTPƯ: nFe pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

– yêu cầu hỗn hợp hóa học rắn A có Fe dư cùng FeS

fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa vào phương trình phản bội ứng (2) cùng (3), ta có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của những chất sau phản ứng là bao nhiêu? mang thiết thể tích dung dịch đổi khác không đáng kể.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài xích ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình làm phản ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

 VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

 nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

 CM (NaCl) = centimet (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g sắt kẽm kim loại M gồm hóa trị III tác dụng với clo dư thì nhận được 53,4g muối. Hãy xác định kim các loại M sẽ dùng.

* giải thuật bài 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là cân nặng mol của kim loại (do kim loại hóa trị III nên những lúc phản ứng cùng với Clo thì chế tạo ra thành muối MCl3), ta gồm PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

Bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy khẳng định thành phần phần trăm về thể tích của từng khí trong các thành phần hỗn hợp CO cùng CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít các thành phần hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A.

– Để đốt cháy A cần 2 lít khí oxi. Những thể tích khí đo được nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ với áp suất.

* giải mã bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

– Dẫn hỗn hợp khí teo và CO2 qua nước vôi vào dư chiếm được khí A là khí CO, trong cùng đk về nhiệt độ độ, áp suất thì tỉ trọng thể tích cũng bởi tỉ lệ về số mol.

– Phương trình phản bội ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

– từ PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng chính là tỉ lệ thể tích)

– từ phương trình trên ta nhấn thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo nên thành để dập lửa nếu vào bình chữa trị cháy tất cả dung dịch đựng 980g H2SO4 tác dụng không còn với dung dịch NaHCO3.

* lời giải bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

– Theo bài xích ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

– PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

– Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = đôi mươi (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lít.

Bài 5 trang 103 sgk hoá 9:  a) Hãy khẳng định công thức của một nhiều loại oxit sắt, biết rằng khi cho 32g oxit fe này tác dụng hoàn toàn cùng với khí cacbon oxit thì chiếm được 22,4g chất rắn.

b) Chất khí hiện ra được hấp thụ hoàn toàn trong dung dịch nước vôi trong gồm dư. Tính trọng lượng kết tủa thu được.

* giải mã bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) Gọi bí quyết của oxit sắt là: FexOy

– Phương trình hoá học tập của bội phản ứng:

 FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

 1 mol y mol x mol y mol

 0,4/x 0,4 mol

– Theo bài ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

– Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt tất cả dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 phù hợp, vậy ta bao gồm CTHH oxit sắt là: Fe2O3.

b) Khí ra đời CO2

– PTPƯ (1) được viết lại như sau:

 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

– Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

– Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với hỗn hợp HCl quánh dư chiếm được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml dung dịch NaOH 4M thu được hỗn hợp A. Tính độ đậm đặc mol của các chất trong hỗn hợp A. Trả thiết rằng thể tích dung dịch sau bội nghịch ứng chuyển đổi không xứng đáng kể.

 

* lời giải bài 6 trang 103 sgk hoá 9: 

– Ta có: nMnO2 = 69,6/87 = 0,8 (mol).

 VNaOH = 500ml = 0,5 lít ⇒ nNaOH = CM. V= 0,5.4 = 2 (mol).

– Phương trình phản ứng:

 MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O.

– Theo PTPƯ: nCl2 = nMnO2 = 0,8 mol.

 Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

– Ta bao gồm tỉ lệ: 0,8/1 NaCl và nNaClO theo nCl2

– Theo PTPƯ: nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,8 (mol).

⇒ CM(NaCl)= CM(NaClO) = 0,8/0,5 = 1,6 (mol/l).

– Theo PTPƯ: nNaOH pư = 2.nCl2 = 2. 0,8 = 1,6 (mol).

⇒ CM(NaOH) dư = (2-1,6)/0,5 = 0,8 (mol/l).

Xem thêm: Delighted Definition & Meaning, Delighted Adjective

Hy vọng với phần khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng về Tính hóa chất của phi kim, ví dụ như và bài bác tập sống trên hữu ích cho những em. Những thắc mắc rất cần được hỗ trợ, những em hãy nhằm lại phản hồi dưới bài bác viết. Chúc những em học tốt.