Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

2. Lấy ví dụ về nhì góc đối đỉnh

*

Cặp góc đối đỉnh vào hình trên là:$widehataOa'$ với $widehatbOb'$ ,$widehataOb'$ và $widehatbOa'$ .

Bạn đang xem: Tính chất của hai góc đối đỉnh

3. Tính chất

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

*

Ta có$widehatO_1$ với $widehatO_3$ là nhị góc đối đỉnh$Rightarrow widehatO_1=widehatO_3$

Ta có$widehatO_2$ và $widehatO_4$ là nhì góc đối đỉnh$Rightarrow widehatO_2=widehatO_4$

B. BÀI TẬP

Các em học viên thân quí Phần tài liệu về lý thuyết và bài tập vị cô Huyền Trang biên soạn giành riêng cho các em học viên học để cố chắc các kiến thức tự cơ phiên bản tới nâng cao. Đây là phần bài bác tập để học viên củng cầm lại kỹ năng về nhị góc đối đỉnh.

Bài 1-Nhận biết: trong những hình sau, hình nào tất cả cặp góc đối đỉnh ?

*

Bài 2-Thông hiểu: a) Vẽ $widehatxOy$ bao gồm số đo là $80^0$.

b) Vẽ $widehatx'Oy'$ đối đỉnh với $widehatxOy$.


c) Tính số đo $widehatx'Oy'$.

Bài 3-Vận dụng: mang lại hình vẽ sau, có $widehataOb=90^0$. Tia Oc là tia phân giác của $widehataOb$, tia Oc’ là tia đối của tia Oc.

*

Hỏi:

a) $widehataOc$ với $widehata'Oc'$ có là nhị góc đối đỉnh không? vị sao?

b) Tính số đo $widehataOc$, từ đó suy ra số đo $widehata'Oc'$ .

Xem thêm: Tập The Dục Giảm Mỡ Bụng Vào Thời Gian Nào

c) hai góc $widehataOb$ và $widehataOb'$ tất cả là nhị góc đối đỉnh không? bởi sao? Tính số đo $widehataOb'$ .

Bài 4-Nâng cao: mang lại hình vẽ sau.

*

Tính những góc $widehatO_1;,widehatO_2;,widehatO_3;,widehatO_4$ biết:

a) $widehatO_1+widehatO_3=140^0$

b) $widehatO_1+widehatO_3=widehatO_2+widehatO_4$