Trung trung khu Toán học nasaconstellation.com trình làng với những em học sinh lớp 4 tuyển chọn tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm tổng những chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 12.Bạn đang xem: Số các số tất cả 5 chữ số không giống nhau chia hết cho cả 2 cùng 5

Bài ViO.03 Viết số từ nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 21.Bạn vẫn xem: tìm kiếm số từ bỏ nhiên bé bỏng nhất tất cả 5 chữ số nhưng mà số này đem phân tách cho 8 thì dư 5.

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên bé nhất có 5 chữ số mà số này đem chia cho 8 thì dư 5.

Bạn đã xem: tìm số trường đoản cú nhiên nhỏ bé nhất tất cả 5 chữ số mà lại số này đem phân tách cho 8 thì dư 5.

Bài ViO.04 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bởi 32.

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số nhưng mà tổng những chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm 5 chữ số và các chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm 4 chữ số có tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số tự nhiên lớn nhất gồm 4 chữ số, những chữ số khác biệt và có tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có các chữ số khác nhau và tổng các chữ số bởi 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có những chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn tốt nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích những chữ số bởi 12

Bài ViO.13 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có các tích những chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có những chữ số khác biệt và tích những chữ số bằng 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên lớn tuyệt nhất có các chữ số khác biệt và tích các chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn tuyệt nhất có những chữ số khác biệt và tích các chữ số bằng 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.18 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau.

Bài ViO.21 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.22 cùng với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số chẵn gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số khác nhau và phân chia hết mang đến 3.

Bài ViO.24 cho các chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và chia hết đến 5.

Bài ViO.25 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, gồm tổng những chữ số bởi 7 và phân tách hết đến 5.

Bài ViO.26 đến số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự những chữ số còn lại để được số còn sót lại là số lớn số 1 có thể. Số lớn nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại để được số sót lại có 15 chữ số cùng là số bé xíu nhất gồm thể. Số bé nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tục 10 số chẵn không giống 0 đầu tiên để được một trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà vẫn giữ nguyên thứ từ của bọn chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ nhắn nhất?

Bài ViO.29 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số mà trong đó có tối thiểu hai chữ số kiểu như nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 3 chữ số mà trong mỗi số không đựng chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết với những chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số gồm 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học sinh A, B, C, D, E ngồi vào trong 1 chiếc ghế lâu năm sao cho:

a) các bạn C ngồi bao gồm giữa?b) đôi bạn trẻ A cùng E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 fan ta lập đầy đủ số bao gồm bốn chữ số khác nhau.

a) bao gồm bao nhiêu số nhỏ hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn nhỏ tuổi hơn 7000?

Bài ViO.35 trường đoản cú 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số không giống nhau sao cho trong số ấy luôn xuất hiện chữ số 0 với chữ số 1.

Bài ViO.36 tự 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được từng nào số gồm 6 chữ số không giống nhau trong đó nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số đó bằng 18?

Bài ViO.38 tất cả bao nhiêu số điện thoại thông minh có 6 chữ số? trong số đó có bao nhiêu số smartphone có 6 chữ số khác nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rất có thể lập được bao nhiêu:

a) Số gồm 5 chữ số khác nhau?b) Số chẵn bao gồm 5 chữ số không giống nhau?c) Số gồm 5 chữ số không giống nhau và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số mà lại hàng chục to hơn hàng 1-1 vị?

Bài ViO.41 tra cứu số 1a2b biết số đó phân tách cho 2; 5 cùng 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 kiếm tìm số 8a3b biết số đó chia hết mang lại 2 với 5, còn chia 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm kiếm số 4a8b biết số đó phân tách hết mang lại 2, còn phân chia cho 5 với 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 search số bé xíu nhất khác 1 nhưng khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng bao gồm số dư bằng 1.

Bài ViO.45 tìm kiếm số nhỏ nhắn nhất mà khi chia cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6 tất cả số dư thứu tự là 1; 2; 3; 4 với 5.

Bài ViO.46 search số bé nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 tìm số nhỏ xíu nhất tất cả 3 chữ số nhưng khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng có số dư là 1.

Bài ViO.48 vừa đủ cộng toàn bộ các số chẵn gồm 3 chữ số phân tách hết mang lại 9 bằng?

Bài ViO.49 trung bình cộng tất cả các số lẻ gồm 3 chữ số phân tách hết đến 5 bằng?

Bài ViO.50 kiếm tìm số nhỏ nhắn nhất gồm 4 chữ số khác nhau chia hết cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số phân chia hết mang lại 9?

Bài ViO.52 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có toàn bộ bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà các số này đều không chia hết mang lại 3?

Bài ViO.54 tất cả bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số chia hết cho 9?

Bài ViO.55 tra cứu số bé dại nhất không giống 0 mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.59 search số 2a8b biết số đó phân chia hết mang đến 2 cùng 9, phân tách cho 5 dư 4.

Bài ViO.60 Hãy cho biết có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số phân tách hết cho tất cả 2 cùng 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà phân chia hết mang lại 5. Tính tổng tất cả các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác biệt không chia hết cho 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà những số đó phân tách cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho những chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được từng nào số lẻ gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết cho 5?

Bài ViO.66 tìm số tự nhiên lớn độc nhất có tía chữ số, biết rằng số đó phân chia hết đến 4 và phân chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm kiếm a để 31a31a31a phân chia hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết cho 72.b) 24a68b phân tách hết mang lại 48.

Bài ViO.69 tìm số từ nhiên nhỏ tuổi nhất nhằm khi chia cho 5, 8, 12 thì số dư theo lắp thêm tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 search số tự nhiên nhỏ dại nhất khác 1 thế nào cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 tìm a biết 3456a7 chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 gồm bao nhiêu số tất cả 5 chữ số mà mỗi số vừa phân tách hết mang đến 4 vừa phân chia hết mang lại 5.

Bài ViO.74 tra cứu số nhỏ tuổi nhất có 2 chữ số biết số đó chia 8 dư 7, phân tách 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 rất có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 6 chữ số khác biệt và:

a) những số này to hơn 300000?b) các số này lớn hơn 300000 và phân chia hết mang đến 5?

Các số này to hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất bao gồm 5 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 với 5.

Bài ViO.77 Tìm những chữ số a, b làm sao cho a35b phân chia hết mang đến 45.

Bài ViO.78 kiếm tìm a + b biết 30a5b phân chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong shop có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa vào 5 hộp chính là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau thời điểm bán không còn số đĩa vào một vỏ hộp thì số chén nhiều gấp tư lần số đĩa còn lại. Tính số bát lúc đầu và số đĩa thời gian đầu.

Bài ViO.80 cho số 99….99 (2013 số 9). Hỏi yêu cầu bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số phân chia hết đến 45

Bài ViO.81 mang lại số 222…22 (2017 số 2). Phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết mang lại 44.

Bài ViO.82 mang đến số 777…77 (2017 số 7). Buộc phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết mang lại 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). Yêu cầu thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số new chia hết đến 65.

Bài ViO.84 mang đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi đề xuất bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số chia hết mang lại 63.

Bài ViO.85 cho số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết mang đến 24

Bài ViO.86 search số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất gồm 9 chữ số ,chia hết mang đến 9 và gồm các đặc thù sau:

– trường hợp xóa 1 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 8

– trường hợp xóa 2 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết đến 7

– trường hợp xóa 3 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết mang đến 6

– ví như xóa 4 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang lại 5

– nếu như xóa 5 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 4

– trường hợp xóa 6 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang đến 3

– trường hợp xóa 7 chữ số tận thuộc thì được 1 số chia hết mang đến 2

Bài ViO.87 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số phân tách hết cho 5 và tất cả đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có bốn chữ số trong đó:

a) mỗi chữ số đầy đủ chẵnb) Tổng những chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được từng nào số chẵn tất cả 3 chữ số khác nhau từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để sản xuất thành các số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tiếp 15 số lẻ bước đầu từ 1 sau đó xóa đi 10 chữ số của số nhận được để còn lại một vài lớn duy nhất (giữ nguyên trang bị tự các chữ số). Hãy tra cứu số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất mà trong những số ấy theo thứ tự trường đoản cú trái lịch sự phải, mỗi chữ số (cho tới chữ số mặt hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số lập tức sau nó.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 8 Chương 1 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa Học 8 Chương 1

Bài ViO.94 có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số cơ mà chữ số sản phẩm trăm lớn hơn chữ số hàng chục, chữ số hàng chục to hơn chữ số hàng 1-1 vị.