Bạn đang xem: Tìm số nguyên tố nhỏ nhất sao cho và cũng là số nguyên tố., số nguyên tố là gì Tại Website nasaconstellation.com

Giải bài tập toán lớp 6 bài 14 trang 47 SGK. Số nguyên tố là gì, cách tìm số nguyên tố, số nguyên tố nhỏ nhất, hợp số là gì, hơp số nhỏ nhất, bảng số nguyên tố nhỏ hơn 1000.Bạn đang xem: Tìm số nguyên tố nhỏ nhất sao cho và cũng là số nguyên tố. trả lời:số nguyên tố

Bạn đang xem: Tìm số nguyên tố nhỏ nhất sao cho và cũng là số nguyên tố.

Bạn đang xem: Tìm số nguyên tố nhỏ nhất sao cho và cũng là số nguyên tố. trả lời:số nguyên tố

Lý thuyết về số nguyên tố, hợp số và bảng số nguyên tố

1. Định nghĩa số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó .

Ví dụ: Ư(13) = {1; 13} nên 13 là số nguyên tố.

Cách kiểm tra một số là số nguyên tố: Để kết luận số a là số nguyên tố (a > 1), chỉ cần chứng tỏ rằng nó không chia hết cho mọi số nguyên tố mà bình phương không vượt quá a. (Các bạn có thể tự suy nghĩ lý do nhé, hoặc có thể comment tôi sẽ giải thích).

Bạn đang đọc: Tìm Số Nguyên Tố Nhỏ Nhất Sao Cho Và Cũng Là Số Nguyên Tố., Số Nguyên Tố Là Gì

2. Định nghĩa hợp số là gì?

Hợp số là một số ít tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước .

Ví dụ: Số 15 có 4 ước là 1; 3; 5; 15 nên 15 là hợp số.

Lưu ý:

a ) Số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số .b ) Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất. Như vậy, trừ số 2, mọi số nguyên tố đều là số lẻ. Nhưng ngược lại, 1 số ít lẻ chưa chắc là số nguyên tố .c ) Có vô số số nguyên tố .

3. Bảng số nguyên tố (nhỏ hơn 1000)


*

*

Trả lời câu hỏi bài 14 trang 46 SGK toán lớp 6

Trong những số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Giải:

– Số 7 là số nguyên tố vì 7 là số tự nhiên lớn hơn 1 và có hai ước là 1 và chính nó .– Số 8 là hợp số vì 8 là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hơn hai ước đó là 1 ; 2 ; 4 ; 8 .– Số 9 là hợp số vì 9 là số tự nhiên lớn hơn 1 và có nhiều hai ước là 1 ; 3 ; 9 .

Giải bài tập bài 14 trang 46 Toán 6 Tập 1

Bài 115 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Các số sau là số nguyên tố hay hợp tố ?312 ; 213 ; 435 ; 417 ; 3311 ; 67 .

Giải:

Muốn biết một số ít có phải số nguyên tố hay không ta phải xem nó có bao nhiêu ước. Vậy nếu ta biết một số ít có nhiều hơn 2 ước là 1 và chính nó thì số đó chắn chắn là hợp số mà không cần phải tìm hết những ước của nó .Ta có 3 + 1 + 2 = 6 chia hết cho 3 nên 312 ⋮ 3 ; nghĩa là 312 có ước là 3, khác 1 và 312. Vậy 312 là một hợp số .

Tương tự 213 cũng là một hợp số.

435 là một hợp số vì 435 ⋮ 5 .Vì 3311 = 11.301 nên 3311 có ước là 11 và 301. Vậy 3311 cũng là một hợp số .

67 là một số nguyên tố vì nó chỉ có hai ước là 1 và 67.

Bài 116 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Gọi P. là tập hợp những số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈, ∉ hoặc ⊂ vào ô vuông cho đúng :83 P., 91 P., 15 N, P N .

Giải:

83 ∈ P., 91 ∉ P., 15 ∈ N, P ⊂ N .

Bài 117 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách, tìm những số nguyên tố trong những số sau :117 ; 131 ; 313 ; 469 ; 647 .

Giải:

131, 313, 647 .

Bài 118 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Tổng ( hiệu ) sau là số nguyên tố hay hợp tố ?a ) 3.4.5 + 6.7 ; b ) 7.9.11. 13 – 2.3.4. 7 ;c ) 3.5.7 + 11.13.17 ; d ) 16354 + 67541 .

Xem thêm: Suche Casino 999 Đá Gà Trực Tiếp Thomo 999 Hôm Nay, Đá Gà Thomo Trực Tiếp Hôm Nay

Giải:

Bài 119 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1

Thay chữ số vào dấu * để được hợp số: \; \Giải:

Ta có 02 cách để giải bài này:

Cách 1: Xét xem mỗi số từ 10 đến 19 và từ 30 đến 39 xem số nào có ước khác 1 và chính nó.

Cách 2 : Dùng bảng số nguyên tố ở cuối sách giáo khoa đề vô hiệu những số nguyên tố trong khoảng chừng từ 10 đến 19 và từ 30 đến 39 .Đương nhiên là so với cách 2 ta sẽ thuận tiện hơn. Tra bảng những số nguyên tố ta có 11, 13, 17, 19, 31, 37 là những số nguyên tố. Vậy :