toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1.

Bạn đang xem: Giúp tôi giải toán

Tìm một phân số , biết rằng phân số này có tổng của tử số và mẫu số bằng 25, ví như tăng tử số thêm 7 đơn vị nữa thì phân số đó bằng 1. 

2. 

Tìm một phân số hiểu được trung bình cùng tử số và chủng loại số của phân số chính là 13 và mẫu mã số hơn tử số 8 đơn vị.


*

1

Nếu tăng tử số thêm 7 đơn vị chức năng thì được phân số bằng 1 vậy chủng loại số đã hơn tử số 

7 solo vị.

Tử số là : 

( 25 - 7 ) : 2 = 9 

Mẫu số là : 

25 - 9 = 16 

Vậy phân số sẽ là : (frac916).

2 . 

Tổng của tử số và mẫu mã số là : 

13 x 2 = 26 

Tử số là : 

( 26 - 8 ) : 2 = 9 

Mẫu số là : 

26 - 9 = 17 . 

Vậy phân số chính là : (frac917).


*

Tìm một phân số , biết rằng phân số này có tổng của tử số và mẫu mã số bằng 25 , giả dụ tăng tử số thêm 7 đơn vị chức năng nữa thì phân số đó bằng 1.


1) search một phân số bao gồm tổng tử số và chủng loại số bởi 210 và biết nếu đưa từ chủng loại số lên tử số 12 đơn vị thì ta được phân số mới bằng 1

2) tra cứu một phân số bao gồm tổng của tử số mẫu số là 175 và biết nếu như thêm 9 đơn vị chức năng vào tử số của phân số đó ta được phân số mới bởi 1


Cho một phân số tất cả trung bình cộng của tử số và mẫu số bởi 260. TÌm phân số đó. Biết rằng nếu giảm ở mẫu số 32 đơn vị thì được phân số mới có mức giá trị bởi 1.


Tìm 1 phân số biết mẫu mã số rộng tử số 52 đơn vị và tổng giữa tử số và mẫu mã số của phân số đó bằng 86

Tổng của nhì số bằng 222. Hiểu được nếu cùng cấp dưỡng mỗi số 9 đơn vị thì số khủng sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Search số lớn


Tìm một phân số biết nếu như thêm 7 đơn vị chức năng vào tử số và giữ nguyên mẫu số thì phân số đó bằng 1 . Nếu không thay đổi tử số và cộng thêm vào mẫu số 5 đơn vị chức năng thì ta được phân số mới bằng 1/3


Tìm một phân số gồm tổng của tử số và mẫu số là 175 và biết rằng nếu thêm 9 đơn vị chức năng vào tử số của phân số kia ta được một phân số mới bằng 1


Tìm 2 số tất cả tổng tử số và mẫu số là 210. Biết rằng tử số thêm 15 đơn vị chức năng và chủng loại số bớt đi 15 đơn vị chức năng ta được một phân số mới bằng 1. Tìm kiếm phân số đó 


1. Search 1 phân số biết nếu đưa 5 đơn vị chức năng từ mẫu số lên tử số thì dc phân số bởi 1. Còn nếu gửi 1 đơn vị tử số xuống mẫu mã số thì dc phân số bởi 1/2

2. Search 1 phân số biết nếu như thêm 5 đơn vị vào tử số thì dc phân số bằng 1. Còn nếu chuyển 1 đơn vị tử số xuống mẫu mã số thì dc phân số bằng 1/2

3.. Tìm kiếm 1 phân số biết giả dụ thêm 2 đơn vị vào tử số thì dc phân số bởi 1. Còn nếu chuyển 5 đơn vị tử số xuống mẫu mã số thì dc phân số bởi 1/2

4. Tính trung bình cộng của những số tự nhiên bé dại hơn 1000.

Xem thêm: Người Sinh Năm 1994 Mệnh Gì, Tuổi Gì, Hợp Màu Gì? Tuổi Giáp Tuất 1994 Hợp Màu Gì 2022

5. Có 2 đội tham gia thi hài thao. Lúc đầu tỉ số fan ở nhóm 1 với đội 2 là 2/5. Kế tiếp người ta bổ sung cập nhật thêm vào mỗi đội 5 người. Hôm nay số fan đội 2 gấp rất nhiều lần đội 1. Ban sơ tổng số bạn hai đội.


Lớp 5 Toán
0
0

Tìm một phân số, biết nếu như viết thêm vào tử số 7 đơn vị chức năng và giữ nguyên mẫu số thì ta được phân số mới bằng 1.Nếu giữ nguyên tử số và cộng thêm vào chủng loại số 5 đơn vị thì ta được phân số new là 1/3.Tìm phân số đó. ( giải chi tiết ra hộ mình nhé )