Tìm phân số ( displaystyle a over b) bằng phân số ( displaystyle 18 over 27), hiểu được ƯCLN (a,b)= 13. 
Bạn đang xem: Câu hỏi của vân anh

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Ta rút gọn ( displaystyle 18 over 27) về phân số tối giản rồi nhân cả tử và chủng loại của phân số nhận được với (13) 


Lời giải bỏ ra tiết

Trước hết ta gửi ( displaystyle 18 over 27) về phân số về tối giản.

Ta có: ( displaystyle 18 over 27 = 2 over 3)

Vì phân số (dfracab=dfrac1827) đề xuất phân số tối giản của phân số (dfracab) cũng chính là (dfrac23)

Mà (ƯCLN (a,b)= 13) đề nghị ta có:

(dfracab = dfraca:13b:13 = dfrac23)

Suy ra: (a:13=2) bắt buộc (a=13.2=26)

(b:13=3) bắt buộc (b=13.3=39)

Vậy phân số bắt buộc tìm là: ( displaystyle 26 over 39)

nasaconstellation.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp nasaconstellation.com
Xem thêm: Chương 1: Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Cảm ơn các bạn đã thực hiện nasaconstellation.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép nasaconstellation.com gởi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.