- Chọn bài bác -Các hàm số lượng giácPhương trình lượng giác cơ bảnMột số dạng phương trình lượng giác 1-1 giảnCâu hỏi và bài xích tập ôn tập chương IHai luật lệ đếm cơ bảnHoán vị, chỉnh hợp và tổ hợpNhị thức Niu-tơnBiến nắm và tỷ lệ của đổi thay cốCác luật lệ tính xác suấtBiến tự nhiên rời rạcCâu hỏi và bài xích tập ôn tập chương IIPhương pháp quy hấp thụ toán họcDãy sốCấp số cộngCấp số nhânCâu hỏi và bài tập ôn tập chương IIIDãy số có số lượng giới hạn 0Dãy số có giới hạn hữu hạnDãy số có giới hạn vô cựcĐịnh nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm sốGiới hạn một bênMột vài phép tắc tìm số lượng giới hạn vô cựcCác dạng vô địnhHàm số liên tụcCâu hỏi và bài bác tập Ôn tập chương IVKhái niệm đạo hàmCác luật lệ tính đạo hàmĐạo hàm của những hàm số lượng giácVi phânĐạo hàm cấp cho caoCâu hỏi và bài xích tập ôn tập chương VCâu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm


Bạn đang xem: Tìm lim online

*
*
*

*


Các định lí trong mục 3 $4 chỉ đúng đối với các giới hạn hữu hạn, không áp dụng được cho các giới hạn vô cực. Vào mục này, ta sẽ giới thiệu một định lí liên quan đến giới hạn vô cực và nhì quy tắc tìm giới hạn vô cực. Vì lim x* = – z, và lim –를 = 2 > 0, đề xuất — lim (2x°— x° + 3.x — 5) = – xo. — b) Vi lim |2x – x + 3 = 5 = +x nen yên =0. D — x – 2 – x + 3x – 5Ví dụ 2. Tra cứu lim 3.x-5A. — GidiVới x 0 đề nghị lim/3.༣-5. – 4-༧༦. O סר – ל- —н1 Tim lim NA? — 2A. V-*+○○ Quy tắc:2 nếu lim f(x) = L = 0, lim g(x) = 0 và g(x) > 0 hoặc g(x) 0 với mọi 2- – x 2- ܕܚ- 1 x + -2. Do dó lim — O )2 + y -2 (x- ܙ܂ x + x – 2 ví dụ 4. Tìm kiếm lim ;: – x – 2 A – 2 Gidi vày lim (A” – x–2)=4 > 0, lim (Y – 2) = 0 cùng Y-2>0 với mọi x > 2 đề xuất x – 2 x – 2 x + x – 2 lim ——~—- = + OO. D x – 2 x – 2 x+x = 2 H2 Tim lim F. A – 2- 2 lấy một ví dụ 5. Tim lìm oo-ol. 1 -y – 7 1 ” – 1 + 1 Gidi phân tách tử và mẫu của phân thức đến A” (A” là luỹ thừa của x bao gồm bậc cao nhất trong tử và mẫu mã của phân thức), ta được2 5 1 – ܚܕܝ — — 2 – 5x + o . — .0 ‘7 A- v6i moi x ܟx – A -1 i 2 3. . 5 Vi lim 2 + = 2 > 0, lim – + =0vਕੇ x -, -0 . – – A. 1 1 1 . ܦ ܢ — + =

*Xem thêm: In About 140 Words, Write A Paragraph About The Differences Between A Traditional Vietnamese Family And A Modern Vietnamese Family

Các dạng vô định