Video giải giờ Anh 7 Unit 9: Festivals around the world – A closer look 1 – Cô Nguyễn Minh hiền đức (Giáo viên VietJack)

1a.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 7: a closer look 1 trang 28

Can you complete the table below with appropriate verbs, nouns and adjectives Listen and kiểm tra your answers. (Bạn bao gồm thể xong bảng sau với động từ/ từ, tính từ tủ hợp không? Nghe và kiểm tra đáp án của bạn.)

Quảng cáo

Bài nghe:

VerbNounAdjective
celebrate1. Celebrationcelebratory
festival2. Festive
3. Paradeparade
4. Culturecultural
perform5. Performance

b. Now complete the following sentences with the words from the table in a. Your don’t need to use all the words. The first letter of each word has been given. (Bây giờ hoàn thành câu với những từ vào bảng a. Bạn không đề nghị sử dụng tất cả các từ. Chữ cái đầu tiên của từng từ được đến trước.)

1. Festival2. Celebrate3. Celebration
4. Culture5. Parade6. Performers

Quảng cáo

2. In groups, choose a festival. Take turns lớn say the name of the festival, then add an action. (Làm theo nhóm, lựa chọn một lễ hội. Thứu tự nói tên tiệc tùng đó và thêm vào hành động.)

A: Tôi đang định tới lễ hội Carnival Rio để xem đầy đủ vũ dự án công trình diễn múa.

B: Tôi vẫn định tới liên hoan Carnival Rio nhằm хеm hầu như vũ công trình diễn múa và số đông nhạc công chơi nhạc samba.

C: Tôi vẫn định tới lễ hội Carnival Rio để хem rất nhiều vũ công trình diễn múa và mọi nhạc công chơi nhạc samba cùng …

Quảng cáo3. Listen và repeat the words. Then listen again và put them in the correct column according to lớn their bức xúc pattern. (Nghe với lặp lại các từ. Sau đó nghe lại cùng xếp chúng nó vào đúng cột dựa theo trọng âm.)

Bài nghe:


Stress on 1st syllable (Trọng âm lâm vào tình thế âm tiết vật dụng nhất)Stress on 2nd syllable (Trọng âm rơi vào âm tiết sản phẩm công nghệ hai)
gatherrelax
pictureenjoy
artisthotel
lovelydescribe
famousrename

4. Circle the word with a different bít tất tay pattern from the others. Then listen & check. (Khoanh tròn từ bao gồm trọng âm khác các từ còn lại. Kế tiếp nghe cùng kiểm tra.)

Bài nghe:

*

1. Ballon2. Complete3. Prepare4. Alone5. Tidy

5. Read the following sentences và mark the stressed syllable in the underlined words. Then listen, check and repeat. (Đọc các câu sau và ghi lại trọng âm trong những từ được gạch ốp chân. Kế tiếp nghe, kiểm tra và lặp lại)

Bài nghe:

1. We are going lớn discuss our festival project. (pro’ject)

2. A lot of dancers go lớn Rio de Janeiro to attend the Carnival Rio. (’dancers)

3. I think nobody will answer the phone because they have gone lớn the music festival. (‘answer, ‘music)

Bài giảng: Unit 9: Festivals around the world – A Closer Look 1 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài giải bài bác tập giờ Anh 7 Unit 9 khác:

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 7 trên khoahoc.vietjack.com

Đã có tiện ích VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, bài bác giảng …. Không tính tiền. Thiết lập ngay ứng dụng trên game android và ios .

*
*

Nhóm học hành facebook miễn giá tiền cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi công ty chúng tôi miễn giá tiền trên mạng xã hội facebook cùng youtube:

Theo dõi shop chúng tôi miễn giá thành trên mạng xã hội facebook cùng youtube:Loạt bài xích Soạn tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài tập giờ Anh 7 thí điểm | Để học giỏi Tiếng Anh 7 thí điểm của cửa hàng chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa bên trên cuốn sách: Để học xuất sắc Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài xích tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm và bám sát đít nội dung sgk giờ đồng hồ Anh 7 bắt đầu Tập 1 và Tập 2.

Xem thêm: Nội Dung Tác Phẩm, Giá Trị Nhân Đạo Của Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và share nhé! Các comment không tương xứng với nội quy bình luận trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.