Làm theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho chính mình học về đồ gia dụng gì đề nghị mang và đồ gì không nên mang vào chuyến đi. Đưa ra lý do


Task 1. Listen và read.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 1

(Nghe và đọc.)

Making arrangements for a trip

Mai"s mum: What are you doing, Mai?

Mai: I"m preparing for a trip lớn the Temple of Literature & the Imperial Academy.

Mai"s mum: Oh, I see. You know that it"s a famous historic và cultural place.

Mai: Of course, Mum.

Mai"s mum: Did you know that it was started in the 11th century? The Imperial Academy is considered the first university in Viet Nam.

Mai: Yeah, we learned about that in school. Mum, this is the các mục of the things I plan khổng lồ take with me.

Mai"s mum: Let me have a look. ... You definitely don"t need an umbrella. It"s winter & there"s not much rain.

Mai: Will it be cold?

Mai"s mum: Yes, it"s a good idea to lớn take warm clothes.

Mai: I see.

Mai"s mum: The Temple of Literature is a beautiful place. It"s surrounded by trees & contains many interesting things. You"d better take the camera.

Mai: I will, Mum.

*

a. Read the conversation again và answer the questions

(Đọc lại đoạn đối thoại và trả lời câu hỏi.)

1. What is Mai going to visit? 

(Mai đang đi thăm chiếc gì?)

2. What is the Imperial Academy?

(Học viện hoàng thất là gì?)

3. When was it founded?

(Nó được ra đời khi nào?)

4. Where is it located?

(Nó nằm tại đâu?)

5. Why is Mai going khổng lồ take warm clothes?

(Tại sao Mai sẽ sở hữu áo ấm?)

Phương pháp giải:

Dịch bài xích hội thoại:

Mẹ Mai: Con đang làm cái gi vậy Mai?

Mai: Con đang chuẩn bị cho chuyến hành trình đến quốc tử giám và Quốc Tử Giám.

Mẹ Mai: Ồ, bà bầu biết. Nhỏ biết đó là 1 trong nơi văn hóa lịch sử hào hùng nổi giờ đồng hồ đấy.

Mai: Dĩ nhiên bé biết nhưng mà mẹ.

Mẹ Mai: Con có biết nó được xây cất vào nuốm kỷ máy 11 không? quốc tử giám được xem như là trường đại học trước tiên ở Việt Nam.

Mai: Có ạ, chúng bé đã học được điều này ở ngôi trường ạ. Mẹ, đấy là danh sách những thứ nhưng mà con ý định mang theo.

Mẹ Mai: Để bà bầu xem... Con chắc chắn không buộc phải dù đâu. Bây chừ là mùa đông và không có không ít mưa.

Mai: Trời đang lạnh chứ mẹ?

Mẹ Mai: Có, với theo áo nóng là ý tốt đó.

Mai: Con biết rồi ạ.

Mẹ Mai: Văn Miếu là 1 trong những nơi đẹp. Nó được bao quanh bởi cây và chứa nhiều đồ đồ vật thú vị. Con yêu cầu mang theo trang bị chụp hình.

Mai: Con sẽ mang thưa mẹ.

Lời giải đưa ra tiết:

1. She"s going lớn visit the Temple of Literature – the Imperial Academy.

(Cô ấy vẫn thăm văn miếu quốc tử giám - Quốc Tử Giám.)

2. It"s the first university in Viet Nam.

(Nó là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.)

3. In the 11th century. / About one thousand years ago.

(Cách đây khoảng 1000 năm hoặc vào nắm kỷ sản phẩm 11.)

4. In the centre of Ha Noi.

(Ở trung chổ chính giữa Hà Nội.)

5. Because it will be cold.

(Bởi bởi vì trời vẫn lạnh.)


Bài 1b

b. Read the conversation again. Complete the table.

(Đọc bài xích đàm thoại lần nữa. Hoàn thành bảng sau.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Things Mai needs to lớn take and reasons why 

(Đồ mà lại Mai cần phải kèm kẹp mang theo và lí do tại sao)

Things Mai doesn’t need khổng lồ take & reason why not 

(Đồ nhưng Mai không cần mang theo và vì sao tại sao)

warm clothes - it will be cold 

(quần áo ấm - trời đã lạnh)

camera - She can take photos of interesting things.

(máy chụp ảnh - chụp hình đa số thứ thú vị)

an umbrella - the weather is cold and doesn’t have much sunlight or rain. 

(cây mặc dù - thời tiết lạnh cùng không có khá nhiều ánh phương diện trời hoặc mưa)


Task 2. Imagine that you are going to take a trip to lớn a temple or a pagoda.

(Tưởng tượng rằng bạn sẽ có chuyến đi đến một ngôi đền rồng hoặc ngôi chùa.)

a. Look at the table and tick (√) the items you would like to take with you.

(Nhìn vào bảng và lưu lại (√) những mục bạn muốn mang theo mặt mình.)

1. Blanket

 

2. Warm clothes

 

3. Tent

 

4. Bottled water

 

5. Ball

 

6. Umbrella

 

7. Camera

 

8. Di động phone

 

9. Food

 

10. Compass

 

Lời giải đưa ra tiết:

1. Blanket (mền/chăn)

 

2. Warm clothes (quần áo ấm)

 

3. Tent (lều)

 

4. Bottled water (nước đóng chai)

5. Ball (quả bóng)

 

6. Umbrella (cây dù/ mẫu ô)

7. Camera (máy chụp hình)

 

8. Sản phẩm điện thoại phone (điện thoại di động)

9. Food (thức ăn)

 

10. Compass (la bàn)

 

Bài 2b

b. Work in pairs. Tell your partner about three of the items you would take with you for the trip và explain why. You can use the following suggestions. 

(Làm câu hỏi theo cặp. Cho mình biết về bố món đồ bạn sẽ mang theo cho chuyến đi và phân tích và lý giải lý do. Chúng ta có thể sử dụng các khuyến cáo sau.)

Example:

I"ll take warm clothes because it"ll be cold.

(Tôi sẽ có quần áo nóng vì trời đang lạnh.)

I"ll need/take__________ because______________.

I"d lượt thích to take__________because______________.

Lời giải đưa ra tiết:

- umbrella: I will take an umbrella because it will be sunny.

(cây dù/ loại ô: Tôi sẽ cần đưa theo một cây dù chính vì trời sẽ nắng.)

- bottled water: I’d like to take bottled water because I will be thirsty.

(nước đóng chai: Tôi mong mang theo nước đóng chai cũng chính vì tôi vẫn khát nước.)

- điện thoại phone: I will take a sản phẩm điện thoại phone because I will use it to liên hệ my friends.

(điện thoại di động: Tôi sẽ có theo một smartphone di động bởi vì tôi sẽ dùng nó nhằm liên lạc chúng ta bè.)


Bài 2c

c. Work in pairs. Give advice lớn your partner about what to lớn take and what not lớn take on the trip. Give reasons.

(Làm theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho mình học về thiết bị gì bắt buộc mang với đồ gì không cần mang vào chuyến đi. Đưa ra lý do.)

Example:

A: I want khổng lồ take a trip lớn Sa Pa. 

(Mình hy vọng đi du ngoạn đến Sa Pa.)

B: You"d better take warm clothes because it"s cold.

(Bạn đề xuất mang quần áo nóng vì trời đã lạnh.)

You"d better take ___________because________________.

It"s a good idea khổng lồ take ___________because___________.

You won"t need___________because___________.

It"s not necessary to take ___________because___________.

Lời giải đưa ra tiết:

- You’d better take camera because the landscape is very beautiful for you khổng lồ take photos there.

(Bạn đề nghị mang theo thứ chụp hình bởi vì phong cảnh ngơi nghỉ đó siêu đẹp để mà chụp hình.)

- It’s a good idea to take bottled water because you can be thirsty.

(Ý kiến xuất xắc khi có theo nước đóng góp chai vị vì bạn cũng có thể khát nước.)

- You won’t need the umbrella because it will not rain.

(Bạn không cần đưa theo dù bởi vì trời sẽ không mưa.)

- It’s not necessary to lớn take blanket because you can use the blanket of hotel.

Xem thêm: Sự Điện Li Của Nước Ph Chất Chỉ Thị Axit Bazo, Sự Điện Li Của Nước, Ph

(Bạn không cần đưa theo chăn bởi vì vì chúng ta cũng có thể dùng chăn của khách hàng sạn.)


Task 3. Imagine that your class is planning a trip to Huong Pagoda. Work in groups. Ask và answer questions about how khổng lồ make arrangements for the trip. Then fill in the table.

(Tưởng tượng rằng lớp các bạn sẽ lên kế hoạch cho một chuyến du ngoạn đến miếu Hương. Tuân theo nhóm. Hỏi và trả lời những thắc mắc về cách bố trí cho chuyến đi. Tiếp nối điền vào bảng.)