Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta phụ thuộc tập xácđịnh Dđể biết số số lượng giới hạn phải tìm. Giả dụ tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng thì phải tìmgiới hạn của hàm số lúc xtiến cho đầu mút đó.

Bạn đang xem: Tiệm cận ngang của hàm số

Ví dụ: D = *