Khi học về đặc điểm của một chất khí nào đó, thắc mắc được đặt ra là làm gắng nào để hiểu rằng chất khí đó nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí Oxi O2 , khí Hidro H2 , hay không khí.

Bạn đang xem: Tỉ khối hơi là gì? công thức tỉ khối của chất khí


Vậy tỉ khối của hóa học khí là gì? công thức tỉ khối của chất khí như thế nào? làm thế nào tính được tỉ khối của khí, hỗn hợp khí so với Hidro (H2) giỏi so cùng với Oxi (O2), Heli (He) và không khí, toàn bộ sẽ được giải đáp qua bài viết này.


Bạn đã xem: Tỉ khối là gì, công thức và phương pháp tính tỉ khối của chất khí, tất cả hổn hợp khí – hoá 8 bài bác 20

– Tỉ khối là có mang chỉ thực hiện cho hóa học khí.

– Để biết khí A nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh cân nặng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB).

• Công thức tính tỉ khối của hóa học khí:  

– trong đó: 

*
: tỉ khối của khí A đối với khí B

 MA: trọng lượng mol của khí A

 MB: trọng lượng mol của khí B

– Tỉ khối là công thức xác định phân tử khối của chất khí A so với chất khí B xem hóa học A nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn chất B bao nhiêu lần.

II. Khí A nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn khí B?

• Để biết khí A nặng trĩu hay nhẹ nhàng hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh trọng lượng mol của khí A với khối lượng mol của khí B.

 – phương pháp tính tỉ khối của khí A so với khí B: 

• Hoặc ngược lại, để biết khí B nặng hay nhẹ hơn A từng nào lần, ta so sánh cân nặng mol của khí B so với khí A:

 – phương pháp tính tỉ khối của khí B đối với khí A:

*

• Ví dụ: Muốn biết khí Oxi O2 nặng hay dịu hơn Hidro H2 bao nhiêu lần?

– Ta tính tỉ khối của Oxi (O2) so với Hidro (H2) : 

*

⇒ Vậy khí oxi nặng hơn khí hidro 16 lần.

III. Khí A nặng nề hay nhẹ nhàng hơn không khí?

• Thực tế, trong không gian là các thành phần hỗn hợp nhiều khí, mặc dù nhiên, để đơn giản dễ dàng ta xem chứa 80% khí nito với 20% khí oxi. Khối lượng mol của bầu không khí (tức là một trong mol ko khí) được tính bằng khối lượng của 0,8 mol khí nito + 0,2 mol khí oxi:

 Mkk = (28 x 0,8) + (32 x 0,2) ≈ 29 (g/mol).

• Vậy để hiểu khí A nặng nề hay nhẹ hơn không khí từng nào lần ta so sánh cân nặng mol của khí A với khối lượng mol của không khí (=29g/mol)

 – Công thức tính tỉ khối của khí A so với ko khí:

*

• Ví dụ: Khí hidro nhẹ hay nhẹ nhàng hơn không khí từng nào lần?

– Ta tính tỉ khối của Hidro (H2) so với không khí:

⇒ Vậy khí hidro khối lượng nhẹ hơn không khí 0,069 lần (hay không gian nặng rộng khí hidro 14,49 lần).

IV. Cách tính tỉ khối của chất khí

1. Phương pháp tính tỉ khối so với Hidro (H2).

– Tỉ khối của khí A so với Hidro (H2) tính theo công thức: 

*

2. Cách tính tỉ khối đối với Heli (He).

– Tỉ khối của khí A đối với Heli (He) tính theo công thức:

*

3. Phương pháp tính tỉ khối đối với Oxi (O2).

– Tỉ khối của khí A so với Oxi (O2) tính theo công thức:

*

4. Cách tính tỉ khối so với không khí.

– Tỉ khối của khí A so với không khí tính theo công thức:

*

5. Phương pháp tính tỉ khối của tất cả hổn hợp khí

– Tỉ khối của HỖN HỢP khí A so với KHÍ B tính theo công thức:

*

V. Bài bác tập áp dụng cách tính tỉ khối của chất khí

Bài 1 trang 69 SGK hoá 8: Có phần nhiều khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , co , SO2.

Hãy mang lại biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ nhàng hơn khí hiđro từng nào lần?

b) Những khí làm sao nặng rộng hay nhẹ hơn không khí từng nào lần?

* giải thuật bài 1 trang 69 SGK hoá 8:

a) Nhận xét : trong những các khí thì khí hiđro là vơi nhất mH2= 2g vị vậy toàn bộ các khí đa số nặng hơn khí hiđro. Ta có:

 dN2/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dO2/H2 = 32 : 2 = 16 lần.

 dCl2/H2 = 71 : 2 = 35,5 lần.

 dCO/H2 = 28 : 2 = 14 lần.

 dSO2/H2 = 64 : 2 = 32 lần.

b) dN2/kk = 28/29 ≈ 0,965 (Nitơ khối lượng nhẹ hơn không khí và bởi 0,965 lần ko khí)

 dO2/kk = 32/29 ≈ 1,10 (Oxi nặng hơn không khí 1,103 lần)

 dCl2/kk = 71/29 ≈ 2,448 (clo nặng hơn không khí 2,448 lần)

 dCO/kk = 28/29 ≈ 0,965 (CO khối lượng nhẹ hơn không khí và bằng 0,965 lần ko khí)

 dSO2/kk = 64/29 ≈ 2, 207 (SO2 nặng hơn không khí 2,207 lần).

Bài 2 trang 69 SGK hoá 8: Hãy tìm trọng lượng mol của các khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375 ; 0,0625.

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172.

* giải thuật bài 2 trang 69 SGK hoá 8:

– trọng lượng mol của rất nhiều khí cho:

a) 

*
 ⇒ Mx = 1,375.32 = 44(g/mol)

 

*
 ⇒ MY = 0,0625.32= 2(g/mol)

b) 

*
⇒ Mx = 2,207.29 = 64(g/mol)

 

*
⇒ MY = 1,172.29 = 34(g/mol)

Bài 3 trang 69 SGK hoá 8: Có thể thu hầu hết khí nào vào trong bình (từ số đông thí nghiệm trong chống thí nghiệm) khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan bởi cách:

a) Đặt đứng bình.

b) Đặt ngược bình.

Giải thích bài toán làm này?

* lời giải bài 3 trang 69 SGK hoá 8: 

– Tính tỉ khối của từng khí hiđro, khí clo, khí cacbon đioxit, khí metan so với không khí, ta có:

 

 

 

 

a) Đặt bình ngửa (miệng bình hướng lên trời) thu được hầu hết khí gồm tỉ khối so với không khí to hơn 1

– Khí clo nặng rộng không khí 2,45 lần

– Khí cacbon đioxit nặng hơn không khí 1,52 lần

b) Đặt úp bình (miệng bình hướng xuống đất) thu được hầu như khí sót lại có tỉ khối đối với không khí nhỏ hơn 1:

– Khí hiđro nhẹ hơn không khí và bởi 0,07 lần không khí

– Khí metan CH4 nhẹ rộng không khí và bởi 0,55 lần ko khí.

Xem thêm: Đơn Vị Mt Là Đơn Vị Gì - Các Đơn Vị Đo Lường Trong Thương Mại Quốc Tế

Hy vọng với bài viết về tỉ khối khí, công thức và phương pháp tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí so với Oxi, Hidro ở trên góp ích cho các em. Phần đa góp ý với thắc mắc những em vui lòng để lại bình chế độ dưới nội dung bài viết để Hay học tập Hỏi ghi nhận cùng hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.