toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Thuyết minh cây lúa Việt Nam, để ý sử dụng yếu ớt tố miêu tả và một trong những biện pháp nghệ thuật trong bài viết.

Ai nhanh tay mik tick nhea❤❤

Không chép văn mẫu