Hướng dẫn new về Thuế các khoản thu nhập cá nhân

Bộ Tài thiết yếu vừa ban hành Thông tứ 92/2015/TT-BTC phía dẫn mới về thuế. Theo đó:

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 92/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 mon 06 năm 2015

THÔNG TƯ

Căn cứ lý lẽ Thuế thu nhập cá thể số 04/2007/QH12ngày 21 mon 11 năm 2007; và phương pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của giải pháp Thuếthu nhập cá thể số 26/2012/QH13 ngày 22 mon 11 năm 2012;

Căn cứ Luật cai quản thuế số 78/2006/QH11ngày 29 tháng 11 năm 2006; và chế độ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của luật Quảnlý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ giải pháp sửa đổi, bổ sung một số điềucủa những Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 mon 11 năm 2014;

Căn cứ hình thức thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12ngày 03 tháng 6 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo luật pháp thuếgiá trị ngày càng tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 mon 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày27 tháng 6 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể một số điều của biện pháp Thuếthu nhập cá thể và lý lẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của hiện tượng Thuế các khoản thu nhập cánhân;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22tháng 7 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể thi hành một số điều của LuậtQuản lý thuế và pháp luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật làm chủ thuế;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày12 mon 02 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành chính sách sửa đổi, bổsung một số trong những điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của cácNghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18 tháng 12 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hành mộtsố điều của qui định thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày23 mon 12 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ vàcơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổngcục Thuế;

Bộ trưởng bộ Tài bao gồm hướng dẫn sửađổi, bổ sung cập nhật một số câu chữ như sau:

Chương I

CHÍNHSÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓHOẠT ĐỘNG kinh DOANH

Điều 1. Bạn nộp thuế

1. Fan nộp thuế theo phía dẫn tạiChương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ giađình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thương mại & dịch vụ thuộc toàn bộ các lĩnhvực, ngành nghề sản xuất, marketing theo lao lý của lao lý (sau trên đây gọilà cá thể kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cảmột số trường hòa hợp sau:

a) Hành nghề độc lập trong đa số lĩnhvực, ngành nghề được cấp thủ tục phép hoặc chứng từ hành nghề theo phép tắc của phápluật.

Bạn đang xem: Thông tư 92/2015/tt-btc download

b) Làm đại lý phân phối bán đúng giá đối với đạilý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp cho của cá thể trực tiếp cam kết hợp đồngvới doanh nghiệp xổ số kiến thiết, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp bán sản phẩm đacấp.

c) vừa lòng tác sale với tổ chức.

2. Bạn nộp thuế nêu trên khoản 1 Điềunày không bao hàm cá nhân sale có lệch giá từ 100 triệu đồng/năm trởxuống.

Điều 2. Phương pháptính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

a) cá thể kinh doanh nộpthuế theo phươngpháp khoán(sauđây call là cá thể nộp thuế khoán) là cá thể kinh doanh tất cả phát sinh lệch giá từkinh doanh mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại thuộc toàn bộ các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất,kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh khuyên bảo tại Điều 3, Điều 4 cùng Điều 5 Thông tưnày.

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thìmức lợi nhuận 100 triệu đồng/năm trở xuống nhằm xác định cá nhân không phải nộpthuế quý hiếm gia tăng, không hẳn nộp thuế thu nhập cá thể là lợi nhuận tínhthuế thu nhập cá thể của năm.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinhdoanh không trọn năm (không đầy đủ 12 tháng trong những năm dương lịch) bao gồm: cá nhânmới ra tởm doanh; cá nhân kinh doanh liên tiếp theo thời vụ; cá nhân ngừng/nghỉkinh doanh thì mức lợi nhuận 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác minh cá nhânkhông đề xuất nộp thuế quý hiếm gia tăng, chưa hẳn nộp thuế thu nhập cá nhân làdoanh thu tính thuế thu nhập cá thể của một năm (12 tháng); doanh thu tínhthuế thực tiễn để xác định số thuế đề nghị nộp những năm là lợi nhuận tương ứng vớisố tháng thực tiễn kinh doanh. Ngôi trường hợp cá thể nộp thuế khoán đã làm được cơ quanthuế thông tin số thuế khoán nên nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cánhân được giảm thuế khoán phải nộp tương xứng với số mon ngừng/nghỉ kinh doanhtrong năm.

Ví dụ 1: Ông A ban đầu kinh doanh từtháng 4 năm 2015, cùng dự loài kiến có lệch giá khoán của 09 tháng thực tế kinh doanhlà 90 triệu vnd (trung bình 10 triệu/tháng) thì lệch giá tương ứng của mộtnăm (12 tháng) là 120 triệu đồng (>100 triệu đồng). Như vậy, Ông A thuộcdiện nên nộp thuế giá trị gia tăng, buộc phải nộp thuế thu nhập cá thể tương ứngvới lợi nhuận thực tế phạt sinh từ thời điểm tháng 4 năm năm ngoái là 90 triệu đồng.

Ví dụ 2: Bà B vẫn được ban ngành thuế thôngbáo số thuế khoán phải nộp của tất cả năm 2015. Đến mon 10 năm năm ngoái Bà B ngừng/nghỉkinh doanh thì Bà B được bớt thuế khoán khớp ứng với 03 tháng cuối năm 2015.

c) ngôi trường hợp cá thể kinh doanh theohình thức đội cá nhân, hộ gia đình thì mức lợi nhuận 100 triệu đồng/năm trởxuống để xác định cá nhân không buộc phải nộp thuế quý giá gia tăng, không phải nộpthuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện thay mặt duy độc nhất trongnăm tính thuế.

Ví dụ 3: Hộ mái ấm gia đình C được thành lậpbởi một tổ gồm 04 cá nhân. Năm năm ngoái Hộ gia đình C có lợi nhuận kinh doanh là180 triệu đ (>100 triệu đồng) thì Hộ mái ấm gia đình C trực thuộc diện đề xuất nộp thuếgiá trị giá chỉ tăng với thuế thu nhập cá thể trên tổng lệch giá là 180 triệuđồng.

d) cá nhân kinh doanh là đối tượng người sử dụng khôngcư trú tuy nhiên có vị trí kinh doanh cố định và thắt chặt trên lãnh thổ nước ta thực hiệnkhai thuế như đối với cá nhân kinh doanh là đối tượng người dùng cư trú.

2. địa thế căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá thể nộp thuế khoán là doanh thutính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) lợi nhuận tính thuế

a.1) doanh thu tính thuế giá trị giatăng và lợi nhuận tính thuế thu nhập cá thể là doanh thu bao hàm thuế (trườnghợp trực thuộc diện chịu thuế) của cục bộ tiền cung cấp hàng, tiền gia công, chi phí hoahồng, tiền đáp ứng dịch vụ gây ra trong kỳ tính thuế tự các hoạt động sảnxuất, sale hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá thể nộp thuế khoán bao gồm sửdụng hóa đơn của cơ quan thuế thì lệch giá tính thuế được địa thế căn cứ theodoanh thu khoán và lợi nhuận trên hóa đơn.

a.2) trường hợp cá thể kinh doanh khôngxác định được lệch giá tính thuế khoán hoặc khẳng định không phù hợp thực tế thìcơ quan thuế tất cả thẩm quyền ấn định lệch giá tính thuế khoán theo pháp luật của phápluật về quản lý thuế.

b) xác suất thuế tính trên doanh thu

b.1) tỷ lệ thuế tính trên lệch giá gồmtỷ lệ thuế giá chỉ trị ngày càng tăng và xác suất thuế thu nhập cá thể áp dụng so với từnglĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, hỗ trợ hàng hóa: tỷ lệthuế giá bán trị ngày càng tăng là 1%; xác suất thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

- Dịch vụ, desgin không bao thầunguyên đồ gia dụng liệu: phần trăm thuế giá bán trị gia tăng là 5%; xác suất thuế thu nhập cá nhânlà 2%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có đính vớihàng hóa, xây dựng bao gồm bao thầu nguyên vật dụng liệu: xác suất thuế giá trị gia tăng là3%; phần trăm thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- vận động kinh doanh khác: phần trăm thuếgiá trị gia tăng là 2%; phần trăm thuế thu nhập cá thể là 1%.

b.2) chi tiết danh mục ngành nghề để ápdụng phần trăm thuế quý giá gia tăng, xác suất thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫntại Phụ lục số 01 phát hành kèm Thông tư này.

b.3) ngôi trường hợp cá nhân kinh doanh nhiềulĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai với tính thuế theo phần trăm thuếtính trên lợi nhuận áp dụng so với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường phù hợp cánhân marketing không xác định được lệch giá tính thuế của từng lĩnh vực,ngành nghề hoặc khẳng định không cân xứng với thực tế kinh doanh thì cơ sở thuếcó thẩm quyền ấn định lợi nhuận tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghềtheo giải pháp của luật pháp về thống trị thuế.

c) xác minh số thuế đề xuất nộp

Số thuế GTGT cần nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN cần nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

- doanh thu tính thuế quý hiếm giatăng vàdoanh thu tính thuế thu nhập cá thể theo trả lời tại điểm a với điểm b.3, khoản2 Điều này.

- phần trăm thuế giá chỉ trị gia tăng và tỷ lệthuế thunhập cá thể theohướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) thời khắc xác định lợi nhuận tínhthuế

d.1) Đối với doanh thu tính thuế khoánthì thời điểm cá thể thực hiện việc xác định doanh thu là từ thời điểm ngày 20/11 đếnngày 15/12 của năm kia năm tính thuế.

d.2) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuếkhoán new ra sale (không hoạt động từ đầu năm) hoặc cá nhân đổi khác quymô, ngành nghề marketing trong năm thì thời điểm tiến hành việc xác minh doanhthu tính thuế khoán của năm là trong khoảng 10 ngày kể từ ngày bước đầu kinh doanhhoặc ngày biến hóa quy mô, ngành nghề ghê doanh.

d.3) Đối với doanh thu theo hóa đối kháng thìthờiđiểm xác định lợi nhuận tính thuế thực hiện theo khuyên bảo tại điểm d khoản 2 Điều3 Thông bốn này.

Điều 3. Phương pháptính thuế đối với cá thể kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

1. Nguyên tắc áp dụng

a) cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từnglần gây ra gồm: cá thể cư trú có phát sinh doanh thu kinh doanh không tính lãnhthổ Việt Nam; cá nhân kinh doanh không liên tục và ko có địa điểm kinhdoanh cố gắng định; cá thể hợp tác kinh doanh với tổ chức theo hiệ tượng xác địnhđược doanh thu kinh doanh của cá nhân.

Kinh doanh không liên tiếp được xácđịnh tùy thuộc vào đặc điểm vận động sản xuất, sale của từng lĩnh vực, ngànhnghề và do cá nhân tự xác minh để lựa chọn bề ngoài khai thuế theo phương phápkhoán chỉ dẫn tại Điều 2 Thông tư này hoặc khai thuế theo từng lần phát sinhhướng dẫn trên Điều này.

Địa điểm ghê doanh cố định và thắt chặt là địa điểm cánhân tiến hành vận động sản xuất, kinh doanh như: địa điểm giao dịch, cửahàng, cửa hiệu, bên xưởng, công ty kho, bến, bãi, ...

b) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuếtheo từng lần phát sinh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá thể khôngphải nộp thuế quý hiếm gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu từ khiếp doanhtrong năm dương lịch.

Ví dụ 4: Năm 2015, Ông C tạo ra doanhthu trường đoản cú 01 thích hợp đồng với công ty X với mức giá trị hợp đồng những năm là 40 triệuđồng với 01 hòa hợp đồng với công ty Y với giá trị vừa lòng đồng trong năm là 50 triệuđồng. Tổng vốn hai hòa hợp đồng trong thời điểm là 90 triệu vnd (100 triệu). Như vậy, ông C buộc phải nộp thuế cực hiếm gia tăng, phảinộp thuế thu nhập cá nhân đối cùng với doanh thuphát sinh của cả 03 đúng theo đồng nêu bên trên là 110 triệu đồng.

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá thể nộp thuế theotừng lần gây ra là doanh thu tính thuế và phần trăm thuế tính trên doanh thu.

a) doanh thu tính thuế

a.1) doanh thu tính thuế giá bán trịgia tăng và lợi nhuận tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế(trường vừa lòng thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền giacông, chi phí hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ được xác minh theo vừa lòng đồng bánhàng, gia công, hoa hồng, dịch vụ bao hàm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội;các khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (đối với doanh thu tính thuế các khoản thu nhập cánhân)mà cá nhân kinh doanh thừa kế không rành mạch đã chiếm được tiền hay chưa thuđược tiền. Doanh thu tính thuế trong một số trường hòa hợp như sau:

a.1.1) doanh thu tính thuế đối với hànghóa chào bán theo phương thức trả góp được khẳng định theo giá bán hàng hóa trả tiềnmột lần không bao hàm tiền lãi trả chậm;

a.1.2) lợi nhuận tính thuế đối với hànghóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu khuyến mãi được khẳng định theo giá cả của sảnphẩm, hàng hóa, thương mại dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời gian trao đổi, biếutặng;

a.1.3) lợi nhuận tính thuế đối với hoạtđộng gia công hàng hóa là chi phí thu từ hoạt động gia công bao gồm cả chi phí công,nhiên liệu, đụng lực, vật liệu phụ và chi tiêu khác ship hàng cho việc gia cônghàng hóa;

a.1.4) lợi nhuận tính thuế so với hoạtđộng vận tải là cục bộ doanh thu cước vận động hành khách, sản phẩm hóa, hành lýphát sinh trong kỳ tính thuế;

a.1.5) lợi nhuận tính thuế so với hoạtđộng xây dựng, lắp đặt là cực hiếm công trình, hạng mục công trình xây dựng hoặc khốilượng công trình xây dựng, lắp ráp được nghiệm thu, chuyển nhượng bàn giao công trình, hạngmục công trình, cân nặng xây dựng, đính thêm đặt kết thúc trong năm dương lịch.Trường hòa hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên đồ dùng liệu, thứ móc, thiết bịthì lệch giá tính thuế không bao hàm giá trị nguyên đồ dùng liệu, trang bị móc, thiếtbị.

b) xác suất thuế tính trêndoanh thu

Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, phần trăm thuếthu nhập cá thể đối với cá thể nộp thuế từng lần vạc sinh vận dụng như đốivới cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán trả lời tại điểm b khoản2 Điều 2 Thông tứ này.

c) xác minh số thuế đề nghị nộp

Số thuế GTGT nên nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

- doanh thu tính thuế quý hiếm gia tăngvà lệch giá tính thuế thuế thu nhập cá thể theo chỉ dẫn tại điểma khoản 2 Điều này

- tỷ lệ thuế giá bán trị ngày càng tăng và tỷ lệthuế thunhập cá nhân theohướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) thời khắc xác định lệch giá tínhthuế

- Đối cùng với hoạt động bán hàng hóa là thờiđiểm bàn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa hoặc thời khắc lập hóađơn bán sản phẩm nếu thời gian lập hóa đối kháng trước thời điểm chuyển giao quyền sởhữu, quyền áp dụng hàng hóa.

- Đối với hoạt động vận tải, cung ứngdịch vụ là thời điểm ngừng việc đáp ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểmlập hóa đơn cung ứng dịch vụ nếu thời khắc lập hóa đơn cung ứng dịch vụ trướcthời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ.

- Đối với chuyển động xây dựng, lắpđặt là thời điểm nghiệm thu, chuyển nhượng bàn giao công trình, khuôn khổ công trình, khốilượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành.

Điều 4. Phương pháptính thuế đối với cá thể cho mướn tài sản

1. Nguyên tắc áp dụng

a) cá thể cho thuê gia sản là cá nhâncó vạc sinh doanh thu từ đến thuê gia sản bao gồm: dịch vụ cho thuê nhà, mặt bằng, cửahàng, đơn vị xưởng, kho kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu giữ trú; cho thuê phương tiệnvận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; dịch vụ cho thuê tài sảnkhác không tất nhiên dịch vụ.

Dịch vụ tồn tại không tính vào hoạt độngcho thuê tài sản theo hướng dẫn tại đặc điểm này gồm: cung cấp cơ sở lưu trúngắn hạn mang lại khách du lịch, khách vãng lai khác; cung cấp cơ sởlưu trú lâu năm hạn đến sinh viên, người công nhân và những đối tượng người dùng tương tự; cung cấp cơ sởlưu trúcùng dịchvụ ăn uống và/hoặc các phương luôn thể giải trí. Thương mại & dịch vụ lưu trú không bao gồm:cung cấp cho cơ sở lưu trú dài hạn được đánh giá như cơ sở thường trú như thuê mướn cănhộ hàng tháng hoặc thường niên được phân các loại trong ngành bđs theo quyđịnh của quy định về khối hệ thống ngành kinh tế tài chính của Việt Nam.

b) Đối với cá thể cho thuê gia tài thìmức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống nhằm xác định cá nhân không nên nộpthuế giá chỉ trị ngày càng tăng và chưa hẳn nộp thuế thu nhập cá thể là tổng doanhthu phân phát sinh những năm dương lịch của những hợp đồng dịch vụ cho thuê tài sản. Trườnghợp bên thuê trả chi phí thuê gia tài trước cho các năm thì khi khẳng định mứcdoanh thu từ bỏ 100 triệu đồng/năm trở xuống nhằm xác định cá thể không đề nghị nộpthuế giá chỉ trị gia tăng và không hẳn nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trảtiền một đợt được phân bổ theo năm dương lịch.

Ví dụ 5: Bà C ký hợp đồng dịch vụ cho thuê nhàtrong 02 năm - tính theo 12 tháng tiếp tục - với thời hạn cho thuê là trường đoản cú tháng10 năm 2015 đến hết tháng 9 năm 2017, tiền thuê là 10 triệu đồng/tháng cùng đượctrả 1 lần. Như vậy, doanh thu tính thuế cùng thuế cần nộp đối với lợi nhuận trảtiền một đợt từ vận động cho thuê nhà của Bà C xác minh như sau:

Năm 2015, Bà C cho thuê nhà 03 tháng (từtháng 10 đến hết tháng 12) với lệch giá cho thuê là: 03 mon x 10 triệu đồng= 30 triệu vnd (thu nhập cá thể đối với hoạtđộng cho mướn nhà.

Năm 2016, Bà C cho thuê nhà 12 tháng (từtháng 01 cho đến khi hết tháng 12), với lợi nhuận cho mướn là: 12 mon x 10 triệu đồng= 120 triệu vnd (> 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2016 Bà C đề nghị nộp thuếgiá trị gia tăng, cần nộp thuế thu nhập cá nhân đối với vận động chothuê nhà.

Năm 2017, Bà C thuê mướn nhà 09 tháng (từtháng 01 đến khi kết thúc tháng 9), với doanh thu từ chuyển động cho thuê là: 09 tháng x10 triệu đ = 90 triệu đồng (thu nhập cá nhân đối cùng với hoạtđộng cho thuê nhà.

Sau lúc xác định lợi nhuận tính thuế củatừng năm thì Bà C tiến hành khai thuế một đợt với doanh thu trả tiền một lần là180 triệu đồng, lợi nhuận phát sinh số thuế buộc phải nộp là 120 triệu đ và sốthuế bắt buộc nộp một lần cho cả hợp đồng là 12 triệu đ (120 triệu đồng x (5% +5%)).

c) trường hợp cá nhân đồng sở hữu tàisản dịch vụ cho thuê thì mức lợi nhuận 100 triệu đồng/năm trở xuống để khẳng định cá nhânkhông đề xuất nộp thuế giá trị gia tăng, chưa hẳn nộp thuế thu nhập cá nhân đượcxác định mang lại 01 người thay mặt đại diện duy nhất trong thời hạn tính thuế.

Ví dụ 6: Hai cá thể A cùng B là đồng sởhữu một tài sản, năm năm ngoái hai cá thể cùng thống nhất cho thuê gia sản đồng sởhữu cùng với giá cho mướn là 180 triệu đồng/năm - tính theo năm dương kế hoạch (>100triệu đồng) và cá nhân A là người thay mặt đại diện thực hiện những nghĩa vụ về thuế. Nhưvậy, cá nhân A trực thuộc diện đề nghị nộp thuế giá trị ngày càng tăng và thuế các khoản thu nhập cánhân đối với lợi nhuận từ hoạt động cho thuê gia sản nêu bên trên với doanh thutính thuế là 180 triệu đồng.

2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sảnlàdoanh thu tính thuế và xác suất thuế tính trên doanh thu.

a) doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế so với hoạt độngcho thuê gia tài được xác minh như sau:

a.1) lợi nhuận tính thuế quý giá giatăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao hàm thuế (trường hợpthuộc diện chịu đựng thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng mướn vàcác khoản thu khác không bao hàm khoản chi phí phạt, đền bù mà mặt cho thuênhận được theo thỏa thuận tại phù hợp đồng thuê.

a.2) lệch giá tính thuế thu nhập cá nhân cánhân đối với vận động cho thuê gia sản là doanh thu bao hàm thuế (trường hợpthuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo đúng theo đồng mướn vàcác khoản thu khác bao hàm khoản chi phí phạt, bồi hoàn mà bên dịch vụ thuê mướn nhậnđược theo thỏa thuận tại hòa hợp đồng thuê.

a.3) ngôi trường hợp mặt thuê trả tiền thuêtài sản trước cho nhiều năm thì lợi nhuận tính thuế giá chỉ trị ngày càng tăng và thuếthu nhập cá thể xác định theo doanh thu trả chi phí một lần.

b) xác suất thuế tính trên doanh thu

- phần trăm thuế giá bán trị gia tăng đối vớihoạt động đến thuê tài sản là 5%

- xác suất thuế thu nhập cá nhân đối vớihoạt động cho thuê gia tài là 5%

c) xác định số thuế đề xuất nộp

Số thuế GTGT đề nghị nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT 5%

Số thuế TNCN bắt buộc nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN 5%

Trong đó:

- lợi nhuận tính thuế quý giá gia tăngvà doanh thu tính thuế thu nhập cá thể theo lý giải tại điểm a khoản 2 Điềunày.

- xác suất thuế giá trị ngày càng tăng và tỷ lệthuế thu nhập cá thể theo giải đáp tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) thời gian xác định lệch giá tínhthuế

Thời điểm xác định doanh thu tính thuếlà thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn giao dịch thanh toán trên hợp đồng thuê tài sản.

Điều 5.Phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp cam kết hợp đồng làm đại lý phân phối xổ số,đại lý bảo hiểm, bán sản phẩm đa cấp

1. Nguyên tắc áp dụng

a) cá thể trực tiếp ký hợp đồng làm cho đạilý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán sản phẩm đa cấp cho là cá nhân trực tiếp ký kết hợp đồng vớicông ty xổ số kiến thiết, công ty lớn bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấptheo vẻ ngoài đại lý phân phối đúng giá.

b) Đối với cá thể trực tiếp kýhợp đồng làmđại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp cho thì mức doanh thu 100triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộpthuế thu nhập cá thể là tổng thể tiền hoả hồng của đại lý, những khoản thưởngdưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác cơ mà cá nhânnhận được trong thời hạn dương lịch.

Ví dụ 7: Ông D trực tiếp ký kết hợp đồng vớiCông ty xổ số xây dựng X để triển khai đại lý xổ số kiến thiết cho Công ty. Vào năm 2015 ÔngD nhận ra tiền hoả hồng đại lý tổng cộng là 230 triệu đ (>100 triệuđồng). Như vậy, Ông D thuộc diện đề nghị nộp thuế đối với hoạt động làm đại lý phân phối xổsố với lợi nhuận tính thuế là 230 triệu đồng.

2. địa thế căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số,đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp cho là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế thu nhậpcá nhân tính bên trên doanh thu.

a) lệch giá tính thuế

Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồmthuế (trường hòa hợp thuộc diện chịu thuế) của tổng số chi phí hoa hồng, những khoảnthưởng dưới hầu hết hình thức, các khoản cung cấp và những khoản thu khác mà cá nhânnhận được từ doanh nghiệp xổ số loài kiến thiết, doanh nghiệp lớn bảo hiểm, doanh nghiệp bánhàng đa cung cấp (sauđây call là tiền hoa hồng).

b) xác suất thuế thu nhập cá thể tính trêndoanh thu

Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với cánhân làm đại lý phân phối xổ số, cửa hàng đại lý bảo hiểm, bán sản phẩm đa cấp là 5%.

c) xác minh số thuế yêu cầu nộp

Số thuế TNCN bắt buộc nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN 5%

Trong đó:

- doanh thu tính thuế các khoản thu nhập cá nhântheo lí giải tại điểm a khoản 2 Điều này.

- tỷ lệ thuế thunhập cá thể theo chỉ dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) thời gian xác địnhdoanh thu tính thuế

Thời điểm xác định lợi nhuận tính thuế làthời điểm công ty xổ số loài kiến thiết, công ty bảo hiểm, công ty bánhàng đa cấp cho trả tiền hoa hồng cho cá nhân.

Chương II

QUẢNLÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠTĐỘNG tởm DOANH

Điều 6. Khai thuế đốivới cá thể kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên lý khai thuế

a) cá nhân nộp thuế khoán khai thuế khoán mộtnăm một lượt tại bỏ ra cục Thuế nơi cá thể có địa điểm kinh doanh và không phảiquyết toán thuế.

b) cá thể nộp thuế khoán sử dụng hóađơn của cơ quan thuế thì ngoài câu hỏi khai lệch giá khoán, cá thể tự khai vànộp thuế đối với lợi nhuận trên hóa solo theo quý.

c) cá thể kinh doanh theo hìnhthức hợptác sale với tổ chức, gia sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sởhữu của cá nhân, không khẳng định được doanh thu kinh doanh thì cá nhânủy quyền cho tổ chức khai thuế với nộp thuế cố theo phương phápkhoán. Tổchức có trọng trách khai thuế và nộp thuế cầm cố cho cá nhân nộp thuếtheo phương thức khoán tại ban ngành thuế thống trị tổ chức.

2. Làm hồ sơ khai thuế

Từ ngày trăng tròn tháng 11 đến ngày 05 tháng 12của hằng năm, cơ quan thuế vạc Tờ khai thuế năm tiếp theo cho toàn bộ các cá nhânkinh doanh nộp thuế khoán.

Hồ sơ khai thuế đối với cá thể nộp thuếkhoán ví dụ như sau:

- cá thể nộp thuế khoán khai thuế đốivới doanh thu khoán theo Tờ khai chủng loại số01/CNKD ban hành kèm theo Thông bốn này.

- trường hợp cá thể kinh doanhtheo bề ngoài hợp tác marketing ủy quyền cho tổ chức khai thuếvà nộp thuế cố thì tổ chức triển khai khai thuế vậy theo Tờ khai chủng loại số 01/CNKD dĩ nhiên Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tưnày và phiên bản chụp hòa hợp đồng hợp tác marketing (nếu là lần khai thuế trước tiên củahợp đồng).

3. Thời hạn nộp làm hồ sơ khaithuế

- Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế đối vớicá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm ngoái năm tínhthuế.

- ngôi trường hợp cá thể nộp thuế khoán mớira kinh doanh hoặc đổi khác ngành nghề, quy mô sale trong năm thì thờihạn nộp làm hồ sơ khai thuế muộn nhất là ngày lắp thêm mười (10) kể từ ngày bắt đầu kinhdoanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh.

- trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sửdụng hóa đơn của cơ sở thuế thì thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế so với doanhthu bên trên hóa đơn chậm nhất là ngày thứ tía mươi (30) của quý tiếp theo quý phátsinh nhiệm vụ thuế.

4. Xác định doanh thu và nút thuế khoán

a) doanh thu tính thuếkhoán đối với cá thể nộp thuế khoán là lệch giá được định hình trong một năm.

b) cá thể nộp thuế khoántự xác định lệch giá tính thuế khoán trong năm để triển khai cơ sở xác minh số thuếphải nộp trêntờ khai chủng loại số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tưnày. Trườnghợp cá thể kinh doanh không khẳng định được lợi nhuận khoán, ko nộp hồ nước sơkhai thuế hoặc lợi nhuận tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tếkinh doanh thì cơ sở thuế gồm thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoántheo luật của lao lý về thống trị thuế.

Căn cứ làm hồ sơ khai thuế của cá nhân kinhdoanh với cơsở tài liệu củacơ thuế quan baogồm:hệthống thông tin tích hợp tập trung của ngành thuế; công dụng xác minh, khảo sát;kết trái kiểm tra, điều tra thuế (nếu có) cơ sở thuế xác định doanh thu khoán và mức thuếkhoán dự con kiến của cá thể để lấy ý kiến công khai, tham vấn chủ ý của Hộiđồng hỗ trợ tư vấn thuế và làm các đại lý cho cục Thuế chỉ đạo, rà soát việc lập Sổ bộthuế tại từng chi cục Thuế.

c) cá nhân nộp thuế khoántrong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm,...) thìphải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế gồm cơ sở khẳng định lại doanh thukhoán, nút thuế khoán và những thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời hạn còn lạicủa năm tính thuế. Ngôi trường hợp cá thể kinh doanh không biến đổi về ngành nghềkinh doanh thì cơ quan thuế chỉ khẳng định lại lệch giá khoán để áp dụng chothời gian còn sót lại của năm tính thuế nếu như qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanhtra có căn cứ xác định lợi nhuận khoán thay đổi từ một nửa trở lên so với mức doanhthu sẽ khoán. Trường thích hợp có biến hóa ngành nghề marketing thì tiến hành điềuchỉnh bổ sung theo thực tiễn của ngành nghề sale thay đổi.

5. Niêm yết công khai lần sản phẩm nhất

Cơ quan tiền thuế tiến hành niêm yết côngkhai lần trước tiên (lần 1) để lấy ý con kiến về mức lệch giá dự kiến, mức thuế dựkiến. Tài liệu niêm yết công khai lần 1 bao gồm: Danh sách cá thể thuộc diệnkhông cần nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cá nhân;Danh sách cá thể thuộc diện buộc phải nộp thuế; Danh sách cá thể sử dụng hóa đơncủa cơ quan thuế. Việc niêm yết công khai lần 1 được triển khai như sau:

a) bỏ ra cục Thuế triển khai niêm yết côngkhai lần 1 tại phần tử một cửa của đưa ra cục Thuế, Ủy ban quần chúng quận, huyện;tại cửa, cổng hoặc địa điểm thích phù hợp của: trụ sở Ủy ban dân chúng xã, phường,thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban thống trị chợ;... Bảo đảm an toàn thuận lợi cho việc tiếpnhận tin tức để tính toán của bạn dân và cá nhân kinh doanh. Thời hạn niêmyết 1 lần từ ngày 20 mon 12 cho ngày 31 mon 12 hằng năm.

b) bỏ ra cục Thuế nhờ cất hộ tài liệu niêm yếtcông khai lần 1 mang lại Hội đồng nhân dân và chiến trường tổ quốc quận, huyện, xã,phường, thị trấn chậm nhất là ngày trăng tròn tháng 12 hằng năm, trong đó nêu rõ địachỉ, thời gian Chi viên Thuế chào đón ý kiến đánh giá (nếu có) của Hội đồngnhân dân và chiến trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Thời gian Chicục Thuế mừng đón ý kiến đánh giá (nếu có) chậm nhất là ngày 31 tháng 12.

c) chậm nhất là ngày đôi mươi tháng 12 hằngnăm, chi cục Thuế gửi thông báo mức lệch giá dự kiến, nút thuế dự loài kiến theo mẫu số 01/TBTDK-CNKD đương nhiên Bảng côngkhai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán theo mẫu số 01/CKTT-CNKD (sau đây hotline là Bảngcông khai) phát hành kèm theo Thông tứ này đến từng cá nhân kinh doanh, trong đónêu rõ địa chỉ, thời gian Chi viên Thuế mừng đón ý kiến phản hồi (nếu có) củacá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 31 tháng 12. Thông báo được giữ hộ trực tiếpđến cá nhân kinh doanh (có ký nhận của bạn nộp thuế về việc đã nhận được thôngbáo) hoặc cơ quan thuế phải triển khai việc gửi thông báo qua bưu năng lượng điện theo hìnhthức gửi bảo đảm.

Bảng công khai minh bạch thông tin dự kiến giữ hộ chocá nhân được lập theo địa bàn bao gồm cả cá thể thuộc diện buộc phải nộp thuế cùng cánhân ở trong diện không phải nộp thuế. Cùng với chợ, đường, phố, tổ dân phố gồm từ haitrăm (200) cá thể kinh doanh trở xuống thì chi cục Thuế in, phát mang lại từng cánhân kinh doanh Bảng công khai của các cá thể kinh doanh trên địa bàn. Trườnghợp chợ, đường, phố, tổ dân phố gồm trên 200 cá thể kinh doanh thì chi cục Thuếin, phát mang lại từng cá thể kinh doanh Bảng công khai minh bạch của không quá 200 cá nhânkinh doanh tại địa bàn. Riêng đối với chợ bao gồm trên 200 cá thể kinh doanh thìChi cục Thuế in, phát mang lại từng cá nhân kinh doanh Bảng công khai minh bạch theo ngànhhàng.

d) bỏ ra cục Thuế có trọng trách thông báocông khai địa điểm niêm yết, add nhận tin tức phản hồi (số điện thoại, sốfax, địa chỉ cửa hàng tại phần tử một cửa, địa chỉ hòm thư điện tử) về ngôn từ niêm yếtcông khai để cá thể kinh doanh biết.

e) chi cục Thuế có nhiệm vụ tổng hợpcác chủ kiến phản hồi văn bản niêm yết công khai minh bạch lần 1 của bạn dân, người nộpthuế, của Hội đồng quần chúng. # và trận mạc tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thịtrấn để phân tích điều chỉnh, bổ sung đối tượng quản lý, mức doanh thu dựkiến, mức thuế dự kiến trước khi tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế.

6.Tham vấn chủ kiến Hội đồng hỗ trợ tư vấn thuế

Chi cục Thuế tổchức họp tham vấn chủ ý Hội đồng support thuế trong thời gian từ ngày thứ nhất tháng01 mang đến ngày 10 tháng 01 hằng năm về những tài liệu niêm yết công khai lần 1 vàcác ý kiến phản hồi. Câu chữ lấy chủ ý tham vấn của Hội đồng hỗ trợ tư vấn thuế phảiđược lập thành Biên bản có ký chứng thực của những thành viên vào Hội đồng tư vấnthuế. Ngôn từ biên phiên bản phải ghi rõ những ý con kiến về điều chỉnh đối tượng, doanhthu, nút thuế buộc phải nộp của từng cá thể kinh doanh để triển khai tài liệu lập Sổ bộthuế.

Hội đồng tứ vấnthuế theo phía dẫn trên Thông bốn này là Hội đồng hỗ trợ tư vấn thuế được thành lậptheo cách thức của lao lý về cai quản thuế.

7. Lập và xem xét Sổbộ thuế

Căn cứ tư liệu khai thuế của cá nhânnộp thuế khoán, hiệu quả điều tra thực tế, tổng hợp ý kiến phản hồi lúc niêm yếtcông khai lần 1, biên bạn dạng họp với Hội đồng hỗ trợ tư vấn thuế với văn bản chỉ đạo củaCục Thuế, đưa ra cục Thuế tiến hành lập và chuyên chú Sổ cỗ thuế trước ngày 15 tháng 01hằng năm.

Hằng tháng, căn cứ tình trạng biến độngtrong hoạt động kinh doanh của cá thể (cá nhân mới ra gớm doanh; cá nhânngừng/nghỉ tởm doanh; cá nhân đổi khác quy mô, ngành nghề sale hoặc thayđổi phương pháp tính thuế...) hoặc bởi những biến hóa về cơ chế thuế ảnhhưởng đến doanh thu khoán cùng mức thuế khoán bắt buộc nộp, chi cục Thuế lập với duyệtSổ cỗ thuế điều chỉnh, bổ sung và thông tin lại tiền thuế yêu cầu nộp trong tháng,quý cho cá thể nộp thuế khoán.

8. Nhiệm vụ củaCục Thuế trong câu hỏi chỉ đạo, kiểm soát việc lập Sổ cỗ thuế tại bỏ ra cục Thuế

Cục Thuế tất cả trách nhiệm khai thác cơ sởdữ liệu làm chủ thuế tập trung của ngành nhằm phân tích, review và chỉ đạo việclập Sổ cỗ thuế của các Chi cục Thuế rõ ràng như sau:

a) cục Thuế có trách nhiệm triển khaicông tác kiểm tra thực tiễn hằng năm về tối thiểu 20% số đưa ra cục Thuế theo quy địnhvề thống trị rủi ro đối với việc xác minh mức lệch giá khoán dự kiến, mức thuếdự kiến. Hiệu quả kiểm tra của viên Thuế là giữa những cơ sở để chi cục Thuếlập và chăm chú Sổ bộ thuế cá thể kinh doanh nộp thuế khoán.

b) trong tổ chức triển khai nhiệm vụ thu,Cục Thuế có trách nhiệm định kỳ kiểm tra thực tế tối thiểu 10% số đưa ra cục Thuếmỗi quý I, quý II, quý III. Công dụng kiểm tra là căn cứ xây dựng mức doanh thudự kiến, nấc thuế dự con kiến cho năm sau và điều chỉnh doanh thu khoán, mức thuếkhoán cho thời hạn còn lại của năm tính thuế theo phía dẫn trên điểm c khoản 4Điều 6 Thông tư này.

c) nội dung kiểm tra thực tiễn của CụcThuế vẻ ngoài tại khoản 8 Điều này gồm: kiểm tra trên cơ sở dữ liệu quản lý;đối chiếu số liệu đk kinh doanh, đk thuế; kiểm soát thực tế so với ítnhất 15% số cá thể kinh doanh trên địa bàn trong những số đó tập trung bình chọn 100% cánhân kinh doanh thuộc đối tượng thống trị rủi ro theo tiêu chí hướng dẫn tại điểmc khoản 12 Điều 6 Thông tư này.”

9. Gửi thông báo thuế phảinộp và thời hạn nộp thuế

a) Gửi thông tin thuế đề nghị nộp

a.1) cơ sở thuế gửi thông báo nộp thuếtheo mẫu số 01/TBT-CNKD kèm theo Bảng côngkhai theo chủng loại số 01/CKTT-CNKD ban hànhkèm theo Thông tư này tới cá thể nộp thuế khoán (bao bao gồm cả cá thể thuộc diệnphải nộp thuế và cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế) muộn nhất là ngày 20tháng 01 hằng năm. Thông tin được gửi trực tiếp đến cá thể kinh doanh (có kýnhận của người nộp thuế về việc đã nhận thông báo) hoặc cơ quan thuế nên thựchiện việc gửi thông báo qua bưu điện theo hình thức gửi bảo đảm.

Bảng công khai minh bạch thông tin chấp thuận gửicho cá thể được lập theo địa bàn bao gồm cả cá nhân thuộc diện đề xuất nộp thuếvà cá thể thuộc diện không phải nộp thuế. Với chợ, đường, phố, tổ dân phố cótừ nhị trăm (200) cá nhân kinh doanh trở xuống thì đưa ra cục Thuế in, phạt chotừng cá thể kinh doanh Bảng công khai của các cá thể kinh doanh trên địa bàn.Trường thích hợp chợ, đường, phố, tổ dân phố bao gồm trên 200 cá thể kinh doanh thì Chicục Thuế in, phát cho từng cá nhân kinh doanh Bảng công khai của không thực sự 200cá nhân sale tại địa bàn. Riêng so với chợ tất cả trên 200 cá nhân kinhdoanh thì bỏ ra cục Thuế in, phát cho từng cá nhân kinh doanh Bảng công khai minh bạch theongành hàng.

a.2) trường hợp điều chỉnh lại chi phí thuếkhoán bắt buộc nộp do biến đổi về quy mô, ngành nghề sale hoặc do chuyển đổi vềchính sách thuế, cơ sở thuế gửi thông tin nộp thuế mẫu mã số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thôngtư này cho cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày đôi mươi của tháng tiếp theotháng có chuyển đổi tiền thuế.

a.3) trường hợp cá thể nộp thuế khoánmới ra kinh doanh thì ban ngành thuế gửi thông báo nộp thuế mẫu số 01/TBT-CNKD phát hành kèm theo Thôngtư này cho cá nhân nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theotháng tất cả phát sinh tiền thuế đề nghị nộp.

b) Thời hạn nộp thuế

b.1) Căn cứ thông tin nộp thuế, cá nhânnộp thuế khoán nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá thể của quýchậm độc nhất là ngày ở đầu cuối của quý.

b.2) ngôi trường hợp cá nhân nộp thuế khoáncó áp dụng hóa đơn của phòng ban thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thutrên hóa đối kháng là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn theo hướngdẫn trên khoản 3 Điều này.

10. Niêm yết công khai lần đồ vật hai

Cơ quan tiền thuế thực hiện niêm yết côngkhai lần thiết bị hai (lần 2) về lệch giá và nút thuế chấp nhận phải nộp của nămđối với cá thể kinh doanh. Vấn đề niêm yết công khai lần 2 được tiến hành nhưsau:

a) Ở cấp cho Cục Thuế:

Cục Thuế triển khai niêm yết công khaithông tin cá thể nộp thuế khoán trước ngày 30 mon 01 mỗi năm trên trangthông tin điện tử của ngành thuế bao gồm các thông tin sau: danh sách cá nhânthuộc diện không hẳn nộp thuế cực hiếm gia tăng, chưa hẳn nộp thuế thu nhậpcá nhân; Danh sách cá thể thuộc diện nên nộp thuế; Danh sách cá nhân sử dụnghóa 1-1 của cơ sở thuế.

Trường hợp cá nhân mới ra khiếp doanhhoặc có dịch chuyển về số thuế đề nghị nộp, biến động về trạng thái marketing thìCục Thuế thực hiện công khai thông tin hoặc điều chỉnh thông tin bên trên trangthông tin điện tử của ngành thuế muộn nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếptheo tháng cá thể ra kinh doanh hoặc tất cả biến động.

b) Ở cấp bỏ ra cục Thuế:

b.1) chi cục Thuế thực hiện niêm yếtcông khai lần 2 trước thời gian ngày 30 tháng 01 từng năm tại bộ phận một cửa của bỏ ra cụcThuế, Ủy ban quần chúng quận, huyện; trên cửa, cổng hoặc vị trí thích hòa hợp của:trụ sở Ủy ban quần chúng. # xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban làm chủ chợ;...đảm bảo thuận tiện cho việc đón nhận thông tin để thống kê giám sát của tín đồ dân với cánhân khiếp doanh.

b.2) đưa ra cục Thuế gửi tài liệu niêm yếtcông khai lần 2 đến Hội đồng quần chúng. # và trận mạc tổ quốc quận, huyện, xã,phường, thị trấn chậm nhất là ngày 30 mon 1, trong số đó nêu rõ địa chỉ, thờigian bỏ ra cục Thuế chào đón ý kiến phản hồi (nếu có) của Hội đồng quần chúng vàMặt trận non sông quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

b.3) bỏ ra cục Thuế có nhiệm vụ thôngbáo công khai địa điểm niêm yết, showroom nhận tin tức phản hồi (số điệnthoại, số fax, add tại phần tử một cửa, địa chỉ hòm thư năng lượng điện tử) về nộidung niêm yết công khai để cá thể kinh doanh biết.

b.4) các tài liệu công khai ở cấp cho Chicục Thuế triển khai như đối với công khai minh bạch thông tin bên trên trang thông tin điện tửcủa ngành thuế ở cấp Cục Thuế.

11. Các trường hợp bớt thuế khoán

a) cá nhân kinh doanhnộp thuế khoán ngừng/nghỉ ghê doanh

Trường hợp cá thể nộp thuếkhoán ngừng/nghỉ marketing thì thông tin ngừng/nghỉ sale đến cơ quanthuế chậm trễ nhất là 1 trong những ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh. Ban ngành thuếcăn cứ vào thời hạn ngừng/nghỉ sale của cá thể nộp thuế khoán để xácđịnh số tiền thuế khoán được bớt và ban hành Quyết định sút thuế theo mẫu mã số 03/MGTH hoặc Thông báokhông được bớt thuế mẫu số 04/MGTHban hành kèm theo Thông bốn số 156/2013/TT-BTC. Số thuế khoán được sút xác địnhnhư sau:

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán nghỉliên tục tự trọn 01 (một) mon (từ ngày mùng 01 đến hết ngày ở đầu cuối củatháng đó) trở lên được sút 1/3 số thuế khoán nên nộp của quý; nếu nghỉ liêntục trọn 02 (hai) tháng trở lên được sút 2/3 số thuế khoán bắt buộc nộp của quý,nếu ngủ trọn quý được giảm toàn bộ số thuế khoán nên nộp của quý. Trường hợpcá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ sale không trọn mon thì ko đượcgiảm thuế khoán đề nghị nộp của tháng.

Ví dụ 8: Hộ sale A có số thuếkhoán đề xuất nộp của năm 2015 là 12 triệu đồng, tương ứng 1 quý bắt buộc nộp là 3triệu đồng. Hộ sale A bao gồm nghỉ sale liên tục từ thời điểm ngày 20 mon 02 đếnhết ngày đôi mươi tháng 6. Thời hạn nghỉ marketing được tính tròn mon của Hộ kinhdoanh A là tháng 3, tháng 4 và mon 5. Vậy số thuế được giảm do nghỉ kinhdoanh của Hộ marketing A như sau: quý I được bớt 1/3 số thuế khoán đề xuất nộptương ứng 1 triệu đồng; quý II được bớt 2/3 số thuế khoán bắt buộc nộp tương ứng 2triệu đồng.

b) cá thể kinh doanh nộp thuế khoán bịthiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, dịch hiểm nghèo

Trường hợp cá thể nộp thuế khoán bịthiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, dịch hiểm nghèo thì gửi văn bản đề nghị miễn(giảm) thuế theo mẫu số 01/MGTHban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC cho cơ quan lại thuế muộn nhất là 90ngày tính từ lúc ngày dứt năm dương lịch.

Cơ quan tiền thuế căn cứ hồ sơ miễn (giảm)thuế theo chế độ của Luật thống trị thuế và các văn bạn dạng hướng dẫn hiện tại hành đểxét bớt thuế tương ứng với cường độ thiệt hại nhưng lại không vượt thừa số thuế phảinộp.

c) cá thể kinh doanh nộp thuế khoánchuyển đổi hiệ tượng khai thuế

Cá nhân sale đang nộp thuế theophương pháp khoán nếu gồm yêu ước chuyển đổi bề ngoài khai thuế theo từng lầnphát sinh thì phòng ban thuế chấm dứt làm chủ thuế đối với cá thể theo phương phápkhoán và triển khai thủ tục giảm thuế khoán theo hướng dẫn như với cá nhân ngừng/nghỉkinh doanh gợi ý tại điểm a khoản 11 Điều này so với số tháng ko nộpthuế theo cách thức khoán.

12. Một số trong những nội dung khác về công tácquản lý thuế đối với cá thể nộp thuế khoán

a) cá nhân kinh doanh sử dụng thườngxuyên trường đoản cú 10 lao hễ trở lên phải thành lập doanh nghiệp theo phép tắc của Luậtdoanh nghiệp; trường vừa lòng chưa thành lập và hoạt động doanh nghiệp, cơ sở thuế ấn định theoquy định của lao lý về thống trị thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theophương pháp khoán, đồng cơ hội quan thuế có trọng trách lập danh sách những cánhân kinh doanh này report cơ quan cai quản nhà nước về đăng ký kinh doanh.

b) cơ quan Thuế có nhiệm vụ cấp mã sốthuế cho cá nhân kinh doanh dựa trên tin tức tại hồ sơ khai thuế của cá nhânvà thực hiện quy trình thống trị thuế đối với cá nhân kinh doanh bên trên ứng dụngquản lý thuế tập trung của ngành thuế.

c) cục Thuế có nhiệm vụ xây dựng bộtiêu chí rủi ro khủng hoảng đối với cá thể kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán theotừng đối tượng, địa bàn quản lý dựa trên một số trong những tiêu chí rủi ro khủng hoảng như:

- cá nhân nộp thuế khoán sale tại chợbiên giới;

- cá nhân nộp thuế khoán marketing vậtliệu tạo có nguồn gốc tài nguyên khoáng sản (cát, đá, sỏi, gỗ, thành phầm từgỗ,...);

- cá nhân kinh doanh gồm mức doanh thutính thuế bất phù hợp so với túi tiền (diện tích khiếp doanh, thuê địa điểm, giátrị tài sản, trang thiết bị, cửa ngõ hàng, kho tàng, chi phí điện, chi phínước,...); đối với số phương tiện vận tải đường bộ đang sử dụng; so với số lượng laođộng; so với sản phẩm & hàng hóa (hàng hóa sở hữu vào, sản phẩm & hàng hóa trưng bày, hàng hóa tồnkho,...);

- cá nhân nộp thuế khoán nhưng thườngxuyên áp dụng từ 10 lao đụng trở lên tuy vậy không ra đời doanh nghiệp;

- cá thể nộp thuế khoán có thực hiện hóađơn của cơ quan thuế;

- cá nhân nộp thuế khoán gồm từ nhì (02)địa điểm marketing trở lên;

- cá thể nộp thuế khoán nợ thuế.

d) bỏ ra cục Thuế có trọng trách cập nhậtkịp thời những thông tin dịch chuyển trong thừa trình thống trị đối với cá nhân kinhdoanh nộp thuế khoán. Định kỳ đến ngày 01 tháng 11 hằng năm, những Chi viên Thuế,Cục Thuế yêu cầu xây dựng dứt cơ sở tài liệu về cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán(bao gồm cả cá thể kinh doanh trong danh sách cá thể thuộc diện không phảinộp thuế quý giá gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) bên trên cơ sở tin tức từ hồ nước sơcủa người nộp thuế, hiệu quả số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra của phòng ban thuếvà thông tin từ các cơ quan cai quản nhà nước liên quan.

e) Tổng cục Thuế hướng dẫn quy trình,trình tự, cách thức xây dựng và quản lý sử dụng cơ sở tài liệu về tín đồ nộpthuế khoán theo quy định của cục Tài thiết yếu để giao hàng công tác thống trị rủi rotrong kiểm tra, thu thuế.

Điều 7. Khai thuế, nộpthuế đối với cá thể kinh doanh nộp thuế theo từng lần phạt sinh

1. Cách thức khai thuế

a) cá nhân nộp thuếtừng lần tạo ra khai thuế cực hiếm gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo từnglần tạo nên nếu gồm tổng doanh thu kinh doanh những năm dương kế hoạch trên 100triệu đồng.

b) cá thể kinh doanh theo hình thức hợp táckinh doanh cùng với tổ chức, gia sản tham gia đúng theo tác kinh doanh thuộc tải của cánhân, khẳng định được lợi nhuận kinh doanh của cá thể thì cá thể ủy quyềncho tổ chức khaithuế và nộp thuế thay. Tổ chức triển khai có trọng trách khai thuế cùng nộp thuếthay cho cá thể tạicơ quan lại thuế thống trị tổ chức.

2. Làm hồ sơ khai thuế

Hồ sơ khai thuế đối với cá thể nộp thuế theotừng lần tạo ra gồm:

- Tờ khai theo mẫu mã số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông bốn này.

- bản chụp phù hợp đồng ghê tế cung cấp hànghóa, dịch vụ;

- bản chụp biên phiên bản nghiệm thu, thanh lýhợp đồng;

- bản chụp tài liệu chứng minh nguồn gốcxuất xứ của hàng hóa như: Bảng kê thu mua sắm chọn lựa nông sản giả dụ là hàng hóa nôngsản trong nước; Bảng kê sản phẩm & hàng hóa mua bán, điều đình của dân cư biên giới nếu làhàng dân cư biên giới nhập khẩu; Hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hànghóa nhập khẩu thiết lập của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào nước; tư liệu liênquan để minh chứng nếu là hàng hóa do cá thể tự sản xuất; ...

- trường hợp cá nhân kinh doanhtheo hiệ tượng hợp tác sale ủy quyền cho tổ chức triển khai khai thuế vànộp thuế vắt thì tổ chức triển khai khai thuế cố kỉnh theo Tờ khai mẫu mã số 01/CNKD cố nhiên Phụ lục chủng loại số 01-1/BK-CNKD phát hành kèm theoThông bốn này và phiên bản chụp hòa hợp đồng đúng theo tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầutiên của đúng theo đồng).

3. Vị trí nộp làm hồ sơ khai thuế

- cá thể nộp thuế theo từng lần phátsinh nộp làm hồ sơ khai thuế tại bỏ ra cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trúhoặc trợ thì trú).

- cá thể kinh doanh buôn chuyến thì nơinộp làm hồ sơ khai thuế là nơi cá thể đăng ký kinh doanh.

- cá thể kinh doanhtheo hiệ tượng hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức triển khai khai thuế vànộp thuế cố thì tổ chức nộp làm hồ sơ khaithuế nạm tại cơ sở thuế làm chủ tổ chức.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế theo từnglần phát sinh chậm nhất là ngày trang bị 30 (ba mươi) của quý tiếp theo sau quý phátsinh lệch giá tính thuế.

5. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơkhai thuế.

Điều 8. Khấu trừ thuế,khai thuế, nộp thuế đối với cá thể cho thuêtài sản

1. Đối với trườnghợp cá thể trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

Cá nhân cho thuêtài sản trực tiếp khai thuế với ban ngành thuế là cá nhân ký phù hợp đồng cho thuêtài sản với cá nhân; cá nhân ký đúng theo đồng đến thuê tài sản với tổ chức khôngphải là tổ chức tài chính (cơ quan công ty nước, tổ chức triển khai Đoàn thể, Hiệp hội, tổ chứcQuốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán, ...); cá thể ký phù hợp đồng dịch vụ cho thuê tài sảnvới doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính mà trong hợp đồng không có thỏa thuận bênthuê là người nộp thuế.

a) cơ chế khaithuế

- cá nhân trực tiếpkhai thuế thực hiện khai thuế cực hiếm gia tăng, thuế thu nhập cá thể nếu cótổng lợi nhuận cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

- cá thể lựa chọnkhai thuế theo kỳ thanh toán giao dịch hoặc khai thuế một lần theo năm. Ngôi trường hợp tất cả sựthay thay đổi về văn bản hợp đồng thuê gia tài dẫn đến biến hóa doanh thu tínhthuế, kỳ thanh toán, thời hạn mướn thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổsung theo quy định của Luật quản lý thuế mang lại kỳ tính thuế gồm sự nỗ lực đổi.

- cá nhân khai thuế theo từng hợp đồnghoặc khai thuế cho những hợp đồng trên một tờ khai nếu gia tài cho thuê tại địabàn bao gồm cùng cơ quan thuế quản lí lý.

b) hồ sơ khai thuế

Hồ nguyên sơ thuế đốivới vận động cho thuê tài sản của cá thể gồm:

- Tờ khai theo mẫu mã số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tứ này;

- Phụ lục theo mẫu mã số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tưnày (nếu là lần khai thuế đầu tiên của đúng theo đồng hoặc Phụ lục phù hợp đồng);

- bạn dạng chụp phù hợp đồng mướn tài sản, phụlục hòa hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng hoặc Phụ lục hợpđồng);

- phiên bản chụp Giấy ủy quyền theo quy địnhcủa pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp phápthực hiện giấy tờ thủ tục khai, nộp thuế).

c) nơi nộp hồ sơkhai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế là chi cục Thuếnơi có tài sản mang đến thuê.

d) Thời hạn nộp hồsơ khai thuế

- Thời hạn nộp hồsơ khai thuế đối với cá thể khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm độc nhất vô nhị là ngàythứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý ban đầu thời hạn mang đến thuê.

- Thời hạn nộp làm hồ sơ khai thuế đối vớicá nhân khaithuế mộtlần theo năm muộn nhất là ngày sản phẩm công nghệ 90 (chín mươi) kể từ ngày ngừng năm dươnglịch.

đ) Thời hạn nộpthuế

Thời hạn nộp thuếlà thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tếkhai thuế, nộp thuế gắng cho cá thể cho thuê tài sản

Cá nhân cam kết hợp đồngcho thuê tài sản với doanh nghiệp, tổ chức tài chính mà trong đúng theo đồng thuê tất cả thỏathuận mặt đi mướn nộp thuế nắm thì doanh nghiệp, tổ chức tài chính có tráchnhiệm khấu trừ thuế, khai thuế cùng nộp thuế cố cho cá nhân bao hàm cả thuế giátrị tăng thêm và thuế các khoản thu nhập cá nhân.

Xem thêm: " Rau Cải Xanh Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ, 80+ Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Rau Củ Quả

a) Khấu trừ thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính khấu trừ thuếgiá trị gia tăng, thuế thu nhập cá thể trước khi trả chi phí thuê gia sản cho cá thể nếu vào nămdương lịch cá thể có lợi nhuận cho thuê gia tài tại đơn vị chức năng trên 100 triệuđồng. Trường thích hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ những nơi, cá thể dựkiến hoặc xác minh được tổng lệch giá trên 100 triệu đồng/năm thì rất có thể ủyquyền theo chính sách của điều khoản để doanh nghiệp, tổ chức triển khai khai thay, nộp thayđối với hợp đồng thuê mướn từ 100 triệu/năm trở xuống tại solo vị.

Số thuế khấu trừ được xá