Thời Xuân Thu bắt đầu trường đoản cú đời Chu Bình Vương tới cuối đời Chu Uy Liệt Vương. Đây là thời kỳ tung rã xóm hội nô lệ, là thời kỳ chuyển đổi vĩ đại. Bây giờ cũng là thời kỳ có thai buôn bản hội phong kiến, vương vãi thất bên Chu suy vong dần.

Thời này, vương vãi triều sau khoản thời gian trải qua sự thống trị ở trong phòng Hạ, Thương, Tây Chu. Yêu cầu chia ra hàng ngàn nước chư hầu, chúng ta tranh nhau xưng bá, ngừa lẫn nhau, cuộc chiến tranh liên miên, xích míc trong nội bộ những nước chư hầu ra mắt gay gắt, khởi nghĩa, bầy tớ liên tiếp nổ ra, tranh đấu giữa gia thế mới cũ khôn xiết mãnh liệt, buôn bản hội dao động rõ rệt.

Thời Xuân Thu bao hàm các nước chư hầu to như: Sở, Ngô, Yên, Tấn, Tần, Tề, Lỗ, Trần, Sái, Tào, Tống, Hoạt, Việt, Trịnh

*
Bạn đang xem: Thời xuân thu chiến quốc

Có thuyết nói vấp ngã Bá thời Xuân Thu là Tề hoàn Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương. Có một thuyết khác nói Ngũ Bá là gần như người: Tề hoàn Công, Tấn Văn Công, Sở Trang Vương, Ngô Vương, Việt vương vãi 1. Tề hoàn công Tên ông ta là: <…>


Chu Định Vương thương hiệu thật là Cơ Giới, là bé của Chu Nguyên Vương. Kế vị sau khi Nguyên vương vãi chết. Trị do 28 năm, tí hon chết, an táng ở ngoại thành Bất Minh. Năm sinh, năm mất: (? TCN – 441 TCN) * vào năm 453 TCN, thời gian Cơ Giới trị vì, 3 <…>


Chu Kính Vương thương hiệu thật là Cơ Cái. Bé thứ của Chu Cảnh Vương, em trai của Chu Điếu Vương, kế vị sau khi Điếu vương vãi chết, trị vày 44 năm, mắc bệnh chết, mai táng ở Tam Nhâm Lăng (nay nằm trong phía đông nam tp Lạc Dương tỉnh Hà Nam). Năm sinh, năm <…>


Chu vương vãi Tử tên thật là Cơ Triều. Chu Cảnh vương vãi sủng ái con cả của vợ lẽ là Cơ Triều, sau khi Cảnh vương chết, Chu Điếu vương lên kế vị, Cơ Triều đã có tác dụng loạn. Điếu vương vãi chết, Kính vương kế vị. Cơ Triều lại xua đuổi Kính Vương, tự bản thân lên ngôi. Sau <…>


Chu Điếu Vương tên thật là Cơ Mãnh, là nhỏ thứ tía của bà xã cả Chu Cảnh Vương, kế vị sau khoản thời gian Cảnh vương chết. Trị vì chưng 6 mon thì tí hon chết, mai táng nơi đâu không rõ. Nam sinh, năm mất: ? TCN – 520 TCN Thời Cảnh vương trị vì, anh trưởng của <…>


Chu Cảnh Vương thương hiệu thật là Cơ Quý. Ông là con thứ hai của Chu Linh Vương. Kế vị sau khi Linh vương chết. Trị vị 25 năm, bị gầy chết, mai táng ở Địch Tuyền (nay thuộc thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam). Năm sinh, năm mất: ? TCN – 520 TCN Cơ <…>


Chu Linh Vương tên thật là Cơ huyết Tâm nhỏ của Chu Giản Vương, kế vị sau thời điểm Giản vương chết. Vị thương con bé dại chết yểu nên khổ cực mà chết, mai táng ở núi Chu (nay là núi tía Đình nước Tây Nam thành phố Lạc Dương tỉnh Hà Nam), một chuyện khác <…>


Chu Giản Vương tên thật là Cơ Di, là con của Chu Định Vương, kế vị sau thời điểm Định vương vãi chết. Trị bởi vì 14 năm, bị gầy chết, mai táng ở đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 572 TCN * thời dịp Di trị vì, triều Chu ko phát gây chuyện <…>


Chu sườn Vương tên thật là Cơ Ban, là nhỏ của Chu Khoảnh Vương, kế vị sau khoản thời gian Khoảnh vương vãi chết, trị vị được 6 năm, mắc bệnh chết, mai táng nơi đâu không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 607 TCN * thời dịp Ban trị vày triều Chu không tạo ra <…>
Xem thêm: Bảo Quản Nông Sản Nhằm Mục Đích Gì Và Bằng Cách Nào ? Câu 2 Trang 49 Sgk Công Nghệ 7

Chu Khoảnh Vương thương hiệu thật là Cơ Nhậm Cự, là bé của Chu Tương Vương, kế vị sau khoản thời gian Tương vương vãi chết. Trị vì chưng 6 năm, bị bệnh chết, mai táng ở chỗ nào không rõ. Năm sinh, năm mất: ? TCN – 613 TCN * lúc Cơ Nhậm Cự lên kế vị, nền tài chủ yếu <…>


nasaconstellation.com sẽ trong quy trình xây dựng. Nếu tất cả sai sót rất ao ước mọi fan thông cảm với góp ý cho chúng tôi.