Thị trường tiếng Anh là market. Phiên âm là ˈmɑː.kɪt, là nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi các loại hàng hóa, dịch vụ, vốn và các nguồn lực khác trong nền kinh tế.

Bạn đang xem: Thị trường tiếng anh là gì


Thị trường tiếng Anh là market. Phiên âm là ˈmɑː.kɪt,nơi thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi các loại hàng hóa, dịch vụ, vốn và các nguồn lực khác trong nền kinh tế.

*

Thị trường làbiểu hiện thu gọn của quá trình mà thông qua đó các quyết định của các tổ chức, đơn vị kinh tế về tiêu dùng các mặt hàng nào, quyết định của các doanh nghiệp về sản xuất cái gì, như thế nào và quyết định của người lao động về việc làm là bao lâu, cho ai đều được quyết định bằng giá cả.

*
Trong một xã hội phát triểnthị trường không nhất thiết chỉ là địa điểm cụ thể gặp gỡ trực tiếp giữa người mua và người bán mà doanh nghiệp và khách hàng có thể chỉ giao dịch, thoả thuận với nhau thông qua các phương tiện thông tin viễn thông hiện đại.

Thị trường là sự kết hợp giữa cung và cầu, trong đó những người mua và người bán bình đẳng cùng cạnh tranh với nhau. Số lượng người mua và người bán nhiều hay ít phản ánh quy mô của thị trường lớn hay nhỏ.

Một vài thị trường có tính cạnh tranh rất cao, vì có nhiều nhà cung cấp bán cùng một loại sản phẩm hoặc dịch vụ. Ngược lại, có vài thị trường tính cạnh tranh rất thấp thậm chí là không có, cụ thể là những thị trường có ngành công nghiệp được chính phủ bao cấp.Ngày nay thị trường thực sự được hỗ trợ bởi mạng lưới công nghệ thông tin như Internet và đã trở thành thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất.

Hoạt động của thị trường được thể hiện qua ba nhân tố cơ bản có mối quan hệ hữu cơ với nhau, nhu cầu hàng hoá dịch vụ, cung ứng giá cả hàng hoá dịch vụ.

Thị trường được cấu thành bởi các yếu tố căn bảnsau:

Chủ thể tham gia thị trường gồm có người mua, người bán, người môi giới và chủ thể quản lí nhà nước đối với thị trường.

Khách thể thị trườnglà đối tượng mà các chủ thể hướng đến trong giao dịch mua bán, trao đổi như hàng hoá, dịch vụ, vốn, sức lao động và các nguồn lực khác.

Giá cả trên thị trườngđược hình thành trên cơ sở cung cầu.

Xem thêm: Coming Soon Dịch Là Gì Nhỉ, Coming Very Soon Tiếng Việt Là Gì

Bài viết thị trường tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh nasaconstellation.com.