Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

Bạn đang xem: Thể tích hình lăng trụ đứng

Sxq = 2p.h

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng các diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

V = S. h

S: diện tích đáyh: chiều cao

Khái niệm hình lăng trụ

Lăng kính được tạo bởi hai mặt đáy song song và vỏ mặt bên.Bảng tính thực hiện phép tính trong hình lăng kính vuông đều.Lăng kính vuông có các mặt bên vuông góc với mặt đáy.Lăng kính đều là lăng kính mà mặt đáy của nó có các cạnh dài bằng nhau.

Xem thêm: Điều Kiện Dap Term Là Gì ? Điều Kiện Giao Hàng Dap Trong Hợp Đồng Thương Mại

Các công thức

*
*

V – thể tíchA – diện tíchAd – diện tích đáyAxq – diện tích xung quanhh – đường caoa – các cạnhn – số cạnh

Bảng tính

Hãy đưa ra 3 giá trị

n =
a =
h =

Làm tròn số thập phân


thể tích V =
diện tích A =
diện tích đáy Ad=
diện tích xung quanh Axq=

Chủ đề liên quan
*

Thể tích và diện tích hình chóp
*

Thể tích và diện tích hình cầu
*

Thể tích và diện tích hình nón
*

Thể tích và diện tích hình trụ tròn
*

Thể tích và diện tích hình hộp chữ nhật
Thể tích và diện tích khối lập phương
Diện tích và chu viLũy thừa và khai cănPhương trìnhTrung bìnhThể tích và diện tíchHàm lượng giácLogaritNăng lượng và nhiên liệuChuyển đổi đơn vị đo
Chủ đề mới nhất


© 2022 nasaconstellation.com - Phép Tính Online
Máy tính online thực hiện các phép tính đơn giản đến nâng cao, chuyển đổi đơn vị đo, giải hệ phương trình, tính diện tích, khai căn, lũy thừa, hàm lượng giác...