Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bởi tổng diện tích các mặt mặt hoặc bằng chu vi đáy nhân cùng với chiều cao.

Bạn đang xem: Thể tích hình lăng trụ đứng

Sxq = 2p.h

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng các diện tích xung quanh và mặc tích nhì đáy.

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích s đáy nhân với chiều cao

V = S. H

S: diện tích đáyh: chiều cao

Khái niệm hình lăng trụ

Lăng kính được tạo vị hai dưới đáy song song và vỏ khía cạnh bên.Bảng tính triển khai phép tính trong hình lăng kính vuông đều.Lăng kính vuông có những mặt bên vuông góc với khía cạnh đáy.Lăng kính phần lớn là lăng kính mà mặt dưới của nó có những cạnh dài bằng nhau.

Xem thêm: Điều Kiện Dap Term Là Gì ? Điều Kiện Giao Hàng Dap Trong Hợp Đồng Thương Mại

Các công thức

*
*

V – thể tíchA – diện tíchAd – diện tích s đáyAxq – diện tích s xung quanhh – đường caoa – những cạnhn – số cạnh

Bảng tính

Hãy chỉ dẫn 3 giá trị

n =
a =
h =

Làm tròn số thập phân


thể tích V =
diện tích A =
diện tích đáy Ad=
diện tích xung quanh Axq=

Chủ đề liên quan
*

Thể tích và ăn diện tích hình chóp
*

Thể tích và mặc tích hình cầu
*

Thể tích và mặc tích hình nón
*

Thể tích và mặc tích hình trụ tròn
*

Thể tích và mặc tích hình vỏ hộp chữ nhật
Thể tích và mặc tích khối lập phương
Diện tích với chu viLũy thừa và khai cănPhương trìnhTrung bìnhThể tích và ăn diện tíchHàm lượng giácLogaritNăng lượng và nhiên liệuChuyển đổi đơn vị chức năng đo
Chủ đề new nhất


© 2022 nasaconstellation.com - Phép Tính Online
Máy tính online thực hiện các phép tính đơn giản và dễ dàng đến nâng cao, biến đổi đơn vị đo, giải hệ phương trình, tính diện tích, khai căn, lũy thừa, hàm lượng giác...