Quy tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Bạn đang xem: Please wait


*

Lưu ý:Chiều dài nhân với chiều rộng chính là diện tích đáy. Vậy có thể tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng cách lấy diện tích đáy nhân với chiều cao.

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài \(12cm\), chiều rộng \(5cm\) và chiều cao \(8cm\).

Phương pháp: Ba kích thước của hình hộp chữ nhật đã có cùng đơn vị đo nên để tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao.

Giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

\(12 \times 5 \times 8 = 480\;(c{m^3})\)

Đáp số: \(480c{m^3}\).

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật khi biết ba kích thước


Phương pháp: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Dạng 2: Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Phương pháp: Chiều cao của hình hộp chữ nhật chia cho diện tích đáy.

\(c = V:(a \times b)\).

Dạng 3: Tính diện tích đáy khi biết thể tích

Phương pháp: Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật bằng thể tích cho cho chiều cao.

\(a \times b = V:c\).

Xem thêm: Kiến Thức Cơ Bản Về Hàn The Trong Thực Phẩm Không Chứa Hàn The

Dạng 4: Toán có lời văn (thường tính thể tích nước, chiều cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng toán và yêu cầu của đề bài rồi giải bài toán đó.


Mục lục - Toán 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
Bài 1: Ôn tập khái niệm phân số. Tính chất cơ bản của phân số
Bài 2: Ôn tập: So sánh hai phân số
Bài 3: Ôn tâp: So sánh phân số (tiếp)
Bài 4: Phân số thập phân
Bài 5: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Bài 6: Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Bài 7: Hỗn số
Bài 8: Hỗn số (tiếp)
Bài 9: Ôn tập về giải toán
Bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải toán
Bài 11: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 12: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
Bài 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
Bài 1: Khái niệm số thập phân
Bài 2: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Bài 3: Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân
Bài 4: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Bài 5: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Bài 6: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Bài 7: Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân
Bài 8: Phép trừ hai số thập phân
Bài 9: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Bài 10: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
Bài 11: Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 12: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 13: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...
Bài 14: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
Bài 15: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Bài 16: Chia một số thập phân cho một số thập phân
Bài 17: Tỉ số phần trăm. Các phép tính với tỉ số phần trăm
Bài 18: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số
Bài 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một số
Bài 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó
Bài 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
Bài 1: Tam giác. Diện tích hình tam giác
Bài 2: Hình thang. Diện tích hình thang
Bài 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn
Bài 4: Diện tích hình tròn
Bài 5: Luyện tập về diện tích các hình
Bài 6: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
Bài 7: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Bài 8: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Bài 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối
Bài 10: Thể tích hình hộp chữ nhật
Bài 11: Thể tích hình lập phương
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
Bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian
Bài 2: Cộng số đo thời gian
Bài 3: Trừ số đo thời gian
Bài 4: Nhân số đo thời gian với một số
Bài 5: Chia số đo thời gian cho một số
Bài 6: Vận tốc
Bài 7: Quãng đường
Bài 8: Thời gian
Bài 9: Hai vật chuyển động ngược chiều
Bài 10: Hai vật chuyển động cùng chiều
Bài 11: Chuyển động trên dòng nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
Bài 1: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Bài 2: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
Bài 3: Ôn tập về số đo thời gian
Bài 4: Ôn tập về phép cộng
Bài 5: Ôn tập về phép trừ
Bài 6: Ôn tập về phép nhân
Bài 7: Ôn tập về phép chia
Bài 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số hình
Bài 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình
*

*

Học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.