Quy tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta mang chiều lâu năm nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Bạn đang xem: Please wait


*

Lưu ý:Chiều lâu năm nhân với chiều rộng chính là diện tích đáy. Vậy có thể tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bằng phương pháp lấy diện tích đáy nhân với chiều cao.

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài (12cm), chiều rộng lớn (5cm) và độ cao (8cm).

Phương pháp: Ba form size của hình vỏ hộp chữ nhật đã có cùng đơn vị chức năng đo buộc phải để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao.

Giải:

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

(12 imes 5 imes 8 = 480;(cm^3))

Đáp số: (480cm^3).

2. Một vài dạng bài tập

Dạng 1: Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật lúc biết ba kích thước


Phương pháp: ao ước tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ta đem chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

Dạng 2: Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp: chiều cao của hình hộp chữ nhật phân tách cho diện tích đáy.

(c = V:(a imes b)).

Dạng 3: Tính diện tích đáy lúc biết thể tích

Phương pháp: diện tích đáy của hình vỏ hộp chữ nhật bằng thể tích đến cho chiều cao.

(a imes b = V:c).

Xem thêm: Kiến Thức Cơ Bản Về Hàn The Trong Thực Phẩm Không Chứa Hàn The

Dạng 4: Toán bao gồm lời văn (thường tính thể tích nước, độ cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài, xác định dạng toán cùng yêu ước của đề bài xích rồi giải vấn đề đó.


Mục lục - Toán 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
bài 1: Ôn tập quan niệm phân số. đặc thù cơ bản của phân số
bài 2: Ôn tập: đối chiếu hai phân số
bài xích 3: Ôn tâp: đối chiếu phân số (tiếp)
bài xích 4: Phân số thập phân
bài 5: Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhì phân số
bài 6: Ôn tập: Phép nhân với phép phân tách hai phân số
bài bác 7: hỗn số
bài xích 8: hỗn số (tiếp)
bài 9: Ôn tập về giải toán
bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải toán
bài 11: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài
bài 12: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
bài 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
bài bác 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s
CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
bài bác 1: quan niệm số thập phân
bài bác 2: sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
bài 3: Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân
bài xích 4: Viết những số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân
bài xích 5: Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân
bài xích 6: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
bài bác 7: Phép cùng số thập phân. Tổng những số thập phân
bài xích 8: Phép trừ hai số thập phân
bài xích 9: Nhân một vài thập phân với một số tự nhiên
bài 10: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
bài bác 11: Nhân một vài thập phân với một số thập phân
bài bác 12: Chia một số trong những thập phân cho một vài tự nhiên
bài bác 13: Chia một trong những thập phân mang lại 10, 100, 1000, ...
bài 14: Chia một trong những tự nhiên cho một số tự nhiên nhưng thương tìm được là một trong những thập phân
bài bác 15: Chia một số trong những tự nhiên cho một số thập phân
bài xích 16: Chia một số trong những thập phân cho một số trong những thập phân
bài 17: Tỉ số phần trăm. Những phép tính cùng với tỉ số phần trăm
bài xích 18: Giải toán về tỉ số phần trăm: tìm tỉ số xác suất của nhì số
bài xích 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá chỉ trị tỷ lệ của một số trong những
bài bác 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá bán trị xác suất của số đó
bài bác 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số tỷ lệ liên quan đến giao thương
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
bài bác 1: Tam giác. Diện tích s hình tam giác
bài xích 2: Hình thang. Diện tích s hình thang
bài xích 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình tròn trụ
bài bác 4: Diện tích hình tròn trụ
bài xích 5: rèn luyện về diện tích những hình
bài 6: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
bài bác 7: diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
bài 8: diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
bài 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối
bài 10: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
bài 11: Thể tích hình lập phương
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
bài 1: Bảng đơn vị đo thời hạn
bài bác 2: cộng số đo thời gian
bài bác 3: Trừ số đo thời gian
bài xích 4: Nhân số đo thời gian với một vài
bài xích 5: phân chia số đo thời gian cho một số
bài bác 6: tốc độ
bài xích 7: Quãng mặt đường
bài xích 8: thời gian
bài bác 9: nhị vật hoạt động ngược chiều
bài bác 10: nhị vật vận động cùng chiều
bài 11: hoạt động trên làn nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về đo độ dài và đo trọng lượng
bài xích 2: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
bài xích 3: Ôn tập về số đo thời gian
bài bác 4: Ôn tập về phép cộng
bài bác 5: Ôn tập về phép trừ
bài bác 6: Ôn tập về phép nhân
bài bác 7: Ôn tập về phép phân chia
bài xích 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một trong những hình
bài 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một vài hình
*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.