*

- Thể tích khối chóp: (V = dfrac13Sh) cùng với (S) là diện tích đáy, (h) là chiều cao.

Bạn đang xem: Thể tích chóp

- Một phép vị từ tỉ số (k) vươn lên là khối đa diện có thể tích $V$ thành khối nhiều diện hoàn toàn có thể tích (V") thì: (dfracV"V = ^3)

b) Tỉ số thể tích hai khối chóp tam giác

Nếu (A",B",C") là ba điểm lần lượt nằm trên những cạnh (SA,SB,SC) của hình chóp tam giác (S.ABC). Khi đó:

*

2. Một trong những dạng toán thường xuyên gặp

Phương pháp bình thường để tính thể tích khối chóp là tính diện tích s đáy, tính độ cao và tính thể tích theo cách làm (V = dfrac13Sh).

Dưới đó là một số khối chóp quan trọng đặc biệt thường gặp:

Dạng 1: Tính thể tích khối chóp có bên cạnh vuông góc cùng với đáy


*

Dạng 2: Tính thể tích khối chóp đều

*

Dạng 3: Tính thể tích khối chóp xuất hiện bên vuông góc với đáy

*

Dạng 4: Tính tỉ lệ thành phần thể tích các khối chóp.

Xem thêm: 1001 Thắc Mắc: Dãy Núi Himalaya Ở Đâu, Dãy Himalaya Ở Đâu

Phương pháp:

- bước 1: Chia những khối chóp buộc phải tính tỉ lệ thành phần thể tích thành những khối chóp tam giác khớp ứng với nhau.

- cách 2: Áp dụng cách làm tính tỉ số thể tích các khối chóp (dfracV_S.A"B"C"V_S.ABC = dfracSA"SA.dfracSB"SB.dfracSC"SC), ở kia (A" in SA,B" in SB,C" in SC)


Mục lục - Toán 12
CHƯƠNG 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
bài bác 1: Sự đồng biến, nghịch vươn lên là của hàm số
bài bác 2: rất trị của hàm số
bài bác 3: phương pháp giải một số bài toán rất trị tất cả tham số đối với một số hàm số cơ bản
bài bác 4: giá chỉ trị lớn nhất và giá bán trị bé dại nhất của hàm số
bài xích 5: Đồ thị hàm số cùng phép tịnh tiến hệ tọa độ
bài 6: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số và rèn luyện
bài 7: điều tra khảo sát sự vươn lên là thiên cùng vẽ thứ thị của hàm nhiều thức bậc bố
bài bác 8: điều tra sự thay đổi thiên cùng vẽ đồ vật thị của hàm đa thức bậc bốn trùng phương
bài bác 9: cách thức giải một vài bài toán tương quan đến khảo sát điều tra hàm số bậc ba, bậc tư trùng phương
bài bác 10: khảo sát sự đổi thay thiên cùng vẽ đồ dùng thị của một số trong những hàm phân thức hữu tỷ
bài xích 11: phương thức giải một trong những bài toán về hàm phân thức tất cả tham số
bài xích 12: phương thức giải các bài toán tương giao thứ thị
bài bác 13: cách thức giải các bài toán tiếp tuyến đường với đồ gia dụng thị với sự xúc tiếp của hai tuyến phố cong
bài xích 14: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
bài xích 1: Lũy vượt với số nón hữu tỉ - Định nghĩa và tính chất
bài xích 2: phương thức giải những bài toán tương quan đến lũy thừa với số mũ hữu tỉ
bài 3: Lũy quá với số nón thực
bài xích 4: Hàm số lũy quá
bài xích 5: các công thức đề nghị nhớ cho việc lãi kép
bài 6: Logarit - Định nghĩa và tính chất
bài 7: phương pháp giải những bài toán về logarit
bài bác 8: Số e cùng logarit tự nhiên
bài 9: Hàm số mũ
bài 10: Hàm số logarit
bài xích 11: Phương trình mũ và một số phương pháp giải
bài 12: Phương trình logarit và một số phương thức giải
bài xích 13: Hệ phương trình mũ với logarit
bài bác 14: Bất phương trình mũ
bài bác 15: Bất phương trình logarit
bài bác 16: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
bài xích 1: Nguyên hàm
bài bác 2: Sử dụng phương thức đổi trở thành để tìm nguyên hàm
bài xích 3: Sử dụng cách thức nguyên hàm từng phần để tìm nguyên hàm
bài xích 4: Tích phân - tư tưởng và tính chất
bài 5: Tích phân những hàm số cơ bản
bài bác 6: Sử dụng phương thức đổi đổi thay số để tính tích phân
bài 7: Sử dụng phương thức tích phân từng phần nhằm tính tích phân
bài 8: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
bài 9: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
bài bác 10: Ôn tập chương III
CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
bài bác 1: Số phức
bài 2: Căn bậc nhì của số phức cùng phương trình bậc nhị
bài xích 3: phương thức giải một vài bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện mang đến trước
bài bác 4: phương thức giải những bài toán tìm kiếm min, max liên quan đến số phức
bài bác 5: Dạng lượng giác của số phức
CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG
bài bác 1: quan niệm về khối đa diện
bài bác 2: Phép đối xứng qua khía cạnh phẳng cùng sự bằng nhau của những khối đa diện
bài xích 3: Khối đa diện đều. Phép vị trường đoản cú
bài xích 4: Thể tích của khối chóp
bài 5: Thể tích khối hộp, khối lăng trụ
bài xích 6: Ôn tập chương Khối nhiều diện cùng thể tích
CHƯƠNG 6: MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN
bài bác 1: quan niệm về khía cạnh tròn luân chuyển – mặt nón, mặt trụ
bài 2: diện tích hình nón, thể tích khối nón
bài 3: diện tích hình trụ, thể tích khối trụ
bài bác 4: kim chỉ nan mặt cầu, khối mong
bài bác 5: Mặt ước ngoại tiếp, nội tiếp khối nhiều diện
bài bác 6: Ôn tập chương VI
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào KHÔNG GIAN
bài xích 1: Hệ tọa độ trong không khí – Tọa độ điểm
bài 2: Tọa độ véc tơ
bài bác 3: Tích được bố trí theo hướng và ứng dụng
bài 4: cách thức giải các bài toán về tọa độ điểm và véc tơ
bài 5: Phương trình khía cạnh phẳng
bài bác 6: cách thức giải những bài toán tương quan đến phương trình mặt phẳng
bài 7: Phương trình con đường thẳng
bài bác 8: cách thức giải các bài toán về quan hệ giữa hai đường thẳng
bài bác 9: phương thức giải những bài toán về phương diện phẳng và đường thẳng
bài bác 10: Phương trình mặt mong
bài xích 11: cách thức giải những bài toán về mặt mong và mặt phẳng
bài 12: phương thức giải những bài toán về mặt ước và mặt đường thẳng
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.