Kiến thức tổng hợp vật lý lớp 10 chăm đề chất khí: quy trình đẳng tích – định hình thức Sác Lơ. Các phát biểu định luật, công thức, hướng dẫn giải bài xích tập về quy trình đẳng tích cùng định quy định Sác-Lơ.


Bạn đang xem: Thế nào là quá trình đẳng tích

Quá trình đẳng tích là gì?

quy trình đẵng tích là vượt trình đổi khác trạng thái khi thể tích ko đổi có giá trị p và T nắm đổi.

Định phép tắc Sác Lơ

Phát biểu định nguyên tắc Sác Lơ

Áp suất p của một lượng khí rất có thể tích không thay đổi thì nhờ vào vào nhiệt độ của khí như sau:

p = po.(1+γ.t)

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí độc nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với ánh sáng tuyệt đối:

p1/p2 = T1/T2

trong số đó γ – có giá trị giống hệt với mọi chất khí, mọi ánh nắng mặt trời và được call là hệ số tăng thể tích γ = 1 / 273

Áp suất đơn vị ( Pa), thể tích đơn vị ( lít), 1 atm = 1,013.10^5Pa, 1 mmHg =133,32 Pa, 1 Bar = 10^5Pa, T = 273 + t (°C)

Độ không tuyệt đối

Khi t = -1 / γ = -273 thì áp suất p = 0, đk này là cần yếu đạt được.

Nên -273 hotline là độ không giỏi đối. Rước -273 là thang nhiệt độ độ tuyệt vời nhất và hotline là nhiệt giai Ken – vin => t = T + 273°

*

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí độc nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với ánh sáng tuyệt đối:

*

Đường đẳng tích

Đường màn biểu diễn sự phát triển thành thiên của áp suất theo ánh nắng mặt trời khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích. Trong hệ toạ độ ( pT )đường đẳng tích là đường thẳng kéo dãn dài đi qua nơi bắt đầu toạ độ.


*

Đường đẳng tích pV


Dạng mặt đường đẳng tích khác:


*

Đường đẳng tích VT – PV
Xem thêm: Tải Trò Chơi Đàn Piano - Tải Game Đánh Đàn Piano

Bài tập quy trình đẳng tích cùng định cách thức Sác Lơ

Câu 1: Một bình được nạp khí sinh hoạt 33°C dưới áp suất 300 Pa. Tiếp đến bình được chuyển mang đến một địa điểm có ánh nắng mặt trời 37°C, coi thể tích của bình không cầm cố đổi. Tính độ tăng áp suất của khí vào bình.

Hướng dẫn giải:

Ta có T1 = 273 + 33 = 306(K); T2 = 273 + 37 = 310(K) Theo quá trình đẳng nhiệt: p1/p2 = T1/T2 => p2 ~ 304(Pa)Độ tăng áp của khí vào bình là: Δp = p2 – p1 = 304 – 300 = 4(Pa)

Câu 2: cho một bình kín. Lúc áp suất tăng 4 lần thì nhiệt độ trong bình tăng lên 900K, thể tích không đổi. Khi ấy nhiệt độ ban sơ trong bình là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức quy trình đẳng tích: p1/p2 = T1/T2 => T1 = (T1 + 900).p1 / 4.p1 => T1 = 300(K)T1 = 273 + t => t = 300 – 273 = 27(°C)

Câu 3: Đun nóng đẳng tích một lượng khí tăng thên 800K thì áp suất tăng lên 25% so với áp suất ban đầu. Tra cứu nhiệt độ ban sơ của khối khí?

Hướng dẫn giải:

Ta có T2 = T1 + 80; p2 = p1 + (25/100).p1 = 1,25.p1 Áp dụng công thức quy trình đẳng nhiệt: p1/p2 = T1/T2 => T1 = (T1 +80).p1 / 1,25.p1 = (T1 + 80) / 1,25 => T1 = 320(K)Nhiệt độ thuở đầu của khối khí là: t = T1 – 273 = 47(°C)

Kiến thức tham khảo

Kiến thức liên quan: Quá trình đẳng nhiệt độ – Định biện pháp Bôi-Lơ-Ma-Ri-Ốt

Kiến thức liên quan: Quá trình đẳng áp – Định qui định Gay-Luyxac

Kiến thức liên quan: Tổng hợp với phân tích lực

Kiến thức liên quan: Chuyển động thẳng đều Chuyển rượu cồn thẳng chuyển đổi đều

kiến thức và kỹ năng liên quan: Vật rơi tự do từ chiều cao H


Bài viết tham khảo: Định luật Kirchhoff 1 + 2

Bài viết tham khảo: Định qui định Ohm

Chuyên mục tham khảo: Vật lý học

Nếu chúng ta có bất cứ thắc mắc vui lòng comment phía bên dưới hoặc Liên hệ bọn chúng tôi!