- hóa học điện li mạnh là hóa học khi rã trong nước, các phân tử hòa tan đông đảo phân li ra ion.

Bạn đang xem: Thế nào là chất điện li mạnh

Cùng vị trí cao nhất lời giải đi tìm kiếm hiểu cụ thể về sự năng lượng điện li và những loại hóa học điện li nhé.

I. Sự điện li là gì?

1. Khái niệm chất điện li

– các dung dịch axit, bazo cùng muối dẫn điện được là vì trong hỗn hợp của chúng có nhiều tiểu phân sở hữu điện tích. Những tiểu phân này chuyển động tự vị trong dung dịch và được điện thoại tư vấn là ion.

– quy trình phân li các chất vào nước tạo thành ion là sự điện li.

– đa số chất lúc tan nội địa phân li ra ion được hotline là những chất năng lượng điện li. Axit, bazo với muối là hồ hết chất năng lượng điện li.

2. Độ điện li là gì?

- Để thể hiện mức độ phân li ra ion của những chất năng lượng điện li, ta cần sử dụng khái niệm độ điện li.

+ Độ điện li α">α (anpha) của một hóa học điện li là tỉ số giữa phân tử phân li thành ion (n) cùng tổng số bộ phận hòa chảy (n0">n0).

*
chất điện li dũng mạnh là gì" width="78">

+ tỉ trọng phân tử cũng là tỉ lệ với số mol, nên α">αα bằng tỉ số phần nồng độ mol chất tan phân li thành Cp">Cp và tổng mật độ mol của hóa học tan vào dung dịch Ct">Ct:

*
hóa học điện li bạo phổi là gì (ảnh 2)" width="77">

• Độ điện li α">α phụ trực thuộc vào:

- Bản hóa học của chất tan.

- bản chất của dung môi.

- nhiệt độ độ

- Nồng độ chất điện li.

3. Ví dụ về sự việc điện li

– Sự năng lượng điện li được biểu diễn bằng phương trình năng lượng điện li. Ví dụ:

NaCl → Na+ + Cl–

HNO3 → H+ + NO3–

NaOH → Na+ + OH–

II. Phân loại các chất điện li


1. Hóa học điện li mạnh

- chất điện li dạn dĩ là hóa học khi tan trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Chất năng lượng điện li táo tợn có α=1

– hóa học điện li bạo gan là những axit khỏe mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay những bazo to gan lớn mật như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và phần nhiều các muối.

Xem thêm: Tất Cả Các Công Thức Toán 12 Đầy Đủ Và Chính Xác, Bảng Tóm Tắt Công Thức Toán 12

Na2SO4 → 2Na+ + SO42–

2. Chất điện li yếu

– chất điện li yếu ớt là hóa học khi chảy trong nước chỉ có một vài phân tử phối hợp phân li ra ion, phần còn lại vẫn còn tồi tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.

– hóa học điện li yếu ớt là những axit yếu như: H2SO3, CH3COOH, H2S, HClO… hay những bazo yếu ớt như: Mg(OH)2, Bi(OH)3…