Trong giao động điều hòa của một vật thì những đại lượng không chuyển đổi theo thời hạn là

tần số, lực hồi sinh và biên độbiên độ, tần số cùng cơ nănglực hồi phục, biên độ với cơ năngcơ năng, tần số với lực hồi phục


Trong giao động điều hòa của một trang bị thì biên độ, tần số và cơ năng là các đại lượng không chuyển đổi theo thời gian.

Bạn đang xem:
Thế năng trong dao động điều hòa


Câu 2.

Trong dao động điều hòa phần đa đại lượng xấp xỉ cùng tần số với li độ là

vận tốc, gia tốc và cơ năngvận tốc, rượu cồn năng và cố kỉnh năng.vận tốc, gia tốc và lực phục hồi.động năng, ráng năng với lực phục hồi.


Trong dao động điều hòa vận tốc, tốc độ và lực phục sinh là gần như đại lượng xê dịch cùng tần số với li độ


Câu 3.

Vật giao động điều hòa có

cơ năng biến đổi thiên tuần hoàn theo thời hạn với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ giao động của vậtcơ năng trở thành thiên tuần trả theo thời gian với tần số gấp hai lần tần số giao động của vậtđộng năng năng biến chuyển thiên tuần trả theo thời gian với chu kỳ luân hồi bằng một nửa chu kỳ xấp xỉ của vậtđộng năng năng đổi mới thiên tuần trả theo thời gian với tần số bởi một nửa tần số dao động của vật.


Vật xê dịch điều hòa gồm động năng năng trở thành thiên tuần hoàn theo thời hạn với chu kỳ luân hồi bằng một phần hai chu kỳ xê dịch của vật.


Câu 4.

Một con lắc lò xo giao động đều hòa với tần số $4f_1$. Động năng của con lắc đổi thay thiên tuần trả theo thời gian với tần số $f_2$ bằng

$4f_1$.$dfracf_14$.2$f_1$.8$f_1$.


Động năng của con lắc biến hóa thiên tuần hoàn theo thời hạn với tần số là: $f_2=2.4f_1=8f_1$


Câu 5.

Một vật xấp xỉ điều hòa. Động năng của vật trở thành thiên tuần trả theo thời hạn với tần số bằng f. Khả năng kéo về tác dụng vào vật thay đổi thiên ổn định với tần số bằng

2f.$dfracf2$.4f.f.

Xem thêm:
Rau Bina Là Rau Gì - 12 Lợi Ích Của Rau Bina Với Sức Khỏe


Chu kì T = 403/2015 = 0,2 s → ω = 10 rad/s

Diễn biến giao động của vận tốc trong một chu kì của vật dụng như sau:

*

Các đoạn đường nét liền thời hạn dao hễ mất $dfrac215=dfrac2T3$ , do đó theo trục phân bổ thời gian: 40π = $dfracv_max 2$

→ vmax = 80π → $W=dfrac12mv_max ^2=0,96 ext J$.


*

vmax = ωA = 60 cm/s; amax = ω2A = 200π cm/s2 → ω =$dfrac10pi 3 o T=0,6 ext s ext.$

t = 0: v = 30cm/s =$dfracv_max 2$> 0 →$x=-dfracAsqrt32(+)$hoặc$x=dfracAsqrt32(+)$, cầm năng tăng

→ $x=dfracAsqrt32(+)$,

Khi: a = π (m/s2) = $dfraca_max 2$ → $x=-dfracA2$ . Theo trục phân bổ thời gian: