*

Giới thiệu chung
Hội đồng giáo dục
Cơ sở vật chất
Phương thức đào tạo
Nội dung-phương pháp ĐT
Hiệu quả đào tạo
Kế hoạch tuyển sinh
Những ngôi sao sáng sáng
Bảng điểm sản phẩm tháng
Bộ giáo dục và Đào Tạo
Sở giáo dục và đào tạo và Đào Tạo
Hình ảnh
Thủ tục
Công khai
Liên lạc
Thông Báo
home > kết quả đào chế tác > planer tuyển sinh 2012-2013

TRƯỜNG THCS, THPT NGÔI SAO, Bình Tân, TP.HCM

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2022-2023

1/ tuyển vào lớp 6 : tiêu chuẩn 120 học viên (3 lớp)

2/ tuyển vào lớp 10 : tiêu chuẩn 140 học viên (4 lớp) Tiêu chuẩn : những năm lớp 7-8-9 là học sinh Khá hoặc Giỏi, 3/ tuyển chọn vào lớp 7,8,9,11 và 12 : tuyển bổ sung Tiêu chuẩn chỉnh : là học sinh Khá hoặc Giỏi từ những lớp bên dưới lên,

4/ bề ngoài tuyển : xét tuyển chọn từng trường phù hợp một, dựa vào công dụng học tập, rèn luyện ghi vào học tập bạ ở các lớp dưới. Học sinh tuyển chọn vào trường phải bao gồm Hạnh kiểm Tốt

PHÒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG NGÔI SAO: Đường 18, Bình Trị Đông B, Bình Tân, tphcm (cách té tư Đại lộ Vành Đai Trong với Đường tiên phong hàng đầu khoảng 200 mét)