" class="title-header">Thao tác nào tiếp sau đây không đề xuất là thao tác update dữ liệu? A. Nhập dữ liệu lúc đầu B. Sửa những tài liệu chưa phù hợp C.
*

45 điểm

Trần Tiến


Thao tác nào sau đây không đề xuất là thao tác cập nhật dữ liệu?A. Nhập dữ liệu ban đầuB. Sửa những dữ liệu chưa phù hợpC. Thêm bản ghiD. Sao chép CSDL thành bản sao dự phòng
*

Trả lời: thao tác update dữ liệu:+ Nhập dữ liệu ban đầu+ Sửa những dữ liệu chưa phù hợp+ Thêm bạn dạng ghi+ Xóa bản ghiĐáp án: D