Khi tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa, trong số những điều khiến cho các doanh nghiệp đặc biệt quan trung khu đó là quy định về thanh toán quốc tế. Việc giao dịch cũng là mục tiêu sau cùng của các doanh nghiệp khi thực hiện thương vụ cài đặt bán. Bởi vì vậy, nắm rõ các thuật ngữ giờ anh giao dịch quốc tế sẽ giúp đỡ bạn làm xuất sắc hơn nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

Thuật ngữ thanh toán giao dịch quốc tế

Một số thuật ngữ vào thanh toán quốc tế chúng ta cần lưu ý dưới đây:

Payment terms/method: phương thức thanh toán quốc tế

Cash: chi phí mặt

Collection: nhờ vào thu

Pre-paid: trả trước

Letter of credit: thư tín dụng chứng từ kế toán trưởng của cục tài chính

*

»»»»»Tham Khảo: reviews Khóa học tập Xuất Nhập Khẩu Thực Tế giỏi Nhất

D/P: Documents against payment: dựa vào thu trả ngay

D/A: Documents agains acceptance: nhờ vào thu trả chậm

Bill of exchange: hối hận phiếu khóa đào tạo kế toán tổng hợp thực hành nâng cao

Telegraphic transfer/Mail transfer (TT): chuyển khoản qua ngân hàng bằng điện/thư

Telegraphic transfer reimbursement (TTR):hoan tra tien

Deposit/Advance/Down payment: tiền để cọc

Amendments: sửa đổi (tu chỉnh) học chứng từ hành nghề kế toán ở đâu

Exchange rate: tỷ giá

Swift code: mã định hình ngân hàng(trong hệ thống swift)

Endorsement: ký hậu

International bank Account Number (IBAN): số thông tin tài khoản quốc tế

First original: phiên bản gốc thứ nhất hợp đồng thuê nhà ở

Second original: bạn dạng gốc lắp thêm hai

Third original: bạn dạng gốc thứ ba

Expiry date: ngày hết hạn sử dung hiệu lực

Maximum credit amount: giá chỉ trị về tối đa của tín dụng

Applicable rules: quy tắc áp dụng

Discrepancy: sự không tương đồng chứng từ

Period of presentation: thời hạn xuất trình

Drawee: bên bị kí phát hối hận phiếu

Drawer: người kí phát ăn năn phiếu

Latest date of shipment: ngày giao hàng sau cùng lên tàu

Irrevocable L/C: thư tín dụng thanh toán không diệt ngang (revocable: bỏ ngang)

Defered LC: thư tín dụng thanh toán trả chậm

Usance LC = Defered LC công việc đầu tư chứng khoán

LC transferable: thư tín dụng thanh toán chuyển nhượng

Bank Identified Code(BIC): mã định dạng ngân hàng

Message Type (MT): mã lệnh

Form of documentary credit: hình thức/loại thư thín dụng

Available with…: được thanh toán tại…

Blank endorsed: ký hậu để trống

The balance payment: số tiền sót lại sau cọc

LC notification = advising of credit: thông báo thư tín dụng

Issuing bank: ngân hàng phát hành LC

Advising bank: ngân hàng thông báo (của bạn thụ hưởng)

Confirming bank: ngân hàng xác nhận lại LC

Documentary credit number: số thư tín dụng

Mixed Payment: thanh toán hỗn hợp khóa huấn luyện và đào tạo logistics online

Particular average: Tổn thất riêng

Mispelling: lỗi chủ yếu tả

Typing errors: lỗi đánh máy

Originals: bản gốc

Duplicate: hai bản gốc như nhau

Triplicate: ba phiên bản gốc như nhau

Quadricate: bốn bản gốc như nhau

Fold: …bao nhiêu phiên bản gốc (Vd: 2 fold: 2 bản gốc)

International Standby Letter of Credit: Quy tắc thực hành thực tế Tín dụng dự phòng quốc tế (ISP 98)

Copy: phiên bản sao học xuất nhập khẩu sinh sống hà nội

Shipment period: thời hạn giao hàng

Dispatch: gửi hàng

Taking in charge at: nhấn hàng nhằm chở tại…

Comply with: tuân theo

Field: ngôi trường (thông tin)

Transfer: gửi tiền

Bank slip: biên lai chuyển tiền

Bank receipt = bank slip

Signed: kí (tươi) nên học kế toán nghỉ ngơi đâu

Drawing: bài toán ký phát

Advise-through ngân hàng = advising bank: bank thông báo

Currency code: mã đồng tiền

Interest rate: lãi suất

Telex: năng lượng điện Telex trong khối hệ thống tín dụng

Domestic L/C: thư tín dụng nội địa

Import L/C: thư tín dụng nhập khẩu

Kiến thức xuất nhập khẩu muốn rằng nội dung bài viết thuật ngữ thanh toán giao dịch quốc tế này hữu ích với bạn!

Bạn sẽ cần xem thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn cần tìm các showroom học xuất nhập khẩu, học tập logistics, học khai báo hải quan nơi đâu tốt, … các bạn có thể xem thêm các nội dung bài viết được trình bày trong trang https://nasaconstellation.com/ hoặc nhằm lại phản hồi phía dưới bài viết, cửa hàng chúng tôi rất sẵn lòng giải đáp.