Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Thẩm định tiếng anh là gì

*
*
*

thẩm định
*

thẩm định verb lớn consider & decide
Lĩnh vực: hóa học và vật liệuappraisalsự đánh giá và thẩm định chất lượng: picture appraisalappraisecơ quan tiền thẩm địnhEvaluation Authority (EA)sự thẩm địnhassessmentthẩm định giả thuyếttesting assumptionsthẩm định trước... Theo phong cách mà...prequalification in such a manner thatthủ tục đánh giá trướcprequalification procedurescreeningverificationthẩm định tài sản: verification of assetsbằng trí tuệ sáng tạo nhờ thẩm địnhpatent pendingbằng văn bạn dạng thẩm địnhqualificationbản report tài chánh sẽ thẩm địnhaudited financial statementchương mục sẽ thẩm địnhaudited accountsđánh giá chỉ thẩm địnhappraisaldoanh số dòng đã thẩm địnhaudited net salesgiấy đánh giá của kiểm toán viênauditors" qualificationkiểm toán, thẩm định và đánh giá pháp địnhstatutory auditquyết toán đã thẩm địnhaudited accountssổ cái đã thẩm địnhaudited accountstài khoản thặng dư thẩm địnhappraisal-surplus accountthẩm định đầu tưinvestment appraisalthẩm định dự ánproject appraisalthẩm định tài sản sở hữuproprietary viewthời gian thẩm địnhperiod of qualificationủy ban thẩm định dự ánproject appraisal Committee
*

*Xem thêm: Phân Tích Kết Cấu Cầu Thang Dạng Dầm Limon Là Gì, Dầm Limon Là Gì

*

thẩm định

- đg. Lưu ý để xác định, quyết định. Thẩm định giá trị tác phẩm.

hdg. Chu đáo để xác định. đánh giá giá trị tác phẩm.

là câu hỏi xem xét hồ sơ, tài liệu chuyên môn nhằm khẳng định sự đầy đủ, vừa lòng lệ của làm hồ sơ đăng ký, tính khoa học và xác thực của những bằng chứng chứng minh xăng dầu thực hiện phụ gia không thông dụng đảm bảo về an toàn, sức khỏe, môi trường, không gây hư hỏng hễ cơ, linh kiện, phụ tùng tương quan do công ty sản xuất, chế biến, trộn chế.