Ở bài xích trước, ta đã tìm hiểu vềTứ giác nội tiếp con đường tròn, điều kiện để một tứ giác rất có thể nội tiếp được con đường tròn,... Còn ở bài này, ta đi mang lại khái niệm đường tròn nước ngoài tiếp con đường tròn nội tiếp đa giác.

Bạn đang xem: Tâm đường tròn ngoại tiếp hình vuông


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Định nghĩa

1.2. Định lí

2. Bài bác tập minh họa

2.1. Bài bác tập cơ bản

2.2. Bài bác tập nâng cao

3. Rèn luyện Bài 8 Chương 3 Hình học 9

3.1 Trắc nghiệmĐường tròn ngoại tiếp và mặt đường tròn nội tiếp

3.2 bài xích tập SGKĐường tròn ngoại tiếp và con đường tròn nội tiếp

4. Hỏi đáp bài bác 8 Chương 3 Hình học 9


a) Đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của một nhiều giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp nhiều giác và đa giác được hotline là đa giác nội tiếp mặt đường tròn

*

Chẳng hạn:

-((O_1))là đường tròn ngoại tiếp tam giác(ABC), tam giác(ABC)nội tiếp con đường tròn((O_1))

-((O_2))là con đường tròn ngoại tiếp ngũ giác(MNOPQ), ngũ giác(MNOPQ)nội tiếp mặt đường tròn((O_2))

b) Đường tròn tiếp xúc với toàn bộ các cạnh của một đa giác được hotline là đường tròn nội tiếp nhiều giác cùng đa giác được gọi là đa giác ngoại tiếp đường tròn

*

Chẳng hạn, tứ giác (ABCD) là tứ giác ngoại tiếp con đường tròn((O_1)),((O_1))là mặt đường tròn nội tiếp tứ giác(ABCD)


1.2. Định lí


Đa giác đông đảo nào cũng đều có một đường tròn nước ngoài tiếp, một đường tròn nội tiếp. Trọng điểm của hai tuyến phố tròn này trùng nhau và được gọi là trọng tâm của đa giác đều

*

- Tam giác ABC đều sở hữu tâm đường tròn nội tiếp cùng ngoại tiếp trùng nhau

- hình vuông vắn XYZT tất cả tâm đường tròn nội tiếp với ngoại tiếp trùng nhau


Bài tập minh họa


2.1. Bài tập cơ bản


Bài 1: Cho tam giác ABC rất nhiều nội tiếp con đường tròn (O;10cm). Gọi r là nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tính r?

*

Hướng dẫn:

Tam giác ABC đều đề xuất O là vai trung phong đường tròn ngoại tiếp cũng đồng thời là trọng điểm đường tròn nước ngoài tiếp của tam giác.

Vẽ đường cao BE của tam giác. Khi đó, vị tam giác ABC đều buộc phải BE là mặt đường trung tuyến.

Ngoài ra, O cũng là trung tâm của tam giác số đông ABC. Do đó(r=fracR2=frac102=5cm)

Bài 2: Cho hình vuông XYZT tất cả tâm I. Tính chu vi mặt đường tròn nước ngoài tiếp của hình vuông vắn biết chu vi đường tròn nội tiếp của hình vuông vắn XYZT là(20pi)(cm)

*

Hướng dẫn:

Đặt(R,r (cm))lần lượt là bán kính đường tròn nước ngoài tiếp với nội tiếp của hình vuông XYZT.

Theo đề bài, chu vi đường tròn nội tiếp của hình vuông XYZT là(20pi)(cm) nên(2r.pi=20Rightarrow r=10 cm)

Vẽ(IDperp XY (Din XY))

Khi đó tam giác IXD vuông cân nặng tại D, vận dụng định lí Pytago ta có(R^2=2r^2Rightarrow R=sqrt2.10^2=10sqrt2 cm)

Chu vi đường tròn ngoại tiếp của hình vuông là:(2pi R=20sqrt2 pi (cm))

Bài 3: Cho hình vuông vắn MNPQ tất cả cạnh bằng 4cm. Tính diện tích s hình vuông, diện tích hình tròn nội tiếp cùng ngoại tiếp hình vuông vắn MNPQ.

*

Hướng dẫn:

Diện tích hình vuông MNPQ là:(S_MNPQ=4^2=16(cm^2))

Kẻ(OSperp PQ (Sin PQ))thì(SQ=SP=2cm)

Dễ chứng minh tam giác OSQ vuông cân nặng tại S

Áp dụng định lí Pytago mang đến tam giác vuông cân nặng OSQ ta có(OQ=sqrt2.OS^2=2sqrt2(cm))

Diện tích hình tròn trụ nội tiếp hình vuông là:(S_1=OS^2.pi=4pi (cm^2))

Diện tích hình tròn trụ ngoại tiếp hình vuông vắn là:(S_2=OQ^2.pi=(2sqrt2)^2pi=8pi (cm^2))

Nhận xét: Ta rất có thể thấy các khái niệm con đường tròn nội (ngoại) tiếp nhiều giác hay đa giác nội (ngoại) tiếp con đường tròn rất giản đơn nhầm lẫn, việc nắm rõ các quan niệm này thiệt sự rất quan trọng đặc biệt trong việc xác định yêu cầu câu hỏi để dẫn đến lời giải chính xác.

2.2. Bài xích tập nâng cao


Bài 1:Chứng minh rằng: vào hình vuông, nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp luôn to hơn bán kính con đường tròn nội tiếp của hình vuông vắn đó.

*

Hướng dẫn:

Xét hình vuông vắn ABCD bao gồm tâm O, kẻ(OMperp CD (Min CD))

Lúc đó OD là bán kính đường tròn ngoại tiếp, OM là nửa đường kính đường tròn nội tiếp hình vuông vắn ABCD

(igtriangleup OMD)vuông trên M nên(ODgeq OM)(1)

Giả sử(OD= OM)khi đó đường tròn nội tiếp và đường tròn nước ngoài tiếp là hai đường tròn tất cả chung trung ương O và độ nhiều năm hai bán kính bằng nhau phải chúng trùng nhau.

Lúc đó không tồn tại hình vuông vắn vừa tất cả đỉnh trên đường tròn (O) vừa bao gồm cạnh tiếp xúc với đường tròn (O)

Do đó(OD eq OM)kết hợp với (1) ta có(OD> OM)(đpcm)

Bài 2: Cho lục giác đầy đủ ABCDEF bao gồm tâm O. Đặt R,r theo lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp lục giác. Viết biểu thức contact giữa R cùng r.

*

Hướng dẫn:

Lục giác ABCDEF đều buộc phải chia đường tròn ngoại tiếp (O) thành 6 cung bằng nhau, suy ra(widehatAOF=frac360^06=60^0)

Tam giác AOF cân nặng tại O có(widehatAOF=60^0)nên(igtriangleup AOF)đều.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Thang Cân, Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang

Vẽ con đường cao AH của(igtriangleup AOF)khi đó(OH=r)và(AH=fracR2)

(igtriangleup AOH)vuông tại H nên(AO^2=OH^2+AH^2Rightarrow R^2=r^2+(fracR2)^2Rightarrow r^2=frac3R^24Rightarrow r=fracRsqrt32)


Bên cạnh đó các em hoàn toàn có thể xem phần khuyên bảo Giải bài bác tập Hình học tập 9 bài bác 8sẽ giúp các em thế được các phương thức giải bài xích tập tự SGKToán 9 tập 1

bài xích tập 61 trang 91 SGK Toán 9 Tập 2

bài bác tập 62 trang 91 SGK Toán 9 Tập 2

bài bác tập 63 trang 92 SGK Toán 9 Tập 2

bài bác tập 64 trang 92 SGK Toán 9 Tập 2

bài bác tập 44 trang 107 SBT Toán 9 Tập 2

bài tập 45 trang 107 SBT Toán 9 Tập 2

bài bác tập 46 trang 107 SBT Toán 9 Tập 2

bài tập 47 trang 108 SBT Toán 9 Tập 2

bài tập 48 trang 108 SBT Toán 9 Tập 2

bài xích tập 49 trang 108 SBT Toán 9 Tập 2

bài tập 50 trang 108 SBT Toán 9 Tập 2

bài xích tập 51 trang 108 SBT Toán 9 Tập 2

bài xích tập 8.1 trang 109 SBT Toán 9 Tập 2

bài tập 8.2 trang 109 SBT Toán 9 Tập 2


4. Hỏi đáp bài bác 8 Chương 3 Hình học 9


Nếu có thắc mắc cần giải đáp những em có thể để lại câu hỏi trong phầnHỏiđáp, xã hội Toán HỌC247 vẫn sớm trả lời cho những em.