Câu hỏi: Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà lại vẫn ko thắng được giặc?

Lời giải

- Sự chênh lệch lực lượng lớn giữa quân triều đình với quân Pháp là: 7.000 quân triều đình cùng hơn 200 quân Pháp.

Bạn đang xem: Tại sao quân triều đình ở hà nội đông mà vẫn không thắng được giặc

- tuy nhiên, quân triều đình được trang bị vũ khí thô sơ, tổ chức kém, chiến đấu đơn lẻ và không tổ chức mang đến nhân dân chống chiến. Trong khi quân đội Pháp là đội quân mạnh, trang bị vũ khí hiện đại.

- bên cạnh đó, cuộc chiến đấu vị Nguyễn Tri Phương chỉ huy lúng túng, diễn ra rời rạc, bị động, chờ chỉ thị của triều đình, không tồn tại sự hỗ trợ của những nơi.

=> do vậy, quân triều đình ở Hà Nội đông mà lại vẫn ko thắng được giặc.

Cùng vị trí cao nhất lời giải search hiểu bỏ ra tiết hơn về cuộc chống chiến tại hà Nội và những tỉnh Bắc kìnhé:

I. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất.

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873)

-Cuối năm 1872, thực dân Pháp sai thương gia Đuy-puy gây rối ở Hà Nội. Lấy cớ giải quyết việc này, Gác-ni-ê chỉ huy trăng tròn vạn quân Pháp mang ra Bắc.

- Pháp gấp rút chiếm được một số tỉnh Bắc Kì.

2. Chống chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874)

-Nhân dân ta đã anh dũng đứng lên kháng chiến: quấy rối địch, đánh địch, chống cự Pháp…

*

=>Hiệp ước cạnh bên Tuất đã làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao với thương mại của Việt Nam.

II. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhì (1882)

a. Hoàn cảnh

- Sau điều ước 1874, quần chúng phản đối mạnh mẽ.

- tởm tế kiệt quệ, triều đình khước từ mọi cải cách, đất nước rơi vào tình trạng rối loạn.

- trong những khi đó, tư bản Pháp đang vạc triển mạnh, chúng cần nguồn tài nguyên khoáng sản ở Bắc Kì bắt buộc càng quyết trung ương chiếm nước.

- Lấy cớ triều đình Nguyễn vi phạm Hiệp ước 1874 và giao thiệp với đơn vị Thanh, quân Pháp tấn công ra Bắc Kì lần thứ hai

b. Diễn biến

- Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, năm 1882 Ri-vi-e dẫn đầu quân Pháp đổ bộ lên Hà Nội.

- Hoàng Diệu đã lãnh đạo dân chúng chống trả nhưng thất bại.

- Triều đình cầu cứu đơn vị Thanh và thương thuyết với Pháp. Trong những lúc đó, Pháp đã gấp rút chiếm Hòn Gai, nam giới Định và những tỉnh khác ở Bắc Kì.

Cửa Bắc (Hà Nội) còn dấu tích vết đạn thần công của Pháp khi chúng cần sử dụng chiến thuyền tấn công thành Hà Nội từ phía bờ sông Hồng năm 1882

2. Dân chúng Bắc Kì tiếp tục chống Pháp

- Ở Hà Nội: nhân dân tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc. Hàng trăm ngàn người, gương giáo chỉnh tề tụ tập tại đình Quảng Văn chuẩn bị kéo vào thành nhưng chưa kịp đi thì thành mất. Cuộc chiến đấu diễn ra trong long địch sau đó diễn ra cực kỳ quả cảm. Nhân dân Hà Nội phối hợp với nhân dân các vùng bao phủ đào hào, đắp lũy, lập các đọi dân dũng.

- Tại những địa phương: quần chúng. # đắp đập, cắm kè trên tuy nhiên làm hầm chông, cạm bẫy,… chống Pháp. Khi Ri-vi-e đánh nam giới Định, quân ta từ Sơn Tây với Bắc Ninh kéo về áp cạnh bên thành Hà Nội, ngày đêm tập kích, phục kích, đốt phá kho báu doanh trại của địch. Ri-vi-e phải trở về Hà Nội đối phó.

Xem thêm: New Bài Thu Hoạch Đổi Mới Căn Bản Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo

=> Ý nghĩa: chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhị càng khiến cho quân Pháp sợ hãi dao động. Chúng đã toan bỏ chạy nhưng triều đình Huế lại chủ trương thương thuyết. Tuy vậy sau khi tất cả thêm viện binh, nhân cơ hội vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục, thực dân Pháp tấn công thẳng vào Thuận An, cửa ngõ ghê thành Huế.