tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tại sao bạn ta hoàn toàn có thể điều chỉnh tỉ lệ thành phần đực : dòng ở vật nuôi. Điều kia có ý nghĩa gì trong thực tiễn?


*

Câu 4: vì sao người ta hoàn toàn có thể điều chỉnh tỉ lệ thành phần đực : dòng ở trang bị nuôi? Điều đó có ý nghĩa gì vào thực tiễn?


*

- bạn ta rất có thể điều chỉnh tỉ lệ đực:cái ở đồ vật nuôi vì quy trình hình thành giới tính không chỉ nhờ vào vào kiểu gen nhưng mà cũng phụ thuộc vào đk môi trường. - Ứng dụng: Trong thực tế có sự biệt lập về năng suất về một thành phầm nào đó giữa những cá thể đực và cái. Vì chưng vậy người ta điều chỉnh tỉ lệ đực:cái sao cho hiệu quả kinh tế là cao nhất. Ví dụ: nuôi kê lấy trứng thì nên nhiều con gà mái, vì vậy cần kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ đực:cái làm sao cho số lượng con cái nhiều hơn thế con đực.

Bạn đang xem: Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỷ lệ đực cái ở vật nuôi điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn


Người ta hoàn toàn có thể điều chỉnh tỉ lệ thành phần đực : dòng ở vật nuôi nhờ cầm được cơ chế đúng mực định giới tính và các yếu tô" ảnh hưởng tới sự phân hóa giới tính.

Điều này giúp tăng năng suất trong chăn nuôi.

Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở đồ nuôi nhờ chũm được cơ chế đúng chuẩn định giới tính và những yếu tô" ảnh hưởng tới sự phân hóa giới tính.

Điều này góp tăng năng suất trong chăn nuôi.


Người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ thành phần đực : dòng ở thiết bị nuôi nhờ rứa được cơ chế đúng mực định nam nữ và những yếu tô" tác động tới sự phân hóa giới tính.

Điều này góp tăng năng suất vào chăn nuôi.


Cơ chế nst xác minh giới tính ở fan được thực hiện ntn? trên sao cấu trúc dân số, tỉ lệ thành phần nam:nữ xấp xỉ là 1:1? vì sao người ta hoàn toàn có thể đều chỉnh tỉ trọng đực dòng ở đồ dùng nuôi ? Điều đó có chân thành và ý nghĩa gì vào thực tiễn?


Cơ chế xác định giới tính là việc phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử với được tổ hợp lại qua quy trình thụ tinh.

Cơ chế chỉ cho một loại giao tử, lấy một ví dụ như phái đẹp chỉ đến một các loại trứng với NST X, nằm trong giới đồng giao tử. Chính sách cho hai loại giao tử, ví dụ như phái nam cho hai nhiều loại tinh trùng (một với NST X với một có NST Y), thuộc giới dị giao tử.

Tỉ lệ nam nhi : đàn bà là xê dịch 1:1 nghiệm đúng trên con số cá thể đủ phệ và quy trình thụ tinh giữa những tinh trùng cùng trứng ra mắt hoàn toàn ngẫu nhiên.

Tuy vậy, hầu hết người phân tích trên người cho biết tỉ lệ con trai : con gái trong giai đoạn bào bầu là 114 : 100. Tỉ lệ chính là 105 : 100 vào thời gian lọt lòng cùng 101 : 100 vào khoảng 10 tuổi. Đến tuôỉ lớn thì số cố gắng bà nhiều hơn thế nữa số chũm ông.


Đúng 3
bình luận (0)

Trongcấu trúc số lượng dân sinh tỉ lệ nam,nữ xấp xỉbằng nhau do sự phân li của cặp NST XY trong gây ra giao tử ra hai loại tinh trùng mang NST X cùng Y vớitỉ lệbằng nhau và bằng1 : 1.


Đúng 2
phản hồi (0)

Người ta hoàn toàn có thể điều chỉnh tỉ lệ đực: dòng ở đồ gia dụng nuôi vì quy trình hình thành giới tình không chỉ dựa vào vào mẫu mã gen cơ mà con phụ thuộc vào vào môi trường

Điều này giúp tương xứng mực đích, nhu cầu của giới đực - giới chiếc trong sản xuất, tăng năng suất trong chăn nuôi.


Đúng 2
comment (0)

tại sao người ta hoàn toàn có thể điều chỉnh tỉ trọng đực:cái ở thiết bị nuôi? Điều đó có ý nghĩa sâu sắc gì trong thực tiễn?

 


Lớp 9 Sinh học tập
0
0
Gửi diệt

Bài 12:Cơ chế khẳng định giớ tính

1. Trình bày cơ chế sinh bé trai, phụ nữ ở người. Quan liêu niệm cho rằng người mẹ ra quyết định việc sinh con trai hay đàn bà là đúng hay sai?

2. Nguyên nhân trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam giới : nữ dao động 1 : 1 ?

3. Vì sao người ta hoàn toàn có thể điều chỉnh tỉ lệ thành phần đực : cái ờ vật dụng nuôi? Điều kia có ý nghĩa sâu sắc gì vào thực tiễn?

Bài 23: Đột biến con số nhiễm sắc đẹp thể

1. Phương pháp nào dẫn đến việc hình thành thể dị bội có con số NST của cục NST là (2n+1) và (2n-1)?

3. Nêu kết quả của thốt nhiên biến dị bội?

 

 


Lớp 9 Sinh học sinh học 9
7
0
Gửi hủy

Bài 12

1:Cơ chế: Bố cho 1 NST X, mẹ cho một NST X =>con trai

Bố cho 1 NST Y,mẹ cho một NST X =>con gái

Vậy quan niệm người mẹ ra quyết định sinh nam nhi hay phụ nữ là sai. Vày ở người, người mẹ có cặp NST là XX => chỉ rất có thể cho NST X.

2:Vì; +Đàn ông có 2 một số loại tinh trùng với con số ngang nhau

+ 2 nhiều loại tinh trùng này gia nhập thụ tinh với xác xuất ngang nhau

+Hợp tử XX cùng XY tất cả sức sinh sống ngang nhau(điều kiện thuận lợi)

3:Người ta rất có thể điều chỉnh được tỉ lệ đực chiếc ở đồ gia dụng nuôi vì fan ta đã chũm được đúng đắn cơ chế xác minh giời tính và những yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hóa giới tính.Điều này có ý nghĩa tăng trưởng vào chăn nuôi.

Bài 23:Cơ chế xuất hiện thể dị bội có số lượng NST của bộ NST (2n+1) và (2n-1) là:

_ Trong khung hình bố hoặc mẹ có một cặp NST không phân li tạo thành 2 giao tử bất thông thường là 1 giao tử chứa 2 NST của một cặp NST tương đồng nào này còn 1 một số loại giao tử không đựng NST làm sao của cặp NST tương đồng nào đó.

_ Sự phối kết hợp giữa giao tử bình thường và giao tử bất thông thường thì tạo nên thể dị bội (2n+1) và (2n-1).

Xem thêm: Kể Lại Câu Chuyện Đêm Nay Bác Không Ngủ, Kể Lại Nội Dung Bài Thơ Đêm Nay Bác Không Ngủ

3:Hậu quả là gây biến đổi hình thái( hình dạng, màu sắc sắc, kích thước...), gây bệnh dịch NST ở người( bệnh dịch Đao, Tớc- nơ ).