*Bạn đang xem: Tác giả tác phẩm đất nước

*

Tác đưa - Tác phẩm: Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) (Hoàn cảnh sáng sủa tác, nắm tắt, Ý nghĩa, giá trị nghệ thuật)


Đất nước ( Nguyễn Khoa Điềm)

I. Tác giả

- Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943

- Quê quán: làng Ưu Điềm, làng mạc Phong Hòa, huyện Phong Điềm, tỉnh vượt Thiên-Huế trong một gia đình trí thức có truyền thống yêu nước và phương pháp mạng

- Năm 1955, Nguyễn Khoa Điềm ra Bắc học tại trường học sinh miền Nam

- Sau khi giỏi nghiệp khoa Văn trường Đại học Sư phạm thủ đô hà nội năm 1964, ông về Nam vận động trong trào lưu học sinh, sinh viên thành phố, thành lập cơ sở cách mạng, viết báo, làm thơ..

- Sau ngày thống nhất đất nước, ông tiếp tục chuyển động chính trị và âm nhạc ở vượt Thiên – Huế

- Năm 2000, ông được nhận phần thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

- Nguyễn Khoa Điềm thuộc thay hệ những nhà thơ trong thời kì loạn lạc chống Mĩ, cứu nước

- item chính: Đất nước ngoài ô, Mặt con đường khát vọng, Ngôi nhà có ngọn lửa ấm, Thơ Nguyễn Khoa Điềm, Cõi lặng

- phong thái thơ: sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn cùng suy bốn sâu lắng của người trí thức về khu đất nước, con người việt nam Na

II. Tác phẩm

1. Yếu tố hoàn cảnh ra đời

- ngôi trường ca Mặt con đường khát vọng được tác giả sáng tác năm 1971 trên chiến khu Trị - Thiên, viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ thành phố vùng tạm thời chiến miền nam bộ về non sông, khu đất nước, về thiên chức của gắng hệ mình, đi ra ngoài đường dấu tranh hòa nhịp với trận đánh đấu kháng đế quốc Mĩ xâm lược.

- Đoạn trích “Đất nước” thuộc phần đầu chương V của trường ca

2. Bố cục (2 phần)

- Phần 1 (từ đầu mang lại “Làm nên nước nhà muôn đời”): Đất nước bình dị, gần gụi được cảm nhận từ không ít phương diện của đời sống

- Phần 2 (còn lại): tư tưởng non sông của nhân dân

3.

Xem thêm: Cập Nhật: Đáp Án Đầy Đủ Nhất 24 Mã De Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử

Quý hiếm nội dung

Đoạn trích biểu đạt những cảm nhận mới mẻ của người sáng tác về tổ quốc qua hầu như vẻ đẹp được phát hiện tại ở chiều sâu trên nhiều phương diện: lịch sử, địa lí, văn hóa... Bốn tưởng trọng tâm, bao phủ toàn bộ bài xích thơ là tứ tưởng “Đất nước của nhân dân”