Axit sunfuric H2SO4 là 1 axit mạnh, được sử dụng và vận dụng nhiều trong thực tế đời sống, đó cũng là trong những axit quan trọng trong lịch trình học của những em.

Bạn đang xem: Tác dụng của axit sunfuric


Vậy axit sunfuric H2SO4 bao gồm những đặc điểm hoá học tập và đặc thù vật lý nào? Axit sunfuric đặc tất cả tính chât hóa học gì khác axit sunfuric loãng? bọn họ hãy cùng tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

* Trong bài xích này những em yêu cầu nắm vững tính chất hoá học tập sau của axit sunfuric

Bạn đã xem: đặc điểm hoá học của Axit Sunfuric H2SO4, lấy ví dụ như và bài tập – hoá lớp 10


Tác dụng với kim loại (trước Hyđro)Tác dụng cùng với oxit bazơTác dụng với bazơTác dụng cùng với phi kimTác dụng với chất khử (Fe, FeSO4,…)

Về cụ thể tính chất hoá học của axit sunfuric H2SO4 các em tham khảo bài viết dưới đây

I. Tính hóa học vật lý của axit sunfuric H2SO4

Axit sunfuric H2SO4 là hóa học lỏng, sánh như dầu, nặng trĩu gấp gấp đôi nước, khó cất cánh hơi với tan vô hạn trong nước.

 – Axit sunfuric H2SO4 đặc hút nước to gan lớn mật và tỏa nhiều nhiệt nên khi trộn loãng đề xuất cho thư thả axit đặc vào nước. Nếu làm trái lại sẽ có tác dụng nước sôi bất ngờ đột ngột bắn ra ngoài kèm theo những giọt axit làm bỏng da hoặc cháy quần áo.

*
Cấu sản xuất phân tử của axit sunfuric H2SO4

II. Tính chất hoá học tập của axit sunfuric H2SO4

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng)

* H2SO4 loãng là 1 trong những axit mạnh, có vừa đủ các đặc thù hóa học phổ biến của axit:

a) Axit sunfuric loãng làm cho quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

b) Axit sunfuric lãng tác dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó kim loại có hóa trị thấp) + H2↑

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Kim loại → muối bột + H2↑

 Ví dụ:  fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

* lưu ý:

nH2 = nH2SO4mmuối = mkim loại + mH2SO4 – mH2 = mkim loại + 96nH2

c) Axit sunfuric loãng tính năng với oxit bazơ → muối (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Oxit bazo → muối bột + H2O

 Ví dụ: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

* lưu giữ ý:

nH2SO4 = nH2O = nO (trong oxit)mmuối = moxit + mH2SO4 – mH2O = moxit + 98nH2SO4 – 18nH2O = moxit + 80nH2SO4 = moxit + 80n(O trong oxit)

d) Axit sunfuric loãng công dụng với bazơ → muối + H2O

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Bazo → muối bột + H2O

 Ví dụ: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

– phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ tạo thành thành muối sunfat.

 Ví dụ: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

e) Axit sunfuric loãng chức năng với muối → muối bắt đầu (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + axit mới

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Muối → Muối mới + Axit mới

 Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* lưu giữ ý: Thường dùng cách thức tăng giảm trọng lượng khi giải bài tập về phản bội ứng của axit sunfuric với muối.

2. Axit sunfuric quánh (H2SO4 đặc)

* Số lão hóa của cơ mà lưu huỳnh (S) rất có thể có là: -2 ; 0 ; +4 ; +6. Trong H2SO4 thì S bao gồm mức lão hóa +6 tối đa nên → H2SO4 đặc bao gồm tính axit mạnh, oxi hóa bạo dạn và có tính háo nước.

a) Axit sunfuric đặc tính năng với kim loại

– Thí nghiệm: cho mảnh Cu vào ống nghiệm đựng H2SO4 đặc 

– hiện tượng: dung dịch rời sang màu xanh và khí bay ra giữ mùi nặng sốc.

– Phương trình hóa học:

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

– H2SO4 đặc, nóng chức năng với các kim loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

* giữ ý: 

 – trong số bài tập vận dụng, kim loại công dụng với axit sunfuric quánh thường chạm chán nhất là sinh sản khí SO2, khi giải thường vận dụng bảo toàn e cùng bảo toàn nguyên tố:

ne = nkim loại.(hóa trị)kim loại = 2nSO2nH2SO4 bội nghịch ứng = 2nSO2mmuối = mkim loại + 96nSO2

 – H2SO4 đặc nguội bị động (không làm phản ứng) với Al, Fe và Cr.

 – H2SO4 đặc bội phản ứng được với hầu như các sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) → muối (trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị cao) + H2O + SO2↑ (S, H2S).

 – thành phầm khử của S+6 tùy ở trong vào độ mạnh mẽ của kim loại: sắt kẽm kim loại có tính khử càng táo bạo thì S+6 bị khử xuống tới mức oxi hóa càng thấp.

b) Axit sunfuric đặc tính năng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2↑

– PTPƯ: H2SO4 đặc + Phi kim → Oxit phi kim + H2O + SO2↑

S + 2H2SO4 3SO2↑ + 2H2O

C + 2H2SO4 CO2 + 2H2O + 2SO2↑

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O

c) Axit sunfuric đặc công dụng với những chất khử khác

– PTPƯ: H2SO4 đặc + hóa học khử (FeO, FeSO4) → Muối + H2O + SO2↑

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O 

d) Tính háo nước của axit sunfuric

Thí nghiệm: mang lại H2SO4 đặc vào ly đựng đường

Hiện tượng: Đường gửi sang màu black và sôi trào

– Phương trình hóa học:

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4 .11H2O

III. Bài xích tập về Axit sunfuric H2SO4

Bài 1 trang 143 sgk hoá 10: Một hòa hợp chất có thành phần theo trọng lượng 35,96% S; 62,92 %O với 1,12 %H. Phù hợp chất này có công thức chất hóa học là:

A. H2SO3. B. H2SO4. C. H2S2O7. D. H2S2O8.

* giải thuật bài 1 trang 143 sgk hoá 10:

 Ta gọi phương pháp của hợp hóa học là: HxSyOz

 ⇒ M = (x + 32y + 16z)

 Theo bài bác ra ta có:

 

*
(1)

(2)

(3)

 Từ (1) cùng (2) ⇒ x:y = 1:1 = 2:2 (*)

 Từ (2) cùng (3) ⇒ y:z = 2:7 (**)

Vậy từ (*) và (**) ⇒ x:y:z = 2:2:7

⇒ CT: H2S2O7

Kết luận: Đáp án chính xác là C

Bài 3 trang 143 SGK Hóa 10: Có 4 lọ, từng lọ đựng một hỗn hợp không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận thấy dung dịch đựng trong những lọ bằng phương pháp hóa học. Viết những phương trình hóa học xảy ra, giả dụ có.

* lời giải bài 3 trang 143 SGK Hóa 10:

– cho dung dịch BaCl2 vào 4 mẫu mã thử cất 4 dung dịch trên, hỗn hợp trong mẫu mã thửu nào đến kết tủa trắng là Na2SO4

 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

– cho dung dịch AgNO3 vào 3 mẫu mã thử còn lại, dung dịch trong mẫu không cho kết tủa là Ba(NO3)2, còn 2 mẫu thử còn lại cho kết tủa là HCl và NaCl.

 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

 NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

– Để sáng tỏ dung dịch HCl cùng NaCl, mang lại quỳ tím vào 2 dung dịch, dung di chuyển màu quỳ tím sang đỏ là HCl, dung dịch không làm chuyển màu sắc quỳ tím là NaCl.

Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10: a) Axit sunfuric đặc được dùng làm khô đông đảo khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Gồm có khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy chỉ ra một thí dụ. Vì chưng sao?

b) Axit sunfric đặc rất có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than được gọi là sự hóa than. Dẫn ra các thí dụ về sự hóa than của glocozơ, saccarozơ.

c) Sự có tác dụng khô cùng sự hóa than không giống nhau như gắng nào?

* Lời giải Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10:

a) Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô phần lớn khí ẩm. Thí dụ làm cho khô khí CO2, không làm cho khô được khí H2S, H2, …(do có tính khử).

 H2SO4 đặc + H2 → SO2 + 2H2O

 H2SO4 đặc + 3H2S → 4S + 4H2O

b) Axit sunfuric đặc hoàn toàn có thể biến nhiều hợp hóa học hữu cơ thành than:

C6H12O6 → 6C + 6H2O

C12H22O11 → 12C + 11H2O

c) Sự có tác dụng khô: chất được thiết kế khô không nuốm đổi.

– Sự hóa than: hóa học tiếp xúc với H2SO4 đặc biến thành chất khác trong các số ấy có cacbon.

Bài 5 trang 143 sgk hóa 10: a) Trong hòa hợp nào axit sunfuric gồm nhưng tính chất hóa học tầm thường của một axit ? Đó là những đặc thù nào? Dẫn ra rất nhiều phương trình bội nghịch ứng để minh họa.

b) trong trường hòa hợp nào axit sunfuric gồm những tính chất hóa học sệt trưng? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra phần đa phương trình bội nghịch ứng nhằm minh họa.

* giải mã bài 5 trang 143 sgk hóa 10:

a) hỗn hợp axit sunfuric loãng tất cả những đặc thù chung của axit, kia là:

– Đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ.

– tính năng với kim loại giải phóng hiđro.

sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

– chức năng với oxit bazơ và bazơ

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

– công dụng với nhiều muối

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 +2HCl

b) đặc điểm hóa học đặc thù của axit sunfuric sệt là tính oxi hóa khỏe khoắn và tính háo nước.

– đặc điểm oxi hóa mạnh

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2H2SO4 + S → 3SO2 + 2H2O

2H2SO4 + 2KBr → Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

– Tính háo nước và tính chất oxi hóa: Axit sunfuric đặc hấp thụ bạo dạn nước. Axit sunfuric đặc chiếm các nguyên tử H cùng O là đông đảo nguyên tố thành phần của các hợp hóa học gluxit hóa giải cacbon với nước.

C12H22O11 → 12C + 11H2O.

– Nếu nhằm H2SO4 đặc tiếp xúc với da sẽ bị bỏng vô cùng nặng, vị vậy khi thực hiện axit sunfuric phải rất là thận trọng.

Bài 6 trang 143 sgk hoá 10: Có 100ml hỗn hợp H2SO4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Bạn ta mong mỏi pha loãng thể tích H2SO4 trên thành dung dịch H2SO4 20%.

a) Tính thể tích nước nên dung nhằm pha loãng.

b) lúc pha loãng cần tiến hành như vậy nào?

 

* lời giải bài 6 trang 143 sgk hoá 10:

a) Thể tích nước cần dùng làm pha loãng.

 Theo bài ra, cân nặng của 100ml hỗn hợp axit 98% là: 100ml × 1,84 g/ml = 184g

 Khối lượng H2SO4 nguyên chất trong 100ml dung dịch trên: (184 x 94)/100 = 180,32g

 Khối lượng hỗn hợp axit 20% bao gồm chứa 180,32g H2SO4 nguyên chất: (180,32 x 100)/20 = 901,6g

 Khối ít nước cần bổ sung vào 100ml dung dịch H2SO4 98% để có được dung dịch 20%: 901,6g – 184g = 717,6g

 Vì D của nước là một trong những g/ml nên thể tích nước cần bổ sung cập nhật là 717,6 ml.

Xem thêm: 3+ Cách Tạo Tài Khoản Google Không Cần Số Điện Thoại, Tạo Tài Khoản Google

b) Cách triển khai khi trộn loãng: 

– lúc pha loãng đem 717,6 ml H2O vào ống đong hình trụ có thể tích khoảng 2 lít. Tiếp đến cho nhàn 100ml H2SO4 98% vào lượng nước trên, đổ axit tung theo một đũa thủy tinh, sau khoản thời gian đổ vài ba giọt đề xuất dùng đũa chất liệu thủy tinh khuấy nhẹ đều. Không được đổ nước vào axit 98%, axit sẽ phun vào da, mắt,… với gây phỏng da hoặc cháy quần áo.

Hy vọng với phần khối hệ thống kiến thức về đặc thù hoá học tập của axit sunfuric H2SO4 ở trên giúp ích cho các em. Mọi thắc mắc và góp ý những em hãy nhằm lại comment dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học tập tốt!