Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Swelling là gì
Bạn đang xem: Swelling là gì

*

*

*

*

swell /swel/ tính từ (thông tục) bùng cháy, cử, trộia swell pianist: một người chơi pianô cừ sang, quần là áo lượt, bảnh bao, diêm dúalớn look very swell: trông rất bảnh bao, trông rất diêm dúa (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tốta swell guy: chàng trai tốt danh từ chỗ lồi ra, chỗ phình ra, chỗ cao lên, chỗ gồ lên, chỗ sưng lênthe swell of the ground: chỗ đất cao, chỗ đất gồ lên chỗ lên bổng (trong bài hát) sóng biển động, sóng cồn (sau cơn bảo) (thông tục) người cừ, người giỏia swell in mathematics: tay cừ toán (thông tục) người ăn diện sang trọng, người ăn diện bảnh; kẻ tai lớn mặt to, ông to, bà towhat a swell you are!: cậu ăn diện bảnh quá!the swells: các người quần là áo lượt; các kẻ tai lớn mặt to nội động từ swelled; swelled, swollen phồng lên, sưng lên, lớn lên, căng rainjured wrist swells up: chỗ cổ tay bị thương sưng lênground swells into an eminence: đất cao dần lên thành một mô đấtheart swells: trái tim tưởng như vỡ ra vì xúc độngthe sails swell out: buồm căng ra ngoại động từ làm phình lên, làm phồng lên, làm sưng lên, làm nở ra, làm lớn rariver swollen with the rain: nước sông lên lớn vì trời mưawind swells the sails: gió làm căng buồmitems swell the total: nhiều khoản chi tiêu làm tăng tổng sốexpenditure swollen by extravagance: tiền giá cả tăng đều vì phung phílớn swell like a turkey-cock vênh vênh váo váo, lên mặt tay đâylớn swell with indignation tức điên ngườilớn swell with pride kiêu căng


*
Xem thêm: Groove Là Gì ? Nghĩa Của Từ Grooves Trong Tiếng Việt Groove Có Nghĩa Là Gì

n.


a rounded elevation (especially one on an ocean floor)a crescendo followed by a decrescendo

v.

increase in size, magnitude, number, or intensity

The music swelled lớn a crescendo

cause lớn become swollen

The water swells the wood

adj.

English Synonym và Antonym Dictionary

swells|sweller|swellest|swelled|swelling|swollensyn.: amplify billow broaden bulge enlarge expand gain good increase inflate magnify stretchant.: shrink