Vật lí 9 bài 7 giúp những em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào chiều lâu năm dây dẫn. Đồng thời giải nhanh được các bài tập đồ dùng lí 9 chương I trang 19, 20, 21.

Bạn đang xem: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Việc giải bài xích tập đồ lí 9 bài bác 7 trước khi đi học các em lập cập nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ở trên lớp vẫn học gì, gọi sơ qua về văn bản học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, gấp rút soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.


Lý thuyết Sự phụ thuộc của năng lượng điện trở vào chiều dài dây dẫn

1. Xác định sự phụ thuộc của năng lượng điện trở dây dẫn vào giữa những yếu tố không giống nhau

Điểm không giống nhau giữa các cuộn dây:

+ trang bị liệu

+ Chiều dài

+ máu diện

⇒ gần như yếu tố tất cả thể tác động đến năng lượng điện trở của dây: vật dụng liệu, chiều dài và tiết diện.

2. Sự dựa vào của điện trở vào chiều lâu năm dây dẫn

Để xác định điện trở của dây dẫn dựa vào vào chiều lâu năm dây thì biến đổi chiều dài của dây dẫn, máu diện dây và vật tư làm dây dẫn phải như nhau (giữ nguyên).

⇒ Kết quả: Điện trở của những dây dẫn tất cả cùng huyết diện và được thiết kế từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều lâu năm mỗi dây.

*

3. Liên hệ thực tế

- Mắc một đèn điện vào hiệu điện vắt không đổi bởi dây dẫn ngắn thì đèn sáng sủa bình thường, nếu như thay bởi dây dẫn tương đối dài gồm cùng tiết diện và được gia công từ cùng một loại vật tư thì đèn sáng sủa yếu hơn.


⇒ bởi điện trở dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, lúc chiều dài tăng lên thì năng lượng điện trở của dây tăng lên. Vì chưng vậy năng lượng điện trở của đoạn mạch cũng tăng lên. Như vậy, khi hiệu điện ráng không thay đổi nhưng điện trở tạo thêm thì cường độ loại điện qua trơn đèn giảm xuống ⇒ đèn sáng yếu hơn.

- khối hệ thống đường dây cài điện 500 kV của vn từ hòa bình tới trạm Phú Lâm (Thành phố hồ Chí Minh) tài 1530 km, gồm ba đường dây tải, mỗi mặt đường dây tải đó lại gồm tư dây được links lại với nhau bằng các khung kim loại. Nếu biết 1 km của mỗi dây này có điện trở là từng nào thì ta rất có thể tính được điện trở của một dây này từ hòa bình tới Phú Lâm dựa vào tỉ số

*

Giải bài xích tập trang bị lí 9 trang 19, 20, 21

Bài C1 (trang 19 SGK thiết bị lí 9)

Một dây dẫn dài l và tất cả điện trở R. Nếu nhận định rằng dây dẫn cùng các loại đó nhiều năm 2l là tất cả hai dây dẫn nhiều năm l được mắc tiếp nối với nhau thì hãy dự kiến xem dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu. Tương tự như vậy thì một dây dẫn cùng một số loại đó lâu năm 3l có điện trở là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án

Dây dẫn dài 2l sẽ có được điện trở 2R, dây dẫn nhiều năm 3l gồm điện trở 3R .

Bài C2 (trang 21 SGK đồ dùng lí 9)


Mắc một đèn điện vào hiệu điện cố không đổi bởi dây dẫn ngắn thì đèn sáng bình thường, tuy thế nếu thay bằng dây dẫn khá dài tất cả cùng máu diện và được thiết kế từ và một loại vật liệu thì đèn sáng yếu hơn. Hãy phân tích và lý giải tại sao.

Xem thêm: Phương Trình Điện Li Naclo Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu Hay Chất Không Điện Li?

Gợi ý đáp án

Nếu mắc đèn điện vào hiệu điện cầm không đổi bởi dây dẫn càng nhiều năm thì điện trở của đoạn mạch càng lớn. Mặt khác dây dẫn cho bóng đèn y như một năng lượng điện trở phụ ghép nối liền với đèn phải điện trở của mạch điện tăng thêm. Theo định hình thức Ôm thì cường độ loại điện chạy qua đèn càng nhỏ nên đèn càng sáng sủa yếu hơn hoặc rất có thể không sáng.

Bài C3 (trang 21 SGK vật dụng lí 9)

Khi đặt hiệu điện chũm 6V vào nhị đầu một cuộn dây dẫn thì mẫu điện qua nó tất cả cường độ là 0,3A. Tính chiều dài của dây dẫn cần sử dụng đế quấn cuộn dây này, hiểu được dây dẫn một số loại này nếu lâu năm 4m thì gồm điện trở là 2Ω

-Điện trở của cuộn dây:

*

- Dây dẫn dài 4 m thì gồm điện trở là 2 Ω

Điện trở có giá trị 20Ω sẽ có được chiều dài là

*

Bài C4 (trang 21 SGK đồ lí 9)

Hai đoạn dây dẫn tất cả cùng huyết diện và được gia công từ cùng một nhiều loại vật liệu, có chiều dài là L1 với L2. Thứu tự đặt và một hiệu điện cầm vào nhị đầu của từng đoạn dây này thì cái điện chạy qua chúng tất cả cường độ tương ứng là I1 cùng I2. Biết I1 = 0,25.I2, hỏi L1 nhiều năm gấp từng nào lần L2?