(6) Ở đk thường, glucozơ và saccarozơ gần như là hồ hết chất rắn, dễ dàng tan trong nước;

(7) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu để cung ứng tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng ko khói;

(8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit;

(9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc;

(10) vào công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên

Số phát biểu đúng là:

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem lời giải đúng với hướng dẫn giải nhé.Bạn vẫn xem: Sự gửi hóa tinh bột trong khung người người tất cả sinh ra mantozo

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự học 365

Giải bỏ ra tiết:

(1) Glucozơ có khả năng tham gia bội nghịch ứng tráng bạc;

=> Đúng

(2) Sự đưa hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ;

=> Đúng

(3) Mantozơ có công dụng tham gia bội phản ứng tráng bạc;

=> Đúng

(4) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β-glucozơ và α-fructozơ;

=> Sai. Là α -glucozơ với β -fructozơ

(5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo nên axit gluconic;

=> Sai. Chế tác thành sorbitol

(6) Ở đk thường, glucozơ cùng saccarozơ đều là đều chất rắn, dễ dàng tan vào nước;

=> Đúng

(7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để thêm vào tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói;

=> Đúng

(8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit;

=> Sai. Có cả links α-1,6-glicozit

(9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc;

(10) trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

=> Đúng

=>A

Các câu hỏi liên quan liêu

Ý kiến của người sử dụng Hủy

MenuKhám phá thêm

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH
Bạn đang xem: Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozo

*

243a Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, vn × Đăng cam kết hoặc Đăng nhập cấp tốc bằng:

*Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 7 Chương 1 Violet, Đề Kiểm Tra Đại Số 7 Chương 1 Violet

(*) Khi bấm chuột đăng ký kết tài khoản, bạn chắc chắn rằng đã đoc và đồng ý với chính sách bảo mật cùng Điều khoản thương mại dịch vụ của Tự học tập 365.