(6) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước;

(7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói;

(8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit;

(9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc;

(10) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên

Số phát biểu đúng là:

A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúnghướng dẫn giải nhé.Bạn đang xem: Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozo

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

(1) Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

=> Đúng

(2) Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozơ;

=> Đúng

(3) Mantozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;

=> Đúng

(4) Saccarozơ được cấu tạo từ hai gốc β-glucozơ và α-fructozơ;

=> Sai. Là α -glucozơ và β -fructozơ

(5) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic;

=> Sai. Tạo thành sorbitol

(6) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước;

=> Đúng

(7) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói;

=> Đúng

(8) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit;

=> Sai. Có cả liên kết α-1,6-glicozit

(9) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc;

(10) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

=> Đúng

=>A

Các câu hỏi liên quan

Ý kiến của bạn Hủy

MenuKhám phá thêm

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI GIÚP BẠN TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT NHẤT CỦA CHÍNH MÌNH
Bạn đang xem: Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người có sinh ra mantozo

*

243a Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam × Đăng ký hoặc Đăng nhập nhanh bằng:

*Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 7 Chương 1 Violet, Đề Kiểm Tra Đại Số 7 Chương 1 Violet

(*) Khi bấm vào đăng ký tài khoản, bạn chắc chắn đã đoc và đồng ý với Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ của Tự Học 365.