*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài xích 8. Sự biến đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố hóa học


Lý thuyết Hóa 10 bài bác 8. Sự thay đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố trong cùng một nhóm được lặp đi lặp lại sau mỗi chu kì ⟹ ta nói chúng chuyển đổi một phương pháp tuần hoàn.

Bạn đang xem: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

- Sự thay đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố khi năng lượng điện hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến hóa tuần hoàn về tính chất chất của những nguyên tố.

II, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố team A

- các nguyên tố nằm trong cùng một đội A có cùng số e lớp bên ngoài cùng (số e hóa trị) ⟶ là vì sao của sự giống như nhau về đặc điểm hóa học của các nguyên tố team A.

- Số trang bị tự của tập thể nhóm (IA, IIA…) = Số electron phần ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Nguyên tố s thuộc đội IA, IIA.

- Nguyên tố p thuộc team IIIA → (trừ He).

2. Một vài nhóm A tiêu biểu

a) nhóm VIIIA (nhóm khí hiếm)

- Gồm những nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

- công thức chung thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng: ns2 np6 (trừ He).

- số đông các khí hi hữu không tham gia phản ứng hóa học. Ở điều kiện thường, chúng tồn tại nghỉ ngơi dạng khí, phân tử chỉ bao gồm một nguyên tử.

b) đội IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm)

- Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

- phương pháp chung cấu hình electron phần bên ngoài cùng: ns1 (Dễ nhịn nhường 1 electron nhằm đạt cấu trúc bền bỉ của khí hiếm).

- đặc điểm hóa học:

+ tác dụng với oxi chế tạo oxit bazơ.

+ chức năng với phi kim tạo thành muối.

+ tác dụng với nuớc chế tạo ra hiđro cùng hiđroxit.

c) team VIIA (nhóm halogen)

- Gồm các nguyên tố: F, Cl, Br, I, At.

- công thức chung cấu hình electron phần bên ngoài cùng: ns2 np5 (Dễ dìm 1 electron để đạt cấu trúc chắc chắn của khí hiếm).

- tính chất hóa học:

+ tính năng với oxi tạo oxit axit

+ tác dụng với sắt kẽm kim loại tạo muối.

Xem thêm: Các Cách Tải Video Trên Youtube Về Bộ Nhớ Điện Thoại Android

+ công dụng với hiđro sản xuất hợp hóa học khí.