sober /"soubə/* tính từ- không say rượu- điều độ- điềm tĩnh, điềm đạm- đúng mức, khiêm tốn=a sober estimate+ sự review đúng mức- nhã, không loè loẹt (màu sắc)=sober colour+ color nhã!as sober as a judge- tỉnh táo, ko thiên vị* ngoại đụng từ- có tác dụng hết say, làm tỉnh rượu, có tác dụng dã rượu- làm cho (ai) giảm bồng bột, có tác dụng bớt táo bị cắn bạo...- có tác dụng (màu sắc) giảm loè loẹt* nội đụng từ- tỉnh rượu, không còn say- ((thường) + down) trấn tĩnh lại, tĩnh vai trung phong lại
Below are sample sentences containing the word "sober"
from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sober", or refer khổng lồ the context using the word "sober" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Sober là gì


1. Imagine if he was sober.

Tưởng tượng khi cậu ta cai được xem.

2. Then we"ll worry about making you sober.

Rồi họ sẽ lo việc chữa nghiện rượu.

3. Think of it as costa rican sober juice.

Cứ chỉ ra rằng trả trộn nước giã rượu Costa Rica đi.

4. Didn"t you hear the boss khủng say that I was sober?

Anh không nghe ông chủ anh nói là tôi vẫn tỉnh hãng apple sao?

5. You sober up, you dirty bastard or I"ll kill you!

thức giấc dậy đi, đồ vật khốn kiếp dơ thỉu, còn nếu như không tôi đang giết anh!

6. I"ve been hired by your father lớn be your sober companion.

ba anh vẫn thuê tôi để làm người kèm cặp mang lại anh.

7. How can I stay sober with that vulture"s beak inside me?

làm thế nào tôi có thể tỉnh táo apple được với con kên kên đó trong bụng tôi?

8. I"m sober và crazy and I don"t know what I might do!

Tôi đang say ko rượu với điên trên đây tôi đo đắn mình nên làm gì!

9. He seemed rather sober, & some of the boys made fun of him.

Nó ngoài ra khá điềm tĩnh và một trong những thiếu niên đã chế nhạo nó.

10. After a stint in rehab he returns khổng lồ the station sober, but shaky.

Sau lễ tấn phong, ông về bên Thất Khê, liên tục sống im lẽ.

11. If you must know, we have a longstanding agreement never to lớn go lớn bed sober.

chúng ta đã thỏa thuận hợp tác sẽ không khi nào đi ngủ trong lúc tỉnh táo.

12. At that he rose, gave me a sober glance, và abruptly left the room.

Nghe nắm chú đứng dậy, liếc quan sát tôi một cách điềm đạm, và đột nhiên rời khỏi phòng.

13. Yeah, well, Mom, when you were getting sober you still had the right to lớn see us.

Vâng, vậy khi Caitlyn đang cai nghiện thì chị ấy rất có thể ở với chúng ta.

14. Paul encouraged the Saints to lớn overcome perversity, be sober & faithful, and maintain good works.

phao Lô khuyến khích những Thánh Hữu phải kìm hãm được sự ương ngạnh, yêu cầu tiết độ cùng trung tín, và gia hạn những vấn đề làm tốt.

15. He"s one of the best printers in the business, when he"s sober he is, that is.

Ảnh là thợ in giỏi nhất đó. Ý là khi ảnh tỉnh rượu thôi.

16. Very vilely in the morning when he"s sober and most vilely in the afternoon when he"s drunk.

khôn xiết đê luôn tiện vào buổi sáng khi không uống rượu và đê tiện tuyệt nhất về chiều lúc say bét nhè.

17. (Joel 1:5) Yes, the spiritual drunkards of Judah were told lớn “wake up,” to lớn sober up.

Hỡi những ngươi hết thảy là kẻ hay uống rượu, hãy than-vãn vì cớ rượu ngọt đã bị cất ngoài miệng các ngươi” (Giô-ên 1:5).

18. How might Mormon’s character traits of being sober & quick to observe help him with these responsibilities?

Đặc tính đứng đắn cùng quan gần kề nhanh nhậy của mặc Môn rất có thể giúp đỡ ông với những trách nhiệm này như vậy nào?

19. You don"t have lớn admit it, but you will realize that sober smack heads are the best listeners, so...

Thú nhận làm cho gì, những người tỉnh sau cơn say là những người biết lắng tai nhất, nên...

20. The music video clip for "Call Me When You"re Sober" was shot in Los Angeles & is based on the fairy tale Little Red Riding Hood.

đoạn phim của "Call Me When You’re Sober" được quay tại Los Angeles và dựa trên câu truyện cổ tích "Cô bé bỏng quàng khăn đỏ".

21. We made that small house ring with boisterous mirth & resound with the murmur of much sober talk, making amends then to lớn Walden vale for the long silences.

Xem thêm: Không Như Người Ta Luôn Nồng Cháy Với Gian Dối, Lyrics Sao Anh Ra Đi

công ty chúng tôi đã triển khai vòng căn nhà nhỏ với mirth náo nhiệt và vang lên với giờ rì rào của nhiều nói chuyện thức giấc táo, tạo cho sửa đổi sau đó Walden thung lũng vắng lặng dài.