- Chọn bài bác -Unit 1: BACK to lớn SCHOOLUnit 2: PERSONAL INFORMATIONUnit 3: AT HOMEUnit 4: AT SCHOOLUnit 5: WORK and PLAYUnit 6: AFTER SCHOOLUnit 7: THE WORLD OF WORKUnit 8: PLACESUnit 9: AT home AND AWAYUnit 10: HEALTH and HYGIENCEUnit 11: KEEP FIT, STAY HEALTHYUnit 12: LET"S EAT!Unit 13: ACTIVITIESUnit 14: FREETIME FUNUnit 15: GOING OUTUnit 16: PEOPLE và PLACES

Mục lục

4. Listen & read. Then answer the questions.6. Read. Then answer.4. Listen. Then practice with a partner.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh lớp 7 unit 2


Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Học giỏi Tiếng Anh Lớp 7 Unit 2: PERSONAL INFORMATION khiến cho bạn giải những bài tập trong sách tiếng anh, sách giải bài xích tập tiếng anh 7 triệu tập vào bài toán sử dụng ngữ điệu (phát âm, trường đoản cú vựng cùng ngữ pháp) để cải tiến và phát triển bốn tài năng (nghe, nói, đọc cùng viết):

A. Telephone numbers (Phần 1-7 trang 19-23 SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Read.

(Đọc.)

TELEPHONE DIRECTORY

(DANH BẠ ĐIỆN THOẠI)

*

Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành với bạn học, nói số điện thoại cảm ứng thông minh của những người này.)

a) Dao Van An 7345610: seven – three – four – five – six – one – oh.

b) Pham Viet Anh 8269561: eight – two – six – nine – five – six – one.

c) Pham Thanh tía 5267117: five – two – six – seven – one – one – seven.

d) Dinh Thi Bang 9259288: nine – two – five – nine – two – double eight.

e) Vu Thanh Bat 6275564: six – two – seven – double five – six – four.

f) Bui Ngoc Linh 8231236: eight – two – three – one – two – three- six.

2. Listen and write the telephone numbers.

(Lắng nghe với viết những số năng lượng điện thoại.)

Bài nghe:

a) 8 251 654 b) 8 250 514c) 8 521 963 d) 8 351 793e) 8 237 041 f) 8 821 652

3. Listen.

(Nghe.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Lan: Xin lỗi Hoa.

Hoa: Gì vậy Lan.

Lan: Số điện thoại của công ty là gì?

Hoa: 8 262 019.

Lan: Cảm ơn. Mình sẽ gọi cho bạn sớm.


Now ask your classmates and complete the list. (Bây giờ hỏi chúng ta trong lớp của em và hoàn thành danh mục này.)

Ví dụ:

*

4. Listen & read. Then answer the questions.

(Nghe cùng đọc. Kế tiếp trả lời những câu hỏi.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Phong: Xin chào. Đây là số 8 537 471.

Tâm : Xin chào. Bao gồm phải Phong không?

Phong: Vâng. Ai đấy?

Tâm : trung ương đây. Về tối mai bạn có nhàn hạ không?

Phong: Ừ. Bản thân rảnh.

Tâm : Bạn có muốn đi coi phim không?

Phong: mong mỏi chứ. Mấy giờ phim sẽ bắt đầu?

Tâm : Phim sẽ bước đầu lúc 7 giờ.

bọn họ sẽ gặp gỡ nhau lúc 6 giờ đồng hồ 45.

Phong: chúng ta sẽ gặp mặt nhau ở đâu?

Tâm : họ sẽ gặp nhau trước rạp phim.

Phong: xuất xắc đấy. Bản thân sẽ gặp mặt bạn vào trong ngày mai. Đừng trễ nhé!

Trả lời câu hỏi:

a) Who will meet tomorrow? (Ngày mai ai sẽ gặp mặt nhau?)

=> Tam and Phong will meet each other tomorrow.

b) What will they do? (Họ sẽ có tác dụng gì?)

=> They will see a movie.

c) What time will they meet? (Họ sẽ chạm mặt nhau dịp nào/ cơ hội mấy giờ?)

=> They will meet at 6.45.

d) Where will they meet? (Họ sẽ gặp nhau làm việc đâu?)

=> They will meet in front of the movie theatre.

5. Listen. Then write the answers.

(Nghe. Sau đó viết những câu trả lời.)

Bài nghe:

*

6. Read. Then answer.

(Đọc. Kế tiếp trả lời.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Trong đoạn hội thoại này, Hân hoàn toàn có thể là chị hoặc em của Lan. Nhìn trong hình mình thấy Hân còn khôn xiết trẻ đề xuất mình đã dịch Hân là em của Lan.

Hân : Xin chào. Đây là số 8 674 758.

Phong: Xin chào. Bao gồm phải Lan đó không?

Hân : Không. Đây là em chị ấy, Hân. Nhiều người đang gọi đấy ạ?

Phong: Anh là Phong. Anh có thể nói chuyện với Lan được không?

Hân : vô cùng tiếc. Hiện thời chị ấy không có ở nhà.

Phong: lúc nào thì chị ấy vẫn về?

Hân : khoảng chừng 6 giờ đồng hồ chị ấy đang về.


Phong: Được rồi. Vui lòng nói mang đến chị ấy là anh sẽ call lại sau 6 giờ.

Hân : Vâng ạ. Em vẫn nói mang lại chị ấy. Trợ thì biệt.

Phong: tạm biệt.

Trả lời câu hỏi:

a) Who is caling? (Ai đang gọi?)

=> Phong is calling.

b) Who is answering the phone? (Ai đang trả lời điện thoại?)

=> Han, Lan’s sister, answers the phone.

c) Who are they talking about? (Họ đang nói tới ai?)

=> They’re talking about Lan.

d) When will she be back? (Khi như thế nào cô ấy trở về?)

=> She will be back about 6 o’clock.

e) When will Phong call her again? (Khi làm sao Phong sẽ gọi lại cho cô ấy?)

=> Phong will hotline her again after six.

7. Play with words.

(Chơi cùng với chữ.)

Bài nghe:

Will you come to my party?

(Bạn sẽ tới dự bữa tiệc của tôi chứ?)

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)


*

B. My birthday (Phần 1-9 trang 24-28 SGK tiếng Anh 7)

1. Listen & repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

first (thứ nhất)second (thứ hai)third (thứ ba)
fourth (thứ tư)fifth (thứ năm)sixth (thứ sáu)
seventh (thứ bảy)eighth (thứ tám)ninth (thứ chín)
tenth (thứ mười)eleventh (thứ mười một)twelfth (thứ mười hai)
thirteenth (thứ mười ba)fourteenth (thứ mười bốn)fifteenth (thứ mười năm)
sixteenth (thứ mười sáu)seventeenth (thứ mười bảy)eighteenth (thứ mười tám)
nineteenth (thứ mười chín)twentieth (thứ nhị mươi)twenty-first (thứ nhị mốt)
twenty-second (thứ nhì hai)twenty-third (thứ nhị ba)twenty-fourth (thứ nhì tư)
twenty-fifth (thứ hai năm)twenty-sixth (thứ hai sáu)twenty-seventh (thứ nhì bảy)
twenty-eighth (thứ hai tám)twenty-ninth (thứ nhị chín)thirtieth (thứ bố mươi)
thirty-first (thứ bố mốt)

2. Listen & write the dates.

(Nghe cùng viết những ngày tháng.)

Bài nghe:

*

a) the first of Julyb) the nineteenthc) the sixthd) the fourteenthe) the seventeenthf) the thirty-first

3. Write the months in order from first khổng lồ twelfth.

(Viết những tháng theo lắp thêm tự tự tháng trước tiên đến tháng lắp thêm mười hai.)

*

January : mon MộtJuly : tháng Bảy
February: mon HaiAugust : tháng Tám
March : tháng BaSeptember: mon Chín
April : tháng TưOctober : tháng Mười
May : mon NămNovember : tháng Mười Một
June : mon SáuDecember : tháng Mười Hai

4. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Tiếp nối luyện tập với các bạn học.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Thầy Tân: Mời bạn kế tiếp.

Hoa : Em kính chào thầy.

Thầy Tân: xin chào em. Tên em là gì?

Hoa : Phạm Thị Hoa ạ.

Thầy Tân: Ngày sinh của em là gì?

Hoa : Ngày 8 tháng 6. Sinh nhật cho tới em sẽ được 14 tuổi.

Thầy Tân: Địa chỉ của em?

Hoa : Số 12 đường Trần Hưng Đạo. Em sinh sống với cô chú.

Thầy Tân: Số điện thoại thông minh của em?

Hoa : 8 262 019.

Thầy Tân: Cảm ơn em, Hoa. Em có thích trường chúng ta không?

Hoa : Dạ có. Nó khôn cùng đẹp. Nhưng mà em hết sức lo lắng.

Em không tồn tại người các bạn nào cả. Em không được vui mang đến lắm.

Thầy Tân: Đừng lo. Thầy chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa em sẽ có nhiều bạn mới.


*

Trả lời câu hỏi:

a) How old is Hoa now? (Bây tiếng Hoa từng nào tuổi?)

=> She is thirteen now.

b) How old will she be on her next birthday? (Cô ấy sẽ từng nào tuổi vào sinh nhật tới?)

=> She will be 14 on her next birthday.

c) When is her birthday? (Sinh nhật của cô ấy ấy vào trong ngày nào?)

=> It’s on the eighteenth of June.

d) Who does Hoa live with? (Hoa sống với ai?)

=> She lives with her uncle & aunt.

e) Why is Hoa worried? (Tại sao Hoa lại lo lắng?)

=> She’s worried because she doesn’t have any friends.

Về em.)

f) How old will you be on your next birthday? (Em sẽ từng nào tuổi vào sinh nhật tới?)

=> I’ll be fourteen on my next birthday.

g) Who bởi you live with? (Em sống với ai?)

=> I live with my parents.

h) What is your address? (Địa chỉ của em?)

=> My address is 1102 Giai Phong Street.

5. Read the dialogue again. Then complete this form.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Sau đó ngừng phiếu sau.)

Student Registration Form

(Phiếu đăng kí học sinh)

Name : Pham Thi Hoa

Date of birth : June 8th

Address : 12 Tran Hung Dao Street

Telephone number: 8 262 019

6. Read. Then complete the card.

(Đọc. Sau đó ngừng thiệp mời này.)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Lan 12 tuổi. Vào chủ Nhật, 25 tháng 5, cô ấy sẽ tiến hành 13 tuổi. Cô ấy sẽ tổ chức triển khai một buổi tiệc cho sinh nhật của cô ý ấy. Cô ấy vẫn mời một vài người bạn.

Cô ấy sống sống số 24 mặt đường Lý thường Kiệt. Bữa tiệc sẽ diễn ra tại nhà của cô ấy. Nó sẽ ban đầu lúc 5 tiếng chiều và xong lúc 9 giờ.

Complete this invitation thẻ to Lan’s party. (Hoàn thành tấm thiệp mời tham dự tiệc sinh nhật của Lan.)

Dear Nam,

I am having a birthday các buổi party on Sunday, May 25th. The party will be at my house at 24 Ly Thuong Kiet Street from 5 pm lớn 9 pm.

I hope you will come & join the fun.

Love,

Lan Telephone: 8 674 758

7. Think and write. Imagine you will be a guest at Lan’s birthday party.

(Suy nghĩ và viết. Hãy tưởng tượng em sẽ là khách hàng mời dự buổi tiệc sinh nhật của Lan.)

a) What will you give Lan? (Bạn sẽ tặng kèm gì mang đến Lan?)

=> I’ll give her a beautiful pen-box. (hộp đựng bút)

b) How will you get khổng lồ her home? (Bạn đến nhà Lan bằng phương tiện gì?)

=> I’ll get lớn her trang chủ by bicycle.

c) What games will you play? (Bạn sẽ chơi trò giải trí gì?)

=> I’ll plays the game “Let’s sing”.

d) What will you eat? (Bạn sẽ nạp năng lượng gì?)

=> I’ll eat cakes, sweets and fruits.


e) What will you drink? (Bạn vẫn uống gì?)

=> I’ll drink soft drink.

f) What time will you leave? (Khi nào bạn ra về?)

=> I’ll leave at about 8.30 pm.

8. Now write an invitation to your birthday party.

Xem thêm: Condominium - 6 Different Types Of Condos To Know

(Bây giờ đồng hồ hãy viết một thiệp mời cho tới tiệc sinh nhật của bạn.)

June 25th

Dear Thanh,

I am having a birthday buổi tiệc nhỏ next Sunday, June 27th. The buổi tiệc nhỏ will be at my house at 112 Le Duan street, from 6 pm to lớn 10 pm. Will you come to join in with us? I hope you will come & have a great time.