*Bạn đang xem: Soạn bài bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

*

Soạn văn lớp 7: bố cục tổng quan và phương thức lập luận trong bài văn nghị luận

*

I. Quan hệ giữa bố cục và lập luận

- bài bác văn gồm 3 phần lớn: mở bài bác , thân bài, kết bài

- Phần mở bài bác và kết bài bác có một quãng văn, phần thân bài bác có nhì đoạn

- các luận điểm

+ Luận điểm chính: Tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta

+ Luận cứ: 

- Lòng yêu thương nước trong quá khứ: vào lịch sử chống nước

- Lòng yêu thương nước ở hiện tại: thể hiện qua việc làm của mọi công dân từ già đến trẻ, ko phân biệt giai cấp, nghề nghiệp

+ Mở rộng: nhân dân ta cần phát huy lòng yêu nước

II. Luyện tập

a.

Xem thêm: Cấu Tạo Ngoài Của Giun Đất Thích Nghi Với Đời Sống Trong Đất Như Thế Nào

Bài văn đặt ra tư tưởng vấn đề : học tập cơ bạn dạng mới có thể trở thành tài lớn

- Luận điểm:

+ ko phải ai học cũng thành tài

+ Học muốn thành tài phải kiên trì từ cái cơ bản nhất

- Các câu chứa luận điểm:

+ Ở đời có không ít người đến lớp nhưng không nhiều người biết học mang lại thành tài 

+ câu chuyện vẽ trứng của Đơ Vanh – xi cho người ta thấy chỉ ai cần cù luyện tập rượu cồn tác cơ phiên bản thật giỏi thật tinh mới tất cả tiền đồ

b. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài

- Bài văn có bố cục 3 phần

- Cách lập luân trong bài: Lập luận theo lối nguyên nhân kết quả: có học từ cái cơ bản mới thành tài, có người thầy giỏi mới có người học trò giỏi