tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả 4 chữ số khác biệt và số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số cùng với chữ số hàng vạn là 2 và các chữ số còn lại không giống nhau . Tính tổng với hiệu 2 số đó ?


*

viết số từ nhiên bé dại nhất lớn số 1 có những chữ số khác biệt có tích những chữ số là 210 

b, viết số thoải mái và tự nhiên chẵn nhỏ dại nhất 5 chữ số khác nhau tổng những chữ số bởi 16

c, gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số có những chữ số khác biệt có chữ số hàng đơn vị là 2 cùng chữ số lớn hơn hàng đơn vị chức năng 5 

d,có bao nhiêu số gồm 4 chữ số cơ mà mõi số phân tách hết mang lại 2 với 3

e,có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau có chữ số hàng đơn vị chức năng là 0

g,có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số gồm chữ số hàng trăm ngàn là 1


*

a) nhỏ tuổi nhất: 2357 ; mập nhất: 75321

b) 10258

c) bạn cần viết rõ đè hơn nha

d) 6000 số

e) 882 số

g) 100 số


a) Tính tổng của số từ nhiên nhỏ dại nhất bao gồm 4 chữ số cùng số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 3 chữ số

b) Tính tổng của số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất gồm 4 chữ số khác biệt và số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 3 chữ số khác nhau

c)Tính tổng của số thoải mái và tự nhiên lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số khác biệt với số tự nhiên và thoải mái chẵn nhỏ tuổi nhất có 5 chữ số giống nhau.

Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số

 

 


Tính tổng của

a) Số tự nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số với số tự nhiên và thoải mái lớn duy nhất có tía chữ số.

b) Số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có 2 chữ số khác biệt và số tự nhiên nhỏ dại nhất có cha chữ số khác nhau.

c) Số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có bốn chữ số không giống nhau và số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn nhất có bố chữ số.

d) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả bốn chữ số không giống nhau và số tự nhiên và thoải mái chẵn nhỏ dại nhất tất cả bốn chữ số không giống nhau


Tính tổng của

a) Số trường đoản cú nhiên bé dại nhất bao gồm hai chữ số và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số.

+ Số từ nhiên nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số là: 10

+ Số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có ba chữ số là: 999

Tổng là: 10 + 999 = 1009

b) Số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có 2 chữ số không giống nhau và số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có ba chữ số khác nhau.

Số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 2 chữ số không giống nhau là: 98

Số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có ba chữ số không giống nhau. 102

Tổng là: 98 + 102 = 200

c) Số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất tất cả bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn nhất có tía chữ số.

+ Số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả bốn chữ số khác biệt là: 1023

+ Số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn nhất có cha chữ số là: 998

Tổng là: 1023 + 998 = 2021

d) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên và thoải mái chẵn nhỏ nhất bao gồm bốn chữ số không giống nhau.

Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm bốn chữ số không giống nhau là: 9876

Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất tất cả bốn chữ số khác biệt là: 1024

Tổng là: 9876 + 1024 = 10900


Đúng 0
comment (0)

a) Số tự nhiên bé dại nhất có 2 chữ số là: 10

Số tự nhiên lớn nhất gồm 3 chữ số là: 999

Vậy tổng của nhì số trên là: 10 + 999 = 1009

b) Số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 2 chữ số khác biệt là: 98

Số tự nhiên bé dại nhất bao gồm 3 chữ số không giống nhau là: 102

Tổng của 2 số trên là; 98 + 102 = 200

c) Số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất gồm 4 chữ số khác biệt là: 1023

Số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số là: 998

Tổng của 2 số trên là: 1023+998=2021

d) Số tự nhiên lớn nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau là: 9876

Số tự nhiên và thoải mái chắn bé dại nhất có 4 chữ số khác biệt là: 1024

Tổng của hai số trên là: 9876 + 1024 = 10900

Hok tốt :)


Đúng 0
bình luận (0)
tự đi nhưng làm hỏi bài bác là ko tốt nha
Đúng 0
bình luận (0)

Tính tổng của

a) Số tự nhiên nhỏ dại nhất gồm hai chữ số cùng số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có cha chữ số.

b) Số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số không giống nhau và số từ nhiên nhỏ dại nhất có tía chữ số không giống nhau.

c) Số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất bao gồm bốn chữ số khác biệt và số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn số 1 có cha chữ số.

d) Số tự nhiên lớn nhất gồm bốn chữ số khác nhau và số thoải mái và tự nhiên chẵn nhỏ tuổi nhất gồm bốn chữ số không giống nhau.


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi bỏ

a) Số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có hai chữ số cùng số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có bố chữ số.

+ Số từ nhiên nhỏ dại nhất tất cả hai chữ số là: 10

+ Số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có tía chữ số là: 999

Tổng là: 10 + 999 = 1009

b) Số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn số 1 có 2 chữ số không giống nhau và số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có ba chữ số không giống nhau.

Số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 2 chữ số không giống nhau là: 98

Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có cha chữ số khác nhau. 102

Tổng là: 98 + 102 = 200

c) Số tự nhiên nhỏ dại nhất tất cả bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn nhất có tía chữ số.

+ Số tự nhiên nhỏ nhất bao gồm bốn chữ số không giống nhau là: 1023

+ Số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có bố chữ số là: 998

Tổng là: 1023 + 998 = 2021

d) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm bốn chữ số không giống nhau và số tự nhiên và thoải mái chẵn bé dại nhất tất cả bốn chữ số khác nhau.

Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số không giống nhau là: 9876

Số thoải mái và tự nhiên chẵn nhỏ tuổi nhất tất cả bốn chữ số khác nhau là: 1024

Tổng là: 9876 + 1024 = 10900


Đúng 0

comment (0)

a) Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất bao gồm tổng những chữ số là 21

b) Viết số từ nhiên nhỏ nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 21.

c) Viết số tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 21.

d). Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất tất cả tích những chữ số bằng 21.

e). Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số không giống nhau và tích những chữ số bởi 21.

f). Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 4 chữ số và tích các chữ số bởi 21.

Xem thêm: Thuốc Esomeprazole 40Mg Là Thuốc Gì ? Esomeprazole Là Thuốc Gì


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi diệt

a) 399

b) 489

c) 1023456

d) 37

e) 37

f) 7311


Đúng 0

comment (0)

1.Viết số chẵn bé dại nhất có 5 chữ số khác nhau có tổng các số la 16

2.Có từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số không giống nhau có hàng đơn vị là 7 và hàng chục to hơn hàng đơn vị là 7

3.Từ các chữ số lẻ lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.Tính cấp tốc tổng

4.Có từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số thoải mái và tự nhiên có tổng các chữ số bằng 4

5.Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số không giống nhau chia hết mang đến 5

Ai trả lời sớm nhất có thể và đúng tốt nhất minh đang like


Lớp 5 Toán
4
0
Gửi bỏ

5.Trường vừa lòng 1 chữ số tận cùng là 0:

có 1 cách chọn hàng đối kháng vị,9 phương pháp chọn hàng nghìn , 8 cách chọn sản phẩm chục.Tổng là 9 nhân 8 nhân 1 = 72 số

trường thích hợp 2 chữ số tận cùng là 5:

1 cách chọn hàng 1-1 vị,8 biện pháp chọn hàng nghìn và 9 giải pháp chọn mặt hàng chục.tổng là 8 nhân 8 nhân 1 =64

có toàn bộ các số bao gồm 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 là

72+64=136

Đ/S:136 số


Đúng 0

comment (0)

có tất cả 136 số nhé bạn


Đúng 0
bình luận (0)

Có từng nào số có 3 chữ số không giống nhau chia hết đến 5.

 


Đúng 0
comment (0)

1.Viết số chẵn bé dại nhất có 5 chữ số không giống nhau có tổng những số la 16

2.Có từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau có hàng đơn vị chức năng là 7 với hàng chục to hơn hàng đơn vị là 7

3.Từ các chữ số lẻ lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.Tính nhanh tổng

4.Có từng nào số tự nhiên có 3 chữ số tự nhiên và thoải mái có tổng các chữ số bằng 4

5.Có từng nào số gồm 3 chữ số khác nhau chia hết đến 5

Ai trả lời nhanh nhất và đúng độc nhất mình đã TÍCK cho


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi hủy

HONG BIET


Đúng 0

comment (0)

a, tìm hiểu của số lớn số 1 có 8 chữ số và số bé dại nhất bao gồm 8 chữ số ?

b,Tìm phát âm của số lớn số 1 có 8 chữ số khác nhau cùng và số nhỏ dại nhất bao gồm 7 chữ số khác nhau ?

c,Tính hiệu của tổng các số tự nhiên và thoải mái lẻ tất cả 2 chữ số và tổng của số tự nhiên và thoải mái chân gồm 2 chữ số?


Lớp 6 Toán
3
0
Gửi diệt

số lớn nhât teo 8 chữ số là 99999999

bé dại nhất 10000000

nên hiệu của chúng là 99999999-10000000=89999999

b)số lớn nhất có 8 cs kn là 98765432 

nhỏ tuổi nhất 7 1234567

hiệu là 98765432-1234567=97530865

tổng những số tuuj nhiên lẻ tất cả 2 cs là 1810

chắn 2430

nên hiệu chúng là -620


Đúng 0

phản hồi (0)

987654321


Đúng 0
phản hồi (0)

89999999


Đúng 0
phản hồi (0)

1)Tích của số nhỏ nhất gồm 3 chữ số khác biệt với số bự nhất có một chữ số

2) 28% của số chẵn nhỏ dại nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau

3) Số bé dại nhất có 4 chữ số không giống nhau với số chẵn lớn số 1 có 2 chữ số 

4) số từ nhiên bé xíu nhất có 2 chữ số phân tách 5 dư 3

5) số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả 3 chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 11


Lớp 1 Toán
5
0
Gửi hủy

Bài 1:

Số nhỏ dại nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt 102

Số béo nhất có một chữ số 9

9 x 102= 918 


Đúng 0

phản hồi (0)

1/900

2/286,72

3/1121

4/13

5/128


Đúng 0
bình luận (0)

sr ngọc quý bản thân ko thể tick bn vì mình đã tick bn quá 3 lần vào 2 ngày


Đúng 0
comment (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
nasaconstellation.com