Câu trả lời được chính xác chứa thông tin đúng mực và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: So sánh phủ định biện chứng và phủ định siêu hình


*

+ như là nhau: đều xóa khỏi sự tồn tại của sự việc vật, hiện tượng nào đó.

+Khác nhau :

Phủ định siêu hình

cản trở xóa khỏi sạch trơn , tận nơi bắt đầu sự tồn tại của sự việc vật hiện nay tượng

Phủ định biện chứng

Diễn ra vị sự cách tân và phát triển bên trong phiên bản thân sự vật, hiện tại tượng.Không xóa sổ sự lâu dài và phát triển tự nhiên của việc vật.Sự thứ sẽ không xẩy ra xóa bỏ hoàn toàn, là cơ sở cho sự xuất hiện thêm sự vật new và sẽ tiếp tục tồn trên và cách tân và phát triển trong sự đồ dùng mới.


Hãy giúp mọi người biết câu vấn đáp này chũm nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
tui nghi bạn long9952841 buff điểm do thấy trong thông tin tài khoản 200520 4 câu hỏi mới nhất đều phải sở hữu bạn ấy cùng đều được ctlhn mỗi câu 60đ


Giống nhau :

+phủ định biện hội chứng và che định khôn xiết hình đều xóa sổ , từ chối sự tồn tại của một sự vật hiện tượng lạ nào đó .Khác nhau :- che định vô cùng hình :

+cản trở xóa khỏi sạch trơn tru , tận nơi bắt đầu sự tồn tại của sự việc vật hiện tượng-Phủ định biện chứng :

+cũng là phủ nhận sự vĩnh cửu của dự vật hiện tượng kỳ lạ nhưng không xóa khỏi , lấp , dìm sạch trơn tuột . Phủ định biện chứng chỉ xóa khỏi nhưng cái xưa cũ tiêu cực lỗ thời , bao gồm những kế thừa nhưng nhân tố tích cực khiến cho sự thứ hiện tượng phát triển không ngừng .


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

*
bổ sung từ siêng gia

- che định biện chứng là sự phủ định được ra mắt do sự trở nên tân tiến của bạn dạng thân sự vật cùng hiện tượng, có thừa kế những yếu tố tích cực của sự đồ và hiện tượng kỳ lạ cũ để cải cách và phát triển sự đồ vật và hiện tượng mới.

+ lấy ví dụ : làng hội xóm hội công ty nghĩa (CNXH) bao phủ định thôn hội tư bạn dạng chủ nghĩa ; cây mạ (lúa non) đậy định hạt thóc tương đương ; bé gà nhỏ phủ định quả trứng.

- phủ định khôn cùng hình là sự việc phủ định được ra mắt do sự can thiệp, sự ảnh hưởng tác động từ mặt ngoài, ngăn trở hoặc xóa bỏ sự mãi mãi và cách tân và phát triển tự nhiên của sự vật.

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Refractory Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Refractory

+ ví dụ như : Gió bão làm đổ cây cối, hễ đất làm cho sập nhà, ép nát một cái hạt, giết chết một con vật, đốt rừng làm cho nương rẫy.