Áp dụng công thức: $underbrace a.a.a.....a_n, mthua, mso$$ = a^n;$$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 2: Nhân; chia hai lũy thừa thuộc cơ số

Phương pháp giải


Áp dụng công thức:$a^m.a^n = a^m + n;a^m:a^n = a^m - nleft( a e 0,m ge n ight).$

Dạng 3: So sánh những số viết dưới dạng lũy thừa

Phương pháp giải

Để so sánh các số viết bên dưới dạng lũy thừa, ta có thể làm theo:

Cách 1: Đưa về cùng cơ số là số từ nhiên, rồi so sánh hai số mũ

Nếu (m > n) thì (a^m > a^n)

Cách 2: Đưa về cùng số nón rồi đối chiếu hai cơ số

Nếu (a > b) thì (a^m > b^m)

Cách 3: Tính cụ thể rồi so sánh

Ngoài ra ta còn sử dụng đặc thù bắc cầu: trường hợp (a
Bài tập
Bài 64 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a, $2^3.2^2.2^4$

b, $10^2.10^3.10^5$

c, $x.x^5$

d, $a^3.a^2.a^5$


Bài 72 trang 31 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Số chủ yếu phươnglà số bằng bình phương của một trong những tự nhiên (ví dụ 0, 1, 4, 9, 16, ...). Mỗi tổng sau gồm là một số trong những chính phương không?

a) 13+ 23

b) 13+ 23+ 33

c) 13+ 23+ 33+ 43


Bài 71 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tìm số tự nhiên c, biết rằng với đa số $nin mathbbN^*$ ta tất cả :

a) $c^n=1$

b) $c^n=0$


Bài 70 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết các số : 987 ; 2564 ; $overlineabcde$ bên dưới dạng tổng những lũy quá của 10.

Bạn đang xem: Số mũ là phân số


Bài 69 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng ) hoặc chứ S (sai) vào ô vuông:

a) 33. 34bằng:312☐912☐37☐67☐

b) 55: 5 bằng:55☐54☐53☐14☐

c) 23. 42bằng:86☐65☐27☐26☐


Bài 68 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính bởi hai cách:

Cách 1: Tính số bị chia, tính số phân chia rồi tính thương.

Cách 2: phân tách hai lũy thừa cùng cơ số rồi tính kết quả

a) $2^10:2^8$

b) $4^6:4^3$

c) $8^5:8^4$

d) $7^4:7^4$


Bài 67 trang 30 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết công dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) $3^8:3^4$

b) $10^8:10^2$

c) $a^6:a,,(a e 0)$


Bài 66 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Đố: Ta biết $11^2=121$ với $111^2=12321$.

Hãy dự đoán: $1111^2$ bằng bao nhiêu ? kiểm tra lại dự kiến đó.


Bài 65 trang 29 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Bằng cách tính, em hãy cho biết thêm số nào lớn hơn trong hai số sau?

a) $2^3$ với $3^2$

b) $2^4$ và $4^2$

c) $2^5$ và $5^2$

d) $2^10$ cùng 100


Bài 56 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10


Bài 63 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Điền vệt "X" vào ô ưng ý hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 23. 22= 26

b) 23. 22= 25

c) 54. 5 = 54


Bài 62 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a) Tính $10^2,,;,,10^3,,;,,,10^4,,;,,10^5,,;,,10^6$

b) Viết mỗisố sau dưới dạng lũy thừa của 10

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100 ... 0 12 chữ số 0


Bài 61 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Trong những số sau, số như thế nào là lũy quá của một số tự nhiên cùng với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng bao hàm số có tương đối nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100


Bài 60 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tác dụng mỗi phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a, $3^3.3^4$ b, $5^2.5^7$ c, $7^5.7$


Bài 59 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 cho 10.

b)Viết mỗi số sau thành lập và hoạt động phương của một vài tự nhiên: 27; 125; 216.


Bài 58 trang 28 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

a)Lập bảng bình phương những số tự nhiên và thoải mái từ 0 đến 20.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Toán 8 Tập 1 Trang 5 Toán 8 Tập 1, Bài 1 Trang 5 Toán 8 Tập 1

b)Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.


Bài 57 trang 17 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tính giá chỉ trị những lũy vượt sau:

a) $2^3,,2^4,,2^5,,2^6,,2^7,,2^8,,2^9$,$2^10$

b) $3^2,,3^3,,3^4,,3^5$

c) $4^2,,4^3,,4^4$

d) $5^2,,5^3,,5^4$

e) $6^2,,6^3,,6^4$


Mục lục - Toán 6
CHƯƠNG I: ÔN TẬP BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
bài 1: Tập hợp, thành phần của tập hợp
bài 2: Tập hợp những số từ nhiên. Biện pháp ghi số thoải mái và tự nhiên
bài xích 3: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp bé
bài 4: Phép cùng và phép nhân
bài xích 5: Phép trừ cùng phép phân chia
bài xích 6: Lũy vượt với số nón tự nhiên. Nhân-chia nhì lũy thừa cùng cơ số
bài xích 7: đồ vật tự thực hiện phép tính
bài xích 8: tính chất chia hết của một tổng
bài 9: dấu hiệu chia hết mang lại 2;3; 5 và 9
bài bác 10: Ước cùng bội
bài bác 11: Số nguyên tố, đúng theo số
bài bác 12: Phân tích một trong những ra quá số yếu tố
bài bác 13: Ước bình thường và bội phổ biến
bài 14: Ước chung to nhất, bội chung bé dại nhất
bài 15: Ôn tập chương 1: Ôn tập, bửa túc về số thoải mái và tự nhiên
CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN
bài 1: Tập hợp những số nguyên
bài bác 2: sản phẩm công nghệ tự trong tập hợp những số nguyên
bài xích 3: cộng hai số nguyên cùng dấu
bài xích 4: cộng hai số nguyên khác dấu
bài xích 5: đặc thù của phép cộng những số nguyên
bài bác 6: Phép trừ nhì số nguyên
bài bác 7: Qui tắc vết ngoặc
bài 8: Qui tắc gửi vế
bài bác 9: Nhân nhị số nguyên và tính chất
bài 10: Bội và ước của một số nguyên
bài 11: Ôn tập chương 2: Số nguyên
CHƯƠNG 3: PHÂN SỐ
bài 1: mở rộng khái niệm phân số. Phân số bằng nhau
bài xích 2: đặc thù cơ bản của phân số
bài bác 3: Qui đồng chủng loại số các phân số. đối chiếu phân số
bài xích 4: Phép cùng phân số. đặc thù cơ bạn dạng của phép cùng phân số
bài 5: Phép trừ phân số
bài 6: Phép nhân phân số và đặc thù cơ bạn dạng
bài 7: Phép phân tách phân số
bài 8: lếu số Số thập phân xác suất
bài xích 9: ba bài toán cơ bạn dạng của phân số
bài bác 10: Ôn tập chương 3: Phân số
CHƯƠNG 4: ĐOẠN THẲNG
bài xích 1: Điểm. Đường trực tiếp
bài xích 2: tía điểm thẳng hàng
bài 3: Đường thẳng trải qua hai điểm
bài 4: Tia
bài xích 5: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Bao giờ thì AM+MB=AB?
bài xích 6: Trung điểm của đoạn thẳng
bài xích 7: Ôn tập chương 4: Đoạn thẳng
CHƯƠNG 5: GÓC
bài bác 1: Nửa khía cạnh phẳng
bài 2: Góc. Số đo góc
bài xích 3: khi nào thì góc xOy+góc yOz bằng góc xOz?
bài 4: Tia phân giác của một góc
bài xích 5: Đường tròn
bài bác 6: Tam giác
bài bác 7: Ôn tập chương 5: Góc
*

*

học toán trực tuyến, tìm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.