Số hữu tỉ cùng số vô tỉ. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ

Hôm nay trung học phổ thông Sóc Trăng sẽ trình làng đến các bạn Chuyên đề về số hữu tỉ cùng số vô tỉ. Sự khác biệt giữa số hữu tỉ với số vô tỉ. Ví như các bạn có nhu cầu tìm đọc sâu hơn về phần kỹ năng và kiến thức Toán 7 rất đặc trưng này, đừng chậm tay chia sẻ bài viết sau phía trên nhé !


I. SỐ HỮU TỈ LÀ GÌ?

Khái niệm:

Bạn đã xem: Số hữu tỉ và số vô tỉ. Sự khác biệt giữa số hữu tỉ cùng số vô tỉ


Số hữu tỉ là những số x có thể biểu diễn dưới dạng phân số a/b, trong những số đó a với b là những số nguyên với b # 0

Tập hợp các số hữu tỉ, hay nói một cách khác là trường số hữu tỉ cam kết hiệu là Q (chữ đậm) hoặc ℚ (chữ viền).

Bạn đang xem: Số hữu tỉ là gì

Ví dụ:

Ta có thể viết:

*

*
*

Tính hóa học của số hữu tỉ:

Tập hợp những số hữu tỉ là tập hợp đếm đượcĐối với phép nhân số hữu tỉ sẽ có dạng: a/b * c/d = a*c/ b*dĐối với phép phân tách số hữu tỉ sẽ sở hữu dạng: a/ b : c/d = a*d/ b*cTrường thích hợp nếu như số hữu tỉ là số hữu tỉ dương, thì số đối của chính nó là số hữu tỉ âm cùng ngược lại. Tổng thể hữu tỉ cùng số đối của nó sẽ bởi 0.

*

II. SỐ VÔ TỈ LÀ GÌ ?

Khái niệm:

Số vô tỉ là số được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoànNói giải pháp khác số vô tỉ là số chưa phải số hữu tỉ, nghĩa là số ko thể màn biểu diễn được dưới dạng ab">abab (với a, b là những số nguyên).

Kí hiệu số vô tỉ:

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

I=x">I=x

Ví dụ về số vô tỉ:

π=3,141592653589793238462...">π=6,198792345695234…

Tính chất số vô tỉ:

Khác vố số hữu tỉ, thì tập thích hợp số vô tỉ có đặc thù là tập thích hợp không đếm được.

Theo đó, chúng ta có lấy ví dụ như sau đây:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001… (số thập phân vô hạn không tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

*

III. SỰ KHÁC NHAU GIỮA SỐ HỮU TỈ VÀ SỐ VÔ TỈSố hữu tỉ cùng số vô tỉ khác biệt như sau:

Số hữu tỉ bao hàm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.Số hữu tỉ chỉ với phân số, còn số vô tỉ có rất nhiều loại sốSố hữu tỉ là số đếm được, còn số vô tỉ là số ko đếm được.

Ví dụ:

Số hữu tỉ là ¾ còn số vô tỉ là 0,1112323123153436791…

*
IV. MỐI quan tiền HỆ GIỮA CÁC TẬP HỢP SỐ

Dù số hữu tỉ và số vô tỉ gồm sự không giống nhau nhưng giữa chúng vẫn có mỗi quan liêu hệ kết nối sau đây.

Để phát âm được mối quan hệ giữa các tập hợp số, trước hết bọn họ cần hiểu ký kết hiệu những tập vừa lòng số cơ bạn dạng sau đây:

N: Tập hợp số từ bỏ nhiênN*: Tập vừa lòng số tự nhiên khác 0Z: Tập vừa lòng số nguyênQ: Tập thích hợp số hữu tỉI: Tập phù hợp số vô tỉ

Ta tất cả : R = Q ∪ I.

Tập N ; Z ; Q ; R.

Khi kia quan hệ bao hàm giữa những tập đúng theo số là : N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R

*

V. BÀI TẬP VỀ SỐ HỮU TỈ VÀ SỐ VÔ TỈ

Bài 1:

Tìm x biết x∉1;3;8;20 

và: 2(x−1)(x−3)+5(x−3)(x−8)+12(x−8)(x−20)−1x−20=−34.

Giải:

Ta có: 2(x−1)(x−3)+5(x−3)(x−8)+12(x−8)(x−20)−1x−20

=(x−1)−(x−3)(x−3).(x−1)+(x−3)−(x−8)(x−8).(x−3)+(x−8)−(x−20)(x−20).(x−8)−1x−20.

=1x−3−1x−1+1x−8−1x−3+1x−20−1x−8−−1x−20=−1x−1.

⇒−1x−1=−34⇒x=73.

Bài 2:

Viết 5 số hữu tỉ bên trên một vòng tròn thế nào cho trong đó tích hai số cạnh nhau bằng 136. Hãy tìm phương pháp viết đó.

Giải:

Gọi 5 số hữu tỉ đó lần lượt là a1, a2, a3, a4, a5 (các số này phần đa khác 0)

Ta có: a1a2=a2a3⇒a1=a3

Tương từ có: a2=a4,a3=a5

Mà: a1a2=a5a1⇒a2=a5.

⇒a1=a2=a3=a4=a5=±16.

Bài 3: triển khai các phép tính sau:

a) (−35+511):(−37)+(−25+611):(−37)">(−35+511):(−37)+(−25+611):(−37)

b) (−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−513:513).">(−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−513:513).

Giải:

a) (−35+511):(−37)+(−25+611):(−37)">(−35+511):(−37)+(−25+611):(−37)

=(−35+511+−25+611):(−37)">=(−35+511+−25+611):(−37)

=(−3−25+5+611):(−37)">=(−3−25+5+611):(−37) =0:(−37)=0.">=0:(−37)=0.

b) (−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−513:513)">(−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−513:513)

=(−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−1)">=(−25+14:−7101).(5517−47.23).(1−1)

=(−25+14:−7101).(5517−47.23).0=0.">=(−25+14:−7101).(5517−47.23).0=0.

Bài 4: Tìm x,y,z">x,y,z biết rằng: (x−15)(y+12)(z−3)=0">(x−15)(y+12)(z−3)=0 với x+1=y+2=z+3.">x+1=y+2=z+3.

Xem thêm: Please Wait - Mệnh Đề Chứa Biến

Giải:

Ta có: (x−15)(y+12)(z−3)=0">(x−15)(y+12)(z−3)=0

⇔x−15=0">⇔x−15=0 hoặc y+12=0">y+12=0 hoặc z−3=0">z−3=0

⇔x=15">⇔x=15 hoặc y=−12">y=−12 hoặc z=3">z=3

∙">∙ Nếu x=15,">x=15, kết hợp với x+1=y+2=z+3">x+1=y+2=z+3 ta suy ra y=−45;z=−95">y=−45;z=−95

∙">∙ Nếu y=−12,">y=−12, kết phù hợp với x+1=y+2=z+3">x+1=y+2=z+3 ta suy ra x=12;z=−32">x=12;z=−32

∙">∙ Nếu z=3">z=3, tựa như ta suy ra x=5;y=4">x=5;y=4

Vậy ta có ba bộ số thỏa mãn đó là:

15;−45;−95">15;−45;−95 hoặc 12;−12;−32">12;−12;−32 hoặc 5;4;3.">5;4;3.