nasaconstellation.com trình làng đến độc giả file PDF Sách giáo khoa Sinh học tập 12 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kỹ năng và kiến thức và ngôn từ chương trình SGK Sinh học 12.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học 12:Lời nói đầu.Phần NĂM. DI TRUYỀN HỌC.Chương I. Chế độ di truyền và đổi mới dị.Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN.Bài 2. Phiên mã với dịch mã.Bài 3. Điều hoà vận động gen.Bài 4. Đột phát triển thành gen.Bài 5. Nhiễm sắc thể và tự dưng biến cấu trúc nhiễm sắc đẹp thể.Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm dung nhan thể.Bài 7. Thực hành: quan tiền sát các dạng đột biến con số nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định với trên tiêu bạn dạng tạm thời.Chương II. Tính quy dụng cụ của hiện tượng lạ di truyền.Bài 8. Quy mức sử dụng Menđen: Quy khí cụ phân li.Bài 9. Quy mức sử dụng Menđen: Quy chính sách phân li độc lập.Bài 10. Cửa hàng gen và ảnh hưởng đa hiệu của gen.Bài 11. Liên kết gen với hoán vị gen.Bài 12. Di truyền links với giới tính và di truyền ko kể nhân.Bài 13. Ảnh hưởng trọn của môi trường xung quanh lên sự biểu thị của gen.Bài 14. Thực hành: Lai giống.Bài 15. Bài xích tập chương I cùng chương II.Chương III. Di truyền học quần thể.Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể.Bài 17. Cấu tạo di truyền của quần thể (tiếp theo).Chương IV. Ứng dụng di truyền học.Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa bên trên nguồn biến tấu tổ hợp.Bài 19. Tạo thành giống bằng phương pháp gây tự dưng biến và technology tế bào.Bài 20. Sản xuất giống nhờ công nghệ gen.Chương V. Di truyền học người.Bài 21. Di truyền y học.Bài 22. Bảo vệ vốn gene của loài người và một số vấn đề buôn bản hội của dt học.Bài 23. Ôn tập phần di truyền học.Phần SÁU. TIẾN HOÁ.Chương I. Dẫn chứng và cơ chế tiến hoá.Bài 24. Các vật chứng tiến hoá.Bài 25. Lý thuyết Lamac cùng học thuyết Đacuyn.Bài 26. Giáo lý tiến hoá tổng thích hợp hiện đại.Bài 27. Quy trình hình thành quần thể ưa thích nghi.Bài 28. Loài.Bài 29. Quá trình hình thành loài.Bài 30. Quá trình hình thành chủng loại (tiếp theo).Bài 31. Tiến hoá lớn.Chương II. Sự gây ra và phát triển của cuộc sống trên Trái Đất.Bài 32. Bắt đầu sự sống.Bài 33. Sự cách tân và phát triển của sinh giới qua những đại địa chất.Bài 34. Sự tạo ra loài người.Phần BẢY. SINH THÁI HỌC.Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật.Bài 35. Môi trường sống cùng các nhân tố sinh thái.Bài 36. Quần thể sinh thiết bị và quan hệ giữa các cá thể vào quần thể.Bài 37. Các đặc trưng cơ bạn dạng của quần thể sinh vật.Bài 38. Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh trang bị (tiếp theo).Bài 39. đổi thay động số lượng cá thể của quần thể sinh vật.Chương II. Quần làng mạc sinh vật.Bài 40. Quần xã sinh đồ gia dụng và một trong những đặc trưng cơ bản của quần xã.Bài 41. Diễn thay sinh thái.Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và đảm bảo môi trường.Bài 42. Hệ sinh thái.Bài 43. Dàn xếp vật chất trong hệ sinh thái.Bài 44. Quy trình sinh địa hoá cùng sinh quyển.Bài 45. Dòng tích điện trong hệ sinh thái xanh và năng suất sinh thái.Bài 46. Thực hành: quản lí cùng sử dụng bền bỉ tài nguyên thiên nhiên.Bài 47.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 12 pdf


Xem thêm: Con Cầy Là Con Gì - Cho Hỏi Sự Khác Nhau Giữa Con Chó Và Con Cầy

Ôn tập phần Tiến hoá và sinh thái xanh học.Bài 48. Ôn tập công tác Sinh học cung cấp Trung học phổ thông.