ruin tức là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Bí quyết phát âm ruin giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ruin.

Bạn đang xem: Ruins là gì


Từ điển Anh Việt

ruin

/ruin/

* danh từ

sự đổ nát, sự suy đồi

to bumble (lie, lay) in ruin: đổ nát

sự tiêu tan

the ruin of one"s hope: sự đánh tan hy vọng

sự phá sản, sự thất bại; vì sao phá sản, tại sao đổ nát

to bring somebody to ruin: tạo cho ai bị phá sản

to cause the ruin of...: gây ra sự đổ nát của...

((thường) số nhiều) tàn tích; cảnh đổ nát, cảnh điêu tàn

the ruins of Rome: tàn tích của thành La mã

* ngoại cồn từ

làm hỏng, có tác dụng đổ nát, tàn phá

làm suy nhược, làm cho xấu đi

to ruin someone"s health: có tác dụng suy nhược mức độ khoẻ của ai

to ruin someone"s reputation: làm mất thanh danh của ai

làm phá sản

to ruin oneself in gambling: phá sản vị cờ bạc

dụ dỗ, cám dỗ, làm mất thanh danh, có tác dụng hư lỗi (con gái)

* nội đụng từ

(thơ ca) ngã rập phương diện xuống đất

đổ sập xuống, sụp đổ

ruin

sự suy tàn, sự phá sản

gamble"s r. Sự phá sản của trò chơi


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích phù hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm cùng để thoát khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô tìm kiếm cùng xem những từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem các từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Nhấp con chuột vào từ mong muốn xem.

Xem thêm: Samsung Galaxy F12 Chính Hãng, Bạn Đã Biết Chức Năng Các Phím Từ F1


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa vượt ngắn các bạn sẽ không nhận thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để hiển thị từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*