Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ nasaconstellation.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.
Bạn đang xem: Rid of là gì

By 1961 he had rid himself of his intellectual, bespectacled look, cultivating instead a more friendly look in order lớn find a wider "^ " audience.
Seeking to lớn get rid of a corrupt & inefficient political class, the estancieros organised their own political parties on two occasions.
It"s true, no doubt, that an omnipotent being would have the power to rid itself of all such inclinations.
This modified emulation theory can conceptually integrate simulation theory and also get rid of some problematic philosophical implications.
Thus, it becomes desirable to get rid of the kernel, of course, without affecting the approximation of eigenvectors and eigenvalues.
You yourself should know what difficulties lice provide aboard a ship and what a giant work is needed to lớn get rid of them.
những quan điểm của các ví dụ quan yếu hiện cách nhìn của các biên tập viên nasaconstellation.com nasaconstellation.com hoặc của nasaconstellation.com University Press hay của những nhà cấp phép.
*

one of the grammatical groups, such as noun, verb, & adjective, into which words are divided depending on their use

Về việc này
*

*

*

phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích tìm kiếm kiếm dữ liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu kỹ năng truy cập nasaconstellation.com English nasaconstellation.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng ba Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Cohort Là Gì ? Cách Ứng Dụng Vào Phân Tích Customer Retention

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message