Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Redundant là gì

*
*
*

redundant
*

redundant /ri"dʌndənt/ tính từ thừa, dưredundant population in the cities: số dân thừa ở các thành phố rườm rà (văn)
dài dòngdôidư thừafully redundant: hoàn toàn dư thừafully redundant system: hệ thống hoàn toàn dư thừaredundant bit: bit dư thừaredundant character: ký tự dư thừaredundant code: mã dư thừaredundant code word: từ mã hiệu dư thừaredundant coding: sự mã hóa dư thừaredundant configuration: cấu hình dư thừaredundant digitals: chữ số dư thừaredundant level: mức dư thừaredundant number: số dư thừaredundant routing: định tuyến dư thừaredundant routing: chọn đường dư thừato make redundant: làm dư thừarườm ràsiêu tĩnhhigh redundant: có bậc siêu tĩnh caoredundant frame: kết cấu siêu tĩnhredundant frame: khung siêu tĩnhredundant member: cấu kiện siêu tĩnhredundant structure: kết cấu siêu tĩnhthừafully redundant: hoàn toàn thừafully redundant: hoàn toàn dư thừafully redundant system: hệ thống hoàn toàn dư thừamethod of redundant reactions: phương pháp liên kết thừamethod of the substitute redundant members: phương pháp thay thế liên kết thừaredundant bar: thanh thừaredundant bit: bit dư thừaredundant character: ký tự dư thừaredundant character: kí tự thừaredundant code: mã thừaredundant code: mã dư thừaredundant code word: từ mã hiệu dư thừaredundant coding: sự mã hóa dư thừaredundant configuration: cấu hình dư thừaredundant constraint: liên kết thừaredundant constraint: hệ giằng thừa (thêm)redundant constraint: mối liên kết thừa (thêm)redundant digitals: chữ số dư thừaredundant equation: phương trình thừa nghiệmredundant information: thông tin thừaredundant level: mức dư thừaredundant member: cấu kiện thừaredundant member: thanh thừaredundant number: số dư thừaredundant routing: định tuyến dư thừaredundant routing: chọn đường dư thừaredundant structure: gối tựa thừaredundant support: gối tựa thừato make redundant: làm dư thừaLĩnh vực: toán & tindôi, thừa, dưLĩnh vực: xây dựngliên kết thừamethod of redundant reactions: phương pháp liên kết thừamethod of the substitute redundant members: phương pháp thay thế liên kết thừaredundant constraint: mối liên kết thừa (thêm)thừa, dưGiải thích EN: Excessive or unnecessary; specific uses include:describing a member that is not necessary to support the load of the structure.Giải thích VN: Sự quá mức và không cần thiết; thường được sử dụng để mô tả một bộ phận thừa trong một cấu trúc chịu tải trọng.fully redundanthoàn toàn không cần thiếtmethod of redundant reactionsphương pháp lựcredundant bitbit dư (thừa)redundant characterký tự dưredundant circuitmạch dư, mạch képredundant codemã dưredundant digitchữ số dưredundant digitchữ số không cần thiết
*

*

*

redundant

Từ điển Collocation

redundant adj.

1 no longer needed for a job

VERBS be | become | make sb the decision to make 800 employees compulsorily redundant

ADV. compulsorily

2 not necessary or wanted

VERBS be, feel, seem | become | declare sth, make sth, render sth The chapel was declared redundant in 1995.

ADV. completely | virtually | largely

Từ điển WordNet
Xem thêm: Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Đơn Giản Thay Thế Photoshop, Những Phần Mềm Thay Thế Photoshop Xuất Sắc Nhất

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: excess extra pleonastic spare supererogatory superfluous supernumerary surplus tautologic tautological