Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Redundant là gì

*
*
*

redundant
*

redundant /ri"dʌndənt/ tính từ thừa, dưredundant population in the cities: số dân thừa ở những thành phố xộc xệch (văn)
dài dòngdôidư thừafully redundant: hoàn toàn dư thừafully redundant system: hệ thống hoàn toàn dư thừaredundant bit: bit dư thừaredundant character: ký tự dư thừaredundant code: mã dư thừaredundant code word: từ mã hiệu dư thừaredundant coding: sự mã hóa dư thừaredundant configuration: cấu hình dư thừaredundant digitals: chữ số dư thừaredundant level: mức dư thừaredundant number: số dư thừaredundant routing: định con đường dư thừaredundant routing: lựa chọn đường dư thừato make redundant: làm dư thừarườm ràsiêu tĩnhhigh redundant: gồm bậc khôn cùng tĩnh caoredundant frame: kết cấu rất tĩnhredundant frame: khung hết sức tĩnhredundant member: cấu kiện hết sức tĩnhredundant structure: kết cấu khôn xiết tĩnhthừafully redundant: trọn vẹn thừafully redundant: trọn vẹn dư thừafully redundant system: hệ thống hoàn toàn dư thừamethod of redundant reactions: cách thức liên kết thừamethod of the substitute redundant members: cách thức thay thế liên kết thừaredundant bar: thanh thừaredundant bit: bit dư thừaredundant character: ký tự dư thừaredundant character: kí trường đoản cú thừaredundant code: mã thừaredundant code: mã dư thừaredundant code word: từ mã hiệu dư thừaredundant coding: sự mã hóa dư thừaredundant configuration: cấu hình dư thừaredundant constraint: links thừaredundant constraint: hệ giằng quá (thêm)redundant constraint: mối liên kết thừa (thêm)redundant digitals: chữ số dư thừaredundant equation: phương trình thừa nghiệmredundant information: tin tức thừaredundant level: nấc dư thừaredundant member: cấu kiện thừaredundant member: thanh thừaredundant number: số dư thừaredundant routing: định tuyến đường dư thừaredundant routing: lựa chọn đường dư thừaredundant structure: gối tựa thừaredundant support: gối tựa thừato make redundant: làm dư thừaLĩnh vực: toán & tindôi, thừa, dưLĩnh vực: xây dựngliên kết thừamethod of redundant reactions: phương pháp liên kết thừamethod of the substitute redundant members: cách thức thay thế links thừaredundant constraint: mối liên kết thừa (thêm)thừa, dưGiải yêu thích EN: Excessive or unnecessary; specific uses include:describing a member that is not necessary to support the load of the structure.Giải say mê VN: Sự trên mức cần thiết và không nên thiết; thường xuyên được thực hiện để diễn đạt một bộ phận thừa trong một kết cấu chịu tải trọng.fully redundanthoàn toàn không đề xuất thiếtmethod of redundant reactionsphương pháp lựcredundant bitbit dư (thừa)redundant characterký tự dưredundant circuitmạch dư, mạch képredundant codemã dưredundant digitchữ số dưredundant digitchữ số không đề xuất thiết
*

*

*

redundant

Từ điển Collocation

redundant adj.

1 no longer needed for a job

VERBS be | become | make sb the decision khổng lồ make 800 employees compulsorily redundant

ADV. compulsorily

2 not necessary or wanted

VERBS be, feel, seem | become | declare sth, make sth, render sth The chapel was declared redundant in 1995.

ADV. completely | virtually | largely

Từ điển WordNet
Xem thêm: Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Đơn Giản Thay Thế Photoshop, Những Phần Mềm Thay Thế Photoshop Xuất Sắc Nhất

English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: excess extra pleonastic spare supererogatory superfluous supernumerary surplus tautologic tautological