Trước kia có nhiều bạn sẽ hỏi bản thân về những từ viết tắt trong số văn bản các đối chọi từ tiếng Anhtrong ngành kế toán tài chính tài thiết yếu nói tầm thường hômhnay tôiđã tập đúng theo lại một vài các thuật ngữ quan trọng đặc biệt giúp các chúng ta có thể tra cứu giúp một cách dễ dãi hơn. Mời chúng ta tham khảo.Bạn sẽ xem: Receivable accountant là gì

a.d; a/d

after date

sau kỳ hạn, đáo hạn kể từ ngày

a.m

ante meridiem

buổi sáng sủa (giờ)

A.P

accounts payable

khoản cần trả

A.R

accounts receivable

khoản đề nghị thu

A.w.

bairway bill

vận giao dịch không

A/A

articles of association

các điều lệ của hiệp hội

A/c;

A/Caccount current

tài khoản vãng lai

a/c;

acc;acctaccount

tài khoản

a/o

account of

tài khoản của

A/p

account paid

tài khoản vẫn thanh toán

a/r; A/R

all risks (insurance)

mọi khủng hoảng (bảo hiểm)

a/s

at sight

khi xuất trình (thanh toán hối phiếu séc, L/C)

a/s

after sight

từ…. Ngày lúc xuất trình

A/S; A.S

account sales

tài khoản bán hàng

a/w

actual weight

trọng lượng thực

aar; AAR

against all risks

đề phòng gần như rủi ro

Acc

accepted, acceptance

được chấp nhận trả, việc chấp nhận hối phiếu

ad

advertisement

quảng cáo

ad val

ad valorem

theo giá

ADB

Asian Development Bank

Ngân hàng cách tân và phát triển Châu Á

amt

amount

lượng, số lượng, số tiền

App

approximate

xấp xỉ, gần đúng

appro

approval

thông qua

ASAP

as soon as possible

càng sớm càng tốt

avdp

avoir – du – poids

hệ thống đo trọng lượng Anh Mỹ

Ave

avenue

đại lộ

Bank of England

ngân mặt hàng Anh

B.B

bill – book

sổ ân hận phiếu, sổ ghi kỳ hạn thương phiếu

B.H

bill of health

giấy chứng nhận kiểm dịch

B.O

branch office

văn phòng bỏ ra nhánh

B.O

buyer”s option

quyền chắt lọc của bạn mua

b.p

by procuration

do sự ủy quyền

B.P

bills payable

hối phiếu yêu cầu trả

B/D

bank draft

chi phiếu rút tiền sống ngân hàng

b/d; b.d

brought down

mang xuống (kế toán)

B/E

bill of entry

bản kê khai cụ thể ở hải quan

B/E; b/e

bill of exchange

hối phiếu yêu quý mại

b/f; b.f; bf

brought forward

mang sang trọng (kế toán)

B/L

bill of lading

vận đơn

b/o

brought over

mang sang trọng (kế toán)

B/S

balance sheet

bảng tổng kết tài sản, bảng quyết toán

B/V

book value

giá trị hạch toán

bal

balance

số dư, sự cân bằn

bar; bbl

barrel

thùng

bbls/d

barrels per day

thùng/ngày

bdl

bundle

Bk

bank

ngân hàng

BOP

balance of payment

cán cân thanh toán

BOT

balance of trade

cán cân thương mại

BR

bills receivable

hối phiếu đề nghị thu

BR

bank rate

tỷ suất ngân hàng

Bros

brothers

anh em (dùng vào tên những hãng)

bu

bushel

giạ (40 lít)(đ.vị đong thóc, gạo)

c và f, C và F;c.f

cost và freight

giá hàng cùng cước phí

C.A

chartered accountant

chuyên viên kế toán

c.a.f

cost, assurance and freight

giá hàng, bảo hiểm và cước phí

C.B

cash book

sổ thu chi, sổ chi phí mặt

C.B.D

cash before delivery

trả tiền trước khi giao hàng

C.I.A

cash in advance

tiền trả trước

c.i.f & c

cost, insurance, freightand commission

giá hàng, bảo hiểm, cước chi phí vàhoa hồng

c.i.f & e

cost, insurance, freightand exchange

giá hàng, bảo hiểm, cước phí vàhối đoái

c.i.f & c

cost, insurance, freightand interest

giá hàng, bảo hiểm, cước giá thành và lãi cho những người mua

c.i.f; C.I.F

cost, insurance và freight

giá hàng, bảo đảm và cước phí

c.i

car load

xe đầy, toa đầy (hàng hóa)

C.O.D

cash on delivery

trả tiền khi dấn hàng

C.P.A

certified public accountant

giám định viên kế toán

C.W.O; c.w.o

cash with order

trả tiền khi đặt hàng

c/d

carried down

mang xuống (kế toán)

c/f

carried forward

mang sang trọng (kế toán)

C/N

credit note

giấy báo có

C/N

circular note

chi phiếu du ngoạn (lưu động)

c/o

care of

nhờ chuyển

C/P

charter -party

hợp đồng mướn tàu

C/R; C.R

at company”s risk

rủi ro do doanh nghiệp vận gửi chịu

C/T

cable transfer

điện đưa tiền

c/w

commercial weight

trọng lượng yêu thương mại

CA

chief accountant

kế toán trưởng

CA

commercial agent

đại diện yêu thương mại

CAD

cash against documents

trả tiền để nhận bệnh từ

cd;

cum divcum divident

kể cả tiền lãi cổ phần

cf

confer

đối chiếu với, so sánh với

cge pd

carriage paid

cảng giá tiền đã trả

ch.fwd

charges forward

trả tiền ngay trong lúc nhận hàng

ch.pd

charges paid

chi chi phí đã trả

ch.ppd

charges prepaid

chi tầm giá đã trả trước

Change

exchange

thị trường bệnh khoán

chq

cheque

séc

Co

company

công ty

consol

consolidated

tăng cường vốn

contents

nội dung

conv

conversion

sự chuyển đổi (hối phiếu, bệnh khoán)

COR

cargo outtum report

biên phiên bản hàng lỗi hỏng, đổ vỡ

Corp

corporation

công ty

COS

cash on shipment

trả tiền lúc xếp hàng xuống tàu

CP

carriage paid

cước đang trả

CPI

consumer price index

chỉ số giá cả lẻ

CQ

commercial quality

chất lượng yêu mến mại

cr

credit

tín dụng

Cr

creditor

chủ nợ, trái chủ

cum

cumulative

tích lũy

curr.; curt

current

hiện tại, hiện tại thời

LÀM BÀI kiểm tra MIỄN PHÍ— CLICK HERE—

ĐĂNG KÝ ngay lập tức ĐỂ LÀM BÀI kiểm tra VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ


*

ĐĂNG KÝ ngay TẠI ĐÂY

Antoree English được thành lập tại Singapore vị Antoree International Pte.Ltd với quy mô học trực tuyến 1 kèm 1 có sứ mệnh kết nối người học và bạn dạy tiếng anh bên trên toàn nạm giới.