Hiện nay, bên trên đà cải tiến và phát triển nền tởm tế khỏe mạnh của nước ta thì bài toán thu hút đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ ngày càng nhiều. Mặc dù nhiên, vào ngôn ngữ tài chính ở nước ta lại rất đa dạng và phong phú mà người nước ngoài trong khi còn hạn chế vốn từ.Bạn đã xem: Quyết toán giờ đồng hồ anh là gì

Chính vì tại sao này, tổng đài TBT xin ra mắt khái niệm quyết toán giờ Anh nhằm mục đích giúp nhà đầu tư trong và bên cạnh nước đọc hơn về những thuật ngữ giờ đồng hồ Anh phổ cập này.

Bạn đang xem: Quyết toán tiếng anh là gì

Quyết toán là gì?

Quyết toán là sự thu thập, tập hợp, tổng kết các yếu tố rất cần thiết của tất cả công việc đã được thực hiện của một đội chức, cá thể với một đội nhóm chức, cá nhân khác tại thời điểm chấm dứt công trình xây dựng, từ đó bên giao quá trình thực hiện nghĩa vụ thanh toán so với bên dấn thực hiện.

Bên cạnh đó, trong nghành nghề dịch vụ kế toán quyết toán được định nghĩa như sau:

Quyết toán là bản ghi tài bao gồm được lập bởi một doanh nghiệp vào cuối năm marketing của nó để biểu lộ lợi nhuận, thảm bại lỗ mà nó tiến hành trong 1 năm tài chính.


*

Quyết toán giờ đồng hồ Anh là gì?

Quyết toán giờ đồng hồ Anh là Final settlement.

Quyết toán tiếng Anh được tư tưởng như sau:

Final settlement means the gathering, collecting & summarizing essential elements of all work performed by an organization or individual with another organization or individual at the kết thúc of a construction work. , whereby the assignor fulfills its payment obligations lớn the assignee.

In addition, in the field of accounting settlement it is defined as follows:

Cụm từ khớp ứng quyết toán giờ Anh là gì?

Tiếng AnhTiếng Việt
Final accountsBáo cáo quyết toán, quyết toán cuối năm
Construction finalizationQuyết toán công trình
Value of final settlement/ Definitive evaluationGiá trị của quyết toán
Final costChi mức giá quyết toán
Final statementTờ khai quyết toán
Tax finalization
Drawing the balance sheetLập bảng quyết toán


*

Một số lấy một ví dụ đoạn văn có thực hiện từ quyết toán giờ đồng hồ Anh viết như thế nào?

Final settlement of construction contracts performed by the contractor & the employer must suitably meet the type of contract, size of contract price và contents as agreed by the parties recorded in the contract.

The parties implement the agreement on the deadline for execution of construction contract final settlement. However, this period must not exceed 60 days for construction contracts using state capital. Và do not exceed 120 days for large-scale construction contracts.

Dịch: Quyết toán đúng theo đồng chế tạo được thực hiện bởi mặt nhận thầu với mặt giao thầu phải đáp ứng thích phù hợp về một số loại hợp đồng, hình thức về giá thích hợp đồng cùng cả nội dung phải theo việc thỏa thuận của các bên được ghi nhấn trong vừa lòng đồng.

Các bên thực hiện thỏa thuận về thời hạn tiến hành quyết toán phù hợp đồng xây dựng. Tuy nhiên, thời hạn này lại không được vượt quá 60 ngày so với hợp đồng xây dựng áp dụng vốn đơn vị nước. Cùng không được vượt thừa 120 ngày đối với hợp đồng xây dựng gồm quy tế bào lớn.

The funding from the state budget must be made a budget final settlement report by the administrative and non-business unit. If there are revenues or expenditures from other sources, it is required lớn make a final settlement report for this source if so provided by law.

Pursuant to the provisions of the State Budget Law và other guiding regulations, public non-business units must abide by the time limit for submitting annual final settlement reports of units.

Dịch: Phần ngân sách đầu tư do túi tiền nhà nước cấp đề nghị được lập báo cáo quyết toán giá cả bởi đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp. Nếu tất cả phát sinh những khoản thu, đưa ra từ nguồn khác, thì buộc phải lập báo cáo quyết toán đến nguồn này vào trường hòa hợp luật gồm quy định.

Xem thêm: Top 5 Bác Sĩ Chuyên Khoa Thần Kinh Giỏi Ở Đà Nẵng Có Phòng Khám Riêng

Căn cứ theo luật Luật chi phí nhà nước và các quy lý thuyết dấn khác thì những đơn vị sự nghiệp công lập cần chấp hành về thời hạn nộp report quyết toán năm của đối chọi vị.